Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRealizacje       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

Rurociągi

Program umożliwia tworzenie rozbudowanych rurociągów w przestrzeni 3D i prezentowanie ich jako rysunki izometryczne wraz z kompletnymi wykazami i zestawieniami elementów.

Rurociągi


Spis treści:

Informacje na temat: Rurociągi

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis ukryj / pokaż Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Rurociągi
Program umożliwia tworzenie rozbudowanych rurociągów w przestrzeni 3D i prezentowanie ich jako rysunki izometryczne wraz z kompletnymi wykazami elementów w postaci tabel zestawieniowych.
Do budowy rurociągów program oferuje wiele narzędzi ułatwiających pracę, takich jak narzędzia ułatwiające konfigurowanie elementu na etapie interfejsu, narzędzia sumujące, edytujące oraz wymiarujące wstawione elementy.
Efektem końcowym są izometryczne rysunki stworzonych rurociągów, odpowiednio opisane i zwymiarowane oraz zestawienia materiałowe i produkcyjne generowane na podstawie fragmentów lub z całości rurociągu.


Jakich korzyści dostarcza Klientowi nasza nakładka:

 • możliwość tworzenia i generowania bazy (struktury) elementów używanych przez aplikację z poziomu Excela® przygotowywanych przez jednego pracownika dla pozostałych użytkowników aplikacji
 • dzięki możliwości scentralizowania bazy danych elementów w jednym miejscu sieciowym, uzyskuje się spójność danych na każdym podłączonym do bazy stanowisku. Taki wariant gwarantuje również szybkość, łatwość i mobilność w zarządzaniu bazą elementów oraz istnieje gwarancja że wszyscy użytkownicy korzystający w danej chwili z aplikacji będą posługiwali się najświeższymi danymi.
 • otwarta idea aplikacji umożliwia w łatwy sposób ingerowanie użytkowników w pewne jej fragmenty mające wpływ na sposób działania i na wyniki przez nią generowane. Użytkownik może sprawnie i bezproblemowo zmodyfikować takie elementy jak np: ilość i jakość danych opisujących elementy, interpretacje graficzne elementów, wygląd tabel zestawieniowych, wygląd opisów, odnośników i tabelek opisowych.
 • programu działa na zasadzie klocków, co oznacza że użytkownik buduje rurociąg z dziecinną łatwością dostawiając kolejne elementy, jeden do drugiego
 • każdy element stanowi spójną całość i można go szybko wyselekcjonować, zaznaczyć, przesunąć lub usunąć, bez konieczności zaznaczania poszczególnych jego składowych
 • konfiguracja kluczowych wartości mających wpływ na sposób wstawiania elementów w oknie dialogowym
 • bardzo szybkie skonfigurowanie elementu, który może składać się z kilku podelementów na etapie interfejsu
 • inteligentny interfejs pomaga użytkownikowi na każdym etapie działania aplikacji w składaniu elementu poprzez filtrowanie właściwych wartości, podpowiadanie i sugerowanie trafnych wyborów
 • łatwe i logiczne wstawianie elementów do rysunku oraz precyzyjne ich umieszczanie w przestrzennym modelu rurociągu
 • na każdym etapie projektu możliwość szybkiej edycji, skorygowania wartości opisów i wymiarów
 • możliwość podziału rurociągu na mniejsze fragmenty, bez rezygnowania z jakichkolwiek funkcjonalności nakładki
 • narzędzia ułatwiające wymiarowanie płaszczyznowe oraz przestrzenne z możliwością automatycznego zliczania zaznaczonych wymiarów
 • narzędzia do szybkiej zmiany lokalizacji, kąta obrotu oraz orientacji położenia elementów rurociągu, opisów i wymiarów
 • automatyczne zliczanie, sumowanie, rozbijanie na poszczególne grupy (według ściśle określonych zasad) detali i fragmentów z których składają się elementy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne generowanie zestawień dla każdej z kategorii oddzielnie oraz umieszczanie poszczególnych składowych elementów w odpowiednich grupach.
 • szybkie generowanie zestawień na ponumerowanych arkuszach papieru, automatyczne dostosowywanie layout'u arkuszy do wymogów firmy
 • automatyczne zliczanie i sumowanie czasów potrzebnych na wykonanie poszczególnych elementów (niezbędne w dziale produkcji)
 • możliwość tworzenia całej linii rurociągów w jednym pliku DWG z możliwością podziału na mniejsze fragmenty, co owocuje możliwością generowania łącznych i bardzo obszernych zestawień z całości linii

Jak wyglądała praca Klienta przed napisaniem nakładki:

 • żmudne rysowanie w izometrii każdego elementu rurociągu oddzielnie, kłopotliwe obliczanie kątów widzianych w izometrii w przypadku nietypowych zagięć
 • tworzenie wszelkiego rodzaju obliczeń na kalkulatorze
 • ręczne i czasochłonne tworzenie tabel zestawieniowych obarczone częstymi pomyłkami
 • w przypadku zmiany nawet najmniejszego parametru w najmniejszym elemencie całego rurociągu, konieczność przeliczania i edycji ręcznej całych tabel zestawieniowych od początku
 • konieczność dzielenia całej linii rurociągu na mniejsze pliki
 • konieczność ciągłego pilnowania się i weryfikacji wyliczanych danych
 • duże ryzyko popełnienia błędów
 • brak czasu pracowników i konieczność tworzenia kolejnych stanowisk projektowych
 • monotonia pracy
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe ukryj / pokaż Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

W poniższym oknie dialogowym użytkownik nanosi informacje o projekcie, który zaczyna tworzyć. Dane z tego okna wykorzystywane są następnie już automatycznie przez poszczególne opcje programu.

Okno dialogowe wstawiania informacji o projekcie nakładki e-CAD Rurociągi

W poniższym oknie następuje konfigurowanie elementu na podstawie danych pochodzących z bazy wszystkich elementów.

Okno dialogowe Wstaw element, zakładka konfiguracja programu e-CAD Rurociągi
Okno dialogowe Wstaw element, zakładka elementu głównego programu e-CAD Rurociągi
Okno dialogowe Wstaw element, zakładka Wstaw programu e-CAD Rurociągi
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady ukryj / pokaż Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przykład fragmentu wrysowanego rurociągu składającego się z kilku elementów.

Przykład fragmentu wrysowanego rurociągu składającego się z kilku elementów w aplikacji e-CAD Rurociągi

Wiele przykładowych fragmentów rurociągu w jednym projekcie DWG.

Wiele przykładowych fragmentów rurociągu wrysowanych przez program e-CAD Rurociągi

Wygląd przykładowego arkusza z zestawieniem materiałowym.

Wygląd arkusza z zestawieniem materiałowym w nakładce e-CAD Rurociągi
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADReferencje ukryj / pokaż Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Potwierdzam wykonanie w 2011 roku dla naszej firmy specjalistycznego oprogramowania (nakładki na AutoCAD) do rysowania rurociągów. Umowny zakres prac obejmował stworzenie od podstaw oprogramowania umożliwiającego sprawne rysowanie części rurociągów składających się z komponentