Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Oferujemy Państwu możliwości automatyzacji pracy

Nasza bogata oferta usług programistycznych stwarza szerokie możliwości zautomatyzowania Państwa pracy w systemach CAD.
Poniżej opisaliśmy kilka istotnych funkcjonalności, możliwych do zastosowania i wdrożenia w nakładkach tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta.
Ponieważ każde zlecenie indywidualne jest inne i nie jesteśmy w stanie przewidzieć i opisać wszystkich potrzeb naszych Klientów, są to jedynie ogólne przykłady. Poniższy materiał prosimy traktować jako próbę zobrazowania pewnych mechanizmów i rozwiązań, które jesteśmy w stanie zaimplementować w nakładkach tworzonych na zamówienie.

Najważniejsze cechy programów e-CAD tworzonego na indywidualne zamówienie Klienta:

 • fachowe doradztwo techniczno-programistyczne e-CAD, poparte wieloletnim doświadczeniem, mające na celu wypracowanie wspólnie z Klientem, jeszcze w fazie projektowania i planowania, optymalnej płaszczyzny funkcjonalności dla przyszłego oprogramowania
 • oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników z różnych branży, różnych sektorów gospodarki oraz przemysłu
 • programy tworzone ściśle według wymagań, zapotrzebowania, pomysłu i wytycznych Klienta
 • mechanizmy automatyzujące pracę na platformach: AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, GstarCADa®, BricsCADa®
 • narzędzia w 100% dopasowane do potrzeb, charakteru pracy, możliwości, nawyków oraz przyzwyczajeń Klientów
 • programy tworzone od podstaw - eliminujące jakiekolwiek kompromisy
 • nakładki przyspieszające i usprawniające pracę Klienta, oparte o dokładną analizę jego wymagań, idealnie wpasowane w struktury funkcjonowania firm oraz przedsiębiorstw
 • inteligentne i intuicyjne narzędzia zapewniające płynną interakcję oprogramowania z użytkownikiem
 • zrozumiały, łatwy, czytelny i optymalnie skonstruowany interfejs dla użytkowników
 • doskonale opracowane materiały instalacyjno-dydaktyczne dla stworzonego oprogramowania, pomagające w jego dystrybucji i podczas wdrożenia
 • możliwość ciągłej weryfikacji i analizy postępów pracy przez Klienta, dzięki stałemu kontaktowi z wydzieloną grupą programistów pracujących nad jego zleceniem
 • brak ograniczeń licencyjnych i stanowiskowych
 • dożywotnia licencja
 • wsparcie techniczne online
 • kilkumiesięczna gwarancja
 • możliwość zorganizowania szkolenia dla pracowników w siedzibie Klienta

Przykładowe cechy oprogramowania e-CAD tworzonego na indywidualne zamówienie Klienta:

 • programy obliczeniowo-kreślące
 • programy automatycznie generujące różnego rodzaju części, elementy, zespoły elementów, itp.
 • programy modelujące obiekty 3D
 • programy uwzględniające warunki logiczne (np.: różnego rodzaju powiązania i zależności podczas doboru elementów)
 • programy zliczające, sumujące i generujące zestawienia
 • elektroniczne katalogi wyrobów i produktów, przeznaczone do użytku przez osoby trzecie
 • programy rysujące dowolne elementy na podstawie danych pochodzących z dowolnych źródeł
 • narzędzia automatycznie kreślące parametryczne elementy zaledwie po 1 kliknięciu myszą
 • automatyczne przetwarzanie wsadowe i modyfikowanie wielu rysunków
 • nowe funkcje CAD w postaci nowych narzędzi, procedur i makr
 • programy w formie reklamy targetowej, dedykowanej do użytku przez wybranych specjalistów konkretnej dziedziny lub branży

Wybrane możliwości programistyczne to:
Potrafimy oprogramować połączenie AutoCADa® z zewnętrzną bazą danych np: mySQL

Połączenie rysunków AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, GstarCADa®, BricsCADa® z zewnętrznymi źródłami danych,
   takimi jak np: bazy danych, pliki Excel®, inne

