Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Nr nazwa nakładki / programu, dla której nagrano film(y)
pokazuj spis filmów jako: miniaturki, lista
ilość filmów
1 e-CAD Podstawowy 53
2 e-CAD Żelbet  |  e-CAD Siatki 111
3 e-CAD Stal  |  e-CAD Śruby 51
4 e-CAD Drewno 11
5 e-CAD Pręty Kodowane 23
6 e-CAD Dynamiczne Zbrojenie 41
7 Palette 3D 1
8 Wall 3D 1
9 Więźba 3D 1
10 Zestawienia Bloków 1
W obecnej chwili nakładki mogą być już w stadium większego zaawansowana (ulepszone i rozbudowane) niż ich wersje przedstawione w poniższych materiałach video. Przy każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w nakładce od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach danego programu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na podstronach www.e-cad.pl poświęconych danemu modułowi.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Podstawowy

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
53 Nadawanie typu zakończenia odnośnikom 2017-11-27 788
52 Rysowanie wielu odnośników z opisami 2017-11-27 788
51 Ramka(i) wokół obiektu(ów) 2017-11-27 788
50 Wyrównywanie położenia dowolnych obiektów 2017-11-27 788
49 Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii 2016-03-15 1410
48 Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii 2016-01-29 1456
47 Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych 2016-01-13 1472
46 Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku 2015-07-30 1639
45 Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku 2015-07-30 1639
44 Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku 2015-07-30 1639
43 Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku 2015-07-30 1639
42 Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów 2015-07-30 1639
41 Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów 2015-07-30 1639
40 Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku 2015-07-30 1639
39 Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem 2014-06-12 2052
38 Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem 2014-06-12 2052
37 Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery 2014-06-12 2052
36 Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery 2014-06-12 2052
35 Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery 2014-06-12 2052
34 Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii 2014-03-18 2138
33 Sumowanie wartości liczbowych w tekstach 2014-03-18 2138
32 Rysowanie kraty 2014-03-18 2138
31 Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków 2014-03-18 2138
30 Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru 2014-03-18 2138
29 Kreator zestawień dowolnych bloków 2013-12-07 2239
28 MultiMenager dowolnych opisów 2013-08-10 2358
27 Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków 2013-03-18 2503
26 Rysowanie symboli skarp o nachyleniu mniejszym niż 50% 2013-03-18 2503
25 Operacje na obrazach rastrowych 2012-03-29 2857
24 Operacje na blokach 2012-03-29 2857
23 Wstawianie kot 2012-03-29 2857
22 Wstawianie kot zgodnych z PN-B-01025:2004 2012-03-29 2857
21 Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane 2012-03-29 2857
20 Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane 2012-03-29 2857
19 Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach 2012-03-29 2857
18 Docinanie wielu linii i polilini 2012-03-29 2857
17 Zmiana polilini w linie 2012-03-29 2857
16 Zmiana wielu polilini w jedną polilinię 2012-03-29 2857
15 Zmiana linii w polilinie 2012-03-29 2857
14 Konfiguracja 2012-03-26 2860
13 Zmiana dowolnych wartości atrybutów w dowolnych blokach 2012-03-26 2860
12 Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach 2012-03-26 2860
11 Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków 2012-03-26 2860
10 Ustawianie ilości miejsc po przecinku 2012-03-26 2860
9 Wstawianie symbolu przekroju 2012-03-26 2860
8 Wstawianie odnośnika z opisami 2012-03-26 2860
7 Wstawianie opisu osi 2012-03-26 2860
6 Wstawianie tabelki rysunkowej 2012-03-26 2860
5 Wstawianie ramki rysunkowej 2012-03-26 2860
4 Rysowanie symbolu otworu 2012-03-26 2860
3 Rysowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 2012-03-24 2862
2 Przesuwanie i kopiowanie dowolnych obiektów z blokadą współrzędnych 2010-06-12 3513
1 Ustawienia początkowe i konfiguracja rysunku 2009-09-05 3793
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Żelbet  |  e-CAD Siatki