Możliwe jest takie napisanie aplikacji, aby z poziomu AutoCADa® lub ZWCADa® możliwa była obustronna komunikacja z zewnętrzną bazą danych lub zewnętrznymi plikami gromadzącymi dane.
W praktyce oznacza to tyle, że od teraz nasze programy będą potrafiły zapisywać i odczytywać dowolne dane z zewnętrznych plików i baz danych, do której dostęp może mieć dowolna ilość użytkowników zewnętrznych, zlokalizowanych w różnych miejscach na świecie.Praktyczny przykład wyjaśniający jedno z wielu zastosowań baz danych w połączeniu z AutoCADem®, ZWCADem®, ZWCADem+ Plusem®, GstarCADem®, BricsCADem®
Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeden z konstruktorów pracujący w AutoCAD® dokonuje wstawienia jakiegoś elementu (części) do rysunku. W tej samej chwili w bazie danych pojawia się wpis o wykorzystaniu tego elementu przez projektanta i ilość na stanie magazynowym zmniejsza się o 1 element.
Chwilę później kierownik magazynu loguje się do bazy danych aby sprawdzić ilości dostępnych elementów w magazynie. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej widzi spis wszystkich części, oraz to że przed chwilą jeden z projektantów użył w swoim projekcie jedną z nich i w tej chwili nie ma już części tego typu na stanie magazynowym. Musi zamówić nowe...


Najważniejsze korzyści wynikające z połączenia z bazą danych:

 • możliwy dostęp w tym samym czasie przez wielu użytkowników jednocześnie do danych zgromadzonych w centralnej bazie danych
 • dostęp do danych za pomocą strony internetowej (możliwość raportowania, dodawania elementów, ... )
 • błyskawiczny przepływ informacji
 • automatyczna aktualizacja danych w bazie (od razu widać zmiany wprowadzane przez każdego z pracowników pracującego nad projektem)


Możliwe jest połączenie AutoCADa® i ZWCADa® z następującymi źródłami danych:

 • zdalnie zlokalizowane, dowolne bazy danych (połączenie przez ODBC)
 • lokalne bazy danych
 • bazy danych Microsoft Access®
 • pliki Microsoft Excel®
 • inne formaty plików (np: pliki tekstowe)


Potrafimy oprogramować reaktory i zdarzenia w AutoCAD®

Interakcja projektanta z programem

Dzięki mechanizmowi reaktorów i zdarzeń możliwe jest oprogramowanie interakcji użytkownika z programem.
W praktyce oznacza to tyle, że program będzie automatyczne reagował na pewne czynności wykonywane przez użytkownika.Praktyczny przykład wyjaśniający zastosowanie interakcji
Wyobraźmy sobie sytuację, w której przy pomocy programu użytkownik rysuje rurociąg. Po chwili zaczyna wstawiać zawory. Program automatycznie modyfikuje dany fragment rury i we wskazane miejsce wstawia zawór.
Następnie użytkownik dokonuje zestawienia całej narysowanej przez siebie instalacji. Powstaje tabelka zestawieniowa. Jednak po chwili użytkownik orientuje się, że zapomniał o wstawieniu jeszcze jednego zaworu. Wstawia więc brakujący zawór a program automatycznie modyfikuje rurociąg i automatycznie uaktualnia tabelkę zestawieniową bez konieczności dodatkowych działań ze strony projektanta.


Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia interakcji użytkownika z AutoCADem®:

 • automatyczne aktualizowanie danych (np: zestawień)
 • automatyczne modyfikowanie elementów
 • zmiana jednego elementu może mieć wypływ na inne


W nakładkach, które tworzymy na AutoCADa®, potrafimy wykorzystywać mechanizmy przetwarzania wsadowego uzyskując tym samym potężne możliwości manipulowania setkami a nawet tysiącami rysunków w sposób automatyczny i niezależny.