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
111 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Przekształcanie prętów w pręty kodowane w zbrojeniu płyty 2018-02-27 696
110 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Rysowanie nietypowych prętów w zbrojeniu płyty 2018-02-27 696
109 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie górne płyty 2018-01-30 724
108 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie dolne płyty 2018-01-30 724
107 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Rysowanie półautomatyczne belki wieloprzęsłowej 2018-01-17 737
106 Szukanie prętów i opisów prętów o zadanych parametrach długości 2017-12-18 767
105 Rysowanie siatek z podaną ilością siatek w opisie 2017-11-27 788
104 Renumeracja identycznych opisów siatek 2017-11-27 788
103 Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego siatki 2017-11-27 788
102 Opis niezliczalny siatki 2017-11-27 788
101 Szukanie identycznych opisów siatek 2017-11-27 788
100 Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju z różnymi typami i układami odnośników 2017-11-27 788
99 Jednoczesny opis wielu prętów w przekroju z różnymi typami i układami odnośników 2017-11-27 788
98 Uniwersalne zbrojenie płyt żelbetowych o dowolnym kształcie konturu ze zbrojeniem poglądowym 2017-11-27 788
97 Rysowanie zbrojenia płyt żelbetowych pomiędzy wskazanymi punktami ze zbrojeniem poglądowym 2017-11-27 788
96 Renumeracja identycznych opisów prętów i strzemion 2017-11-27 788
95 Rysowanie dowolnego strzemiona 2017-11-27 788
94 Pręt w widoku uproszczony prosty 2017-11-27 788
93 Wymiarowanie kątów ramion na zewnątrz pręta w widoku 2017-11-27 788
92 Wymiarowanie kątów ramion wewnątrz pręta w widoku 2017-11-27 788
91 Rysowanie promieni rolek gięcia na pręcie w widoku 2017-11-27 788
90 Rysowanie średnic rolek gięcia na pręcie w widoku 2017-11-27 788
89 Szukanie identycznych opisów prętów i strzemion 2017-11-27 788
88 Obliczanie długości pręta w widoku po konturze zewnętrznym 2017-11-27 788
87 Edycja ilości prętów w zasięgu zbrojenia płyty żelbetowej 2016-03-15 1410
86 Dorysuj znacznik końca pręta w widoku 2016-02-10 1444
85 Wydłuż lub Skróć pręt w widoku 2016-02-10 1444
84 Usuń hak gabarytowo 2016-02-10 1444
83 Dorysuj hak 180 stopni gabarytowo 2016-02-10 1444
82 Dorysuj hak 135 stopni gabarytowo 2016-02-10 1444
81 Dorysuj hak 90 stopni gabarytowo 2016-02-10 1444
80 Dwa sposoby wrysowywania haków 2016-02-10 1444
79 Szybkie modyfikacje prętów w widoku 2016-02-10 1444
78 Rysowanie pręta w widoku na podstawie wskazanego pręta w przekroju 2016-01-29 1456
77 Wstawianie opisu niezliczalnego na podstawie opisu zliczalnego pręta 2016-01-29 1456
76 Hurtowe opisywanie wielu prętów w widoku 2016-01-22 1463
75 Hurtowe opisywanie i wymiarowanie po konturze zewnętrznym wielu prętów w widoku 2016-01-22 1463
74 Hurtowe opisywanie i wymiarowanie osiowo-uproszczone wielu prętów w widoku 2016-01-22 1463
73 Hurtowe opisywanie i wymiarowanie osiowo-dokładne wielu prętów w widoku 2016-01-22 1463
72 Kopiowanie oraz opisywanie i wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta w widoku 2016-01-22 1463
71 Kopiowanie oraz opisywanie i wymiarowanie osiowo-uproszczone pręta w widoku 2016-01-22 1463
70 Kopiowanie oraz opisywanie i wymiarowanie osiowo-dokładne pręta w widoku 2016-01-22 1463
69 Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju 2016-01-13 1472
68 Rysowanie wieńca 2013-01-28 2552
67 Podział pręta w widoku z zakładem 2012-09-24 2678
66 Pręty proste do płyt z zakładami 2012-09-24 2678
65 Zakłady prętów prostych 2012-09-24 2678
64 Rysowanie pręta w przekroju na podstawie wskazanego pręta w widoku 2012-09-24 2678
63 Informacje o ilości zaznaczonych prętów 2012-09-24 2678
62 Tworzenie obrysów prętów w widoku 2012-07-02 2762
61 Nadawanie (przywracanie) oryginalnej wizualnej grubości prętów w widoku 2012-06-04 2790
60 Usuwanie wizualnej grubości prętów w widoku 2012-06-04 2790
59 Nadawanie dowolnej wizualnej grubości prętom w widoku 2012-06-04 2790