Przetwarzanie wsadowe oraz automatyczne przetwarzanie i modyfikowanie wielu rysunków jeden po drugim

Jeżeli istnieje wiele rysunków, w których zachodzi potrzeba wykonania analogicznych czynności, lub uruchomienia w każdym z nich programu lub skryptu, możliwe jest napisanie programu który dokona tego za nas i przetworzy setki a nawet tysiące plików automatycznie.
Program będzie po kolei otwierał każdy z rysunków, dokonywał zaprogramowanych modyfikacji a następnie zapisywał zmieniony plik.
A my w tym czasie, zamiast godzinami odtwórczo klikać, otwierać i zapisywać kolejne rysunki - możemy delektować się wyśmienitą kawą.Praktyczny przykład wyjaśniający zasadę przetwarzania wsadowego
Pan Kowalski otrzymał 500 rysunków w formacie dwg. Jego zadaniem jest otworzenie każdego z nich, a następnie wstawienie w górnym narożniku istniejącej tam ramki, informacji o firmie. Dodatkowo musi zmienić nazwę projektanta w tabelce informacyjnej oraz wszystkie bloki o nazwie "AAA" przenieść na warstwę "BBB".
Robiąc to ręcznie, pan Kowalski spędziłby wiele godzin na otworzenie każdego z plików, wstawienie informacji, zmodyfikowanie tabelki i przeniesienie bloków.
Z pomocą przychodzi panu Kowalskiemu nasze oprogramowanie, a w zasadzie nasze możliwości programistyczne.
Jesteśmy w stanie tak napisać program, aby wszystkie czynności pana Kowalskiego sprowadziły się tylko do uruchomienia naszej aplikacji, wskazania wszystkich rysunków do przetworzenia i naciśnięcia przycisku "Start". Resztę zrobi automat. Program samodzielnie otworzy każdy z plików, wstawi informacje, zmodyfikuje tabelkę i przeniesie bloki. Na końcu w celu bezpieczeństwa zapisze zmieniony plik do innego folderu.
Zaoszczędzony w ten sposób czas pan Kowalski może wykorzystać na innego rodzaju czynności, niż żmudne, maszynowe powtarzanie tego samego w kółko.


Najważniejsze korzyści wynikające z możliwości zaprogramowania przetwarzania wsadowego:

 • wielka oszczędność czasu
 • hurtowa ingerencja w wiele plików, jeden po drugim, bez konieczności otwierania, ręcznej modyfikacji i zapisywania zmian w każdym z nich oddzielnie
 • zautomatyzowanie analogicznych czynności dokonywanych na wielu plikach (rysunkach)


Potrafimy tak tworzyć programy dla AutoCADa® aby edycja była możliwa bezpośrednio w rysunku

Automatyczna edycja elementów

Wprowadzenie możliwości edytowania wrysowanych już elementów jest niezwykle użytecznym mechanizmem.
Oszczędza czas i zachowuje wprowadzone już zmiany.Praktyczny przykład wyjaśniający zastosowanie automatycznej edycji elementów
Projektant definiuje przy pomocy naszego programu jakiś element konstrukcyjny. W oknie dialogowym określa jego wymiary, typ materiału, a następnie wstawia element do rysunku w odpowiednie miejsce. Kolejną rzeczą jaką robi to ręcznie dorysowuje połączenia pomiędzy wstawionym detalem a pozostałą częścią projektu.
Nagle zachodzi konieczność zmiany jednego z wymiarów wstawionego detalu. Projektant otwiera okno dialogowe z detalem a następnie wskazuje detal do edycji w rysunku. Do okna dialogowego elementu zostają wczytane wszystkie parametry detalu wstawionego wcześniej do rysunku. Użytkownik dokonuje stosownych modyfikacji w parametrach i kończy edycję elementu w oknie. Po tej czynności program automatycznie podmienia stary detal w rysunku na nowy, który zawiera nowe dane podane podczas edycji. Użytkownik nie musi martwić się o to, że jego praca związana z dorysowaniem połączenia pójdzie na marne, ponieważ nowy detal wstawiony zostaje w to samo miejsce w którym umieszczony był stary element.


Najważniejsze korzyści wynikające z automatycznej edycji elementów:

 • możliwość zmiany elementu w dowolnej chwili
 • zapamiętanie punktu wstawienia elementu i automatyczna podmiana starego elementu na nowy


Potrafimy tak napisać nakładkę dla AutoCADa® aby wrysowywała ona nawet skomplikowane elementy już po jednym kliknięciu myszą przez użytkownika

Gotowe elementy już po 1 kliknięciu myszą

Możemy sprawić, że często rysowane przez Ciebie elementy lub zespoły elementów będą wstawiane do rysunku już po 1 kliknięciu myszą.
Twoja rola ograniczy się jedynie do podania odpowiednych wymiarów i parametrów w intuicyjnym oknie dialogowym.Praktyczny przykład wyjaśniający zastosowanie parametryzacji elementów
Firma produkująca meble często wykorzystuje rysunki swoich produktów w projektach i wizualizacjach, które przedstawia swoim klientom. Bardzo często zdarza się, że meble produkowane są na wymiar, a każda zmiana wymiaru niesie za sobą konieczność ręcznego modyfikowania rysunków w AutoCAD®/ZWCAD®/ZWCAD+ Plus®/GstarCAD®/BricsCAD® lub modeli 3D tychże mebli.
Wykorzystując napisany przez nas program, który jest w stanie wykreślić dany typ mebla o dowolnych wymiarach, pracownik firmy wpisuje w oknie dialogowym podane przez klienta parametry, a program na podstawie tych danych wstawia mebel do projektu AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, GstarCADa®, BricsCADa®.


Najważniejsze korzyści wynikające z parametryzacji elementów:

 • uzyskiwanie elementów o dowolnych wymiarach i parametrach bez konieczności rysowania ich od nowa lub poprawiania istniejących
 • przyjazna i szybka parametryzacja elementu w intuicyjnym oknie dialogowym
 • możliwość oprogramowania parametrycznego elementów 2D i 3D
 • czas rysowania elementu skraca się do 1 kliknięcia myszą


Tworzymy katalogi dla projektantów CAD wstawiające produkowane przez Państwa firmę wyroby i produkty do rysunku AutoCADa® i pliku dwg

Elektroniczne katalogi Państwa wyrobów i produktów przeznaczone dla projektantów i konstruktorów CAD

Tworzymy bazodanowe katalogi z wyrobami, którymi posługują się projektanci w fazie tworzenia projektów.
Jeżeli jesteście producentami i chcielibyście aby konstruktorzy oraz projektanci mieli możliwość wstawiania Waszych wyrobów do swoich projektów - zdecydujcie się na takie rozwiązanie! To świetny i nietypowy sposób reklamy dla Waszego asortymentu.

Praktyczny przykład wyjaśniający ideę katalogowania produktów z przeznaczeniem dla projektantów
Pan inżynier Jan Kowalski zaczyna projektować instalację centralnego ogrzewania dla jednego ze swoich klientów. Tak się składa, że dysponuje Waszym katalogiem produktów. Może więc łatwo wstawiać wybrane z katalogu produkty do rysunku AutoCAD®, ZWCAD®, ZWCADa+ Plus®, GstarCADa®, BricsCADa®, wykonywać zestawienie a na końcu wygenerować zamówienie do producenta.
Taka możliwość bardzo podoba się projektantowi i ułatwia jemu pracę. Dlatego decyduje się na Was jako producenta grzejników i wstawia do projektu Wasze wyroby. Tym samym proponuje klientowi zakup określonych w projekcie produktów. Na koniec generuje automatyczne zestawienie grzejników oraz np: kartę zamówienia, którą przedstawia klientowi, a On po podjęciu decyzji o zakupie wysyła ją do Was.


Najważniejsze korzyści wynikające z tworzenia katalogów wyrobów:

 • świetny sposób reklamy dla producenta
 • potencjał na zdobycie nowych klientów
 • budowa profesjonalnego wizerunku swojej firmy, dzięki dbaniu i zabieganiu o klientów już w fazie projektowania
 • ułatwienie dla projektantów, w postaci dodatkowych narzędzi i gotowych elementów wstawianych z katalogu wprost do AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, GstarCADa®, BricsCADa®

Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
© www.e-cad.pl 2008-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności i utrzymania sesji użytkownika na Forum.