58 Odwracanie haka w pręcie w widoku 2012-05-21 2804
57 Usuwanie haka pręta w widoku 2012-05-21 2804
56 Dorysowywanie haka do pręta w widoku 2012-05-21 2804
55 Uaktualnienie długości opisu pręta na podstawie wskazanego, dowolnego pręta 2012-04-16 2839
54 Szukanie opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2853
53 Edycja opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2853
52 Menager opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2853
51 Jednoczesny opis wielu prętów w przekroju 2012-04-02 2853
50 Renumeracja opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2853
49 Opisy prętów niezliczalnych - 6 wariantów 2012-04-02 2853
48 Opisy prętów - 8 wariantów 2012-04-02 2853
47 Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom jednocześnie 2012-04-02 2853
46 Menager opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion 2012-04-02 2853
45 Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion 2012-04-02 2853
44 Zestawienie stali do pliku tekstowego CSV 2012-04-02 2853
43 Zestawienie stali do arkusza Excela 2012-04-02 2853
42 Zestawienie siatek do pliku tekstowego CSV 2012-04-02 2853
41 Zestawienie siatek do arkusza Excela 2012-04-02 2853
40 Szukanie opisów siatek 2012-03-29 2857
39 Menager opisów siatek 2012-03-29 2857
38 Renumeracja opisów siatek 2012-03-29 2857
37 Rysowanie zbrojenia startowego słupa/trzpienia 2012-03-29 2857
36 Rysowanie prętowych dybli U do płyt/ścian pomiędzy wskazanymi punktami 2012-03-29 2857
35 Uniwersalne zbrojenie otworów płyt żelbetowych poprzez wskazanie punktów 2012-03-29 2857
34 Rysowanie zbrojenie płyt żelbetowych pomiędzy wskazanymi punktami 2012-03-29 2857
33 Rysowanie dowolnego przekroju ściany oporowej typu T 2012-03-29 2857
32 Rysowanie dowolnego przekroju ściany oporowej typu L 2012-03-29 2857
31 Rysowanie schodów płytowych typu: belka-bieg-spocznik 2012-03-29 2857
30 Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-belka 2012-03-29 2857
29 Rysowanie schodów płytowych typu: fundament-bieg-spocznik 2012-03-29 2857
28 Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-spocznik 2012-03-29 2857
27 Rysowanie betonu podkładowego 2012-03-29 2857
26 Wstawianie 10 typów konturowych przekrojów szalunkowych 2012-03-29 2857
25 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa uzwojonego (spiralnego) 2012-03-29 2857
24 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa kołowego 2012-03-29 2857
23 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa 2012-03-29 2857
22 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego belki jednoprzęsłowej 2012-03-29 2857
21 Wstawianie 14 typów strzemion poprzez wskazanie punktów na ekranie 2012-03-29 2857
20 Informacje o wskazanym pręcie 2012-03-29 2857
19 Wstawianie siatek zgrzewanych do konstrukcji żelbetowych 2010-03-03 3614
18 Automatyczne rysowanie kompletnego rysunku technicznego stopy fundamentowej 2009-12-02 3705
17 Zbrojenie wokół otworu drzwi 2009-11-14 3723
16 Zbrojenie wokół otworu okiennego 2009-11-13 3724
15 Podstawowe operacje na prętach widokowych 2009-11-16 3721
14 Zbrojenie ściany w widoku elewacyjnym 2009-11-09 3728
13 Automatyczne rysowanie przekroju poziomego ściany 2009-11-03 3734
12 Automatyczne rysowanie przekroju pionowego ściany 2009-10-27 3741
11 Uniwersalna rozkładarka strzemion 2009-10-19 3749
10 Dozbrajanie płyt wokół otworów 2009-10-10 3758
9 Zbrojenie płyt żelbetowych 2009-10-03 3765
8 Automatyczne rysowanie przekroju ławy fundamentowej 2009-09-27 3771
7 Automatyczne rysowanie przekroju słupa kołowego 2009-09-18 3780
6 Automatyczne rysowanie przekroju słupa 2009-09-05 3793
5 Zestawienie stali i komponowanie projektu do wydruku 2009-09-05 3793
4 Automatyczne rysowanie przekroju belki 2009-09-05 3793
3 Trzy sposoby rysowania oraz dwa rodzaje wymiarowania prętów w widoku 2009-09-05 3793
2 Podstawy kreślenia prętów 2009-09-05 3793
1 Automatyczne rysowanie 14 typów strzemion o dowolnych parametrach 2010-04-25 3561
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Stal  |  e-CAD Śruby

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
51 Renumeracja identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek 2017-11-27 788
50 Szukanie identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek 2017-11-27 788
49 Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników 2017-11-27 788
48 Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 788
47 Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty 2017-11-27 788
46 Uaktualnienie długości opisu kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 788
45 Szukanie identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników 2017-11-27 788
44 Oznaczanie przekroju i widoku kształtownika, blachy, płaskownika jako ukrytego 2017-11-27 788
43 Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika i oznaczanie jako ukryte niewyciętych części 2017-11-27 788
42 Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika i oznaczanie jako ukryte 2017-11-27 788
41 Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 788
40 Wstawianie przekroju kształtownika w widok kształtownika 2017-11-27 788
39 Rysowanie przekroju kształtownika, blachy, płaskownika z widoku kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 788
38 Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2016-04-07 1387
37 Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2016-04-07 1387
36 Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG 2016-04-07 1387
35 Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2839
34 Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2012-04-16 2839
33 Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG 2012-04-16 2839
32 Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2839
31 Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2012-04-16 2839
30 Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG 2012-04-16 2839
29 Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2839
28 Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2012-04-16 2839
27 Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników do rysunku DWG 2012-04-16 2839
26 Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2839
25 Menager opisów kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2839
24 Renumeracja opisów kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2839
23 Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom kształtowników, blach, płaskowników jednocześnie 2012-04-16 2839
22 Menager opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2839
21 Opis Pozycja Nadrzędna kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2839
20 Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2839
19 Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do arkusza Excela® 2012-04-16 2839
18 Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do rysunku DWG 2012-04-16 2839
17 Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2839
16 Menager opisów śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2839
15 Renumeracja opisów śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2839
14 Menager opisów Pozycji Nadrzędnych śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2839
13 Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom śrub, nakrętek, podkładek jednocześnie 2012-04-16 2839
12 Opis Pozycja Nadrzędna śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2839
11 Informacje o wskazanym kształtowniku, blasze, płaskowniku 2012-04-16 2839
10 Rysowanie blach o zadanych wymiarach 2012-04-02 2853
9 Rysowanie blachy prostokątnej, z której będzie wycinany kontur blachy o dowolnym, nieregularnym kształcie (np. do opisu blach blachownic) 2012-04-02 2853
8 Nadawanie dowolnie wskazanym obiektom cech kształtowników, blach lub płaskowników 2010-06-12 3513
7 Rysowanie śrub 2010-05-29 3527
6 Wstawianie dowolnych opisów spoin 2010-04-25 3561
5 Rysowanie i wstawianie blach oraz płaskowników w różnych widokach 2010-04-25 3561
4 Generowanie zestawienia stali kształtowników 2010-03-26 3591
3 Opisywanie kształtowników 2010-03-26 3591
2 Automatyczne osadzanie widoków kształtowników na liniach i poliliniach 2010-03-26 3591
1 Rysowanie i wstawianie kształtowników w różnych widokach 2010-03-26 3591
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Drewno

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
11 Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych 2017-11-27 788
10 Szukanie identycznych opisów elementów drewnianych 2017-11-27 788
9 Zestawienia stolarki drzwi i okien 2013-11-19 2257
8 Wstawianie opisów stolarki drzwi i okien 2013-11-19 2257
7 Szukanie opisów elementów drewnianych 2013-08-10 2358
6 Menager opisów elementów drewnianych 2013-08-10 2358
5 Renumeracja opisów elementów drewnianych 2013-08-10 2358
4 Zestawienie elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV 2013-05-25 2435
3 Zestawienie elementów drewnianych do arkusza Excela® 2013-05-25 2435
2 Zestawienie elementów drewnianych do rysunku DWG 2013-05-25 2435
1 Wstawianie opisów elementów drewnianych 2013-05-25 2435
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Pręty Kodowane

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
23 Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych 2017-11-27 788
22 Szukanie identycznych opisów prętów kodowanych 2017-11-27 788
21 Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych 2016-01-13 1472
20 Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do pliku tekstowego CSV 2015-06-18 1681
19 Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do programu Excel® 2015-06-18 1681
18 Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG 2015-06-18 1681
17 Graficzne Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG 2015-06-18 1681
16 Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG 2015-06-18 1681
15 Szukanie opisów prętów kodowanych 2015-06-18 1681
14 Renumeracja opisów prętów kodowanych 2015-06-18 1681
13 MultiMenager opisów prętów kodowanych 2015-06-18 1681
12 Nadpisywanie opisu Pozycja Nadrzędna prętom kodowanym 2015-06-18 1681
11 MultiMenager opisów Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych 2015-06-18 1681
10 Menager opisów Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych 2015-06-18 1681
9 Wstawianie opisu Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych 2015-06-18 1681
8 Tworzenie obrysu prętów kodowanych 2015-06-18 1681
7 Nadawanie oryginalnej grubości prętom kodowanym 2015-06-18 1681
6 Usuwanie grubości prętów kodowanych 2015-06-18 1681
5 Nadawanie grubości prętom kodowanym 2015-06-18 1681
4 Wymiarowanie gabarytowe prętów kodowanych 2015-06-18 1681
3 Rysowanie prętów kodowanych 2015-06-18 1681
2 Informacje o pręcie kodowanym 2015-06-18 1681
1 Konfiguracja prętów kodowanych 2015-06-18 1681
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
41 Jak przypisać pręty e-CAD Dynamicznego Zbrojenia do dowolnej Pozycji Nadrzędnej? 2018-11-30 420
40 Jak zmienić styl prętów i typ zakończenia linii zakresu zbrojenia w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 420
39 Jak zmienić, dodać, usunąć otuliny prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia? 2018-11-30 420
38 Jak zmienić rozstaw pomiędzy prętami w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 420
37 Jak usunąć haki z prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia? 2018-11-30 420
36 Jak dodać haki do prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 420
35 Jak zmienić średnicę prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 420
34 Co to jest e-CAD Dynamiczne Zbrojenie? 2018-11-29 421
33 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Stopy fundamentowe w płycie fundamentowej 2018-11-28 422
32 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Strop z otworem 2018-11-28 422
31 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie ściany o kształcie prostokątnym i trapezowym 2018-11-28 422
30 Standardowe operacje CAD na obiektach e-CAD dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
29 Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego 2018-11-21 429
28 Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV 2018-11-21 429
27 Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do arkusza kalkulacyjnego Excel® 2018-11-21 429
26 Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG 2018-11-21 429
25 Graficzne Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG 2018-11-21 429
24 Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG 2018-11-21 429
23 Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
22 Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie 2018-11-21 429
21 Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
20 Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
19 Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
18 Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
17 Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
16 Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
15 Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
14 Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
13 Ukrywanie zbrojenia poglądowego 2018-11-21 429
12 Pokazywanie zbrojenia poglądowego 2018-11-21 429
11 Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo 2018-11-21 429
10 Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo 2018-11-21 429
9 Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
8 Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt 2018-11-21 429
7 Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
6 Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
5 Edycja dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
4 Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia 2018-11-21 429
3 Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia 2018-11-21 429
2 Rysowanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
1 Wstawianie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 429
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Palette 3D

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Automatyczne rysowanie trójwymiarowej palety 3D 2008-10-10 4123
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Wall 3D

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Automatyczne wyciąganie ścian 3D z płaskiego rysunku 2D 2008-10-10 4123
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Więźba 3D

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Rysowanie trójwymiarowej więźby dachowej 3D 2008-12-23 4049
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Zestawienia Bloków

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Automatyczne i uniwersalne zestawianie dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami 2009-01-04 4037
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności i utrzymania sesji użytkownika na Forum.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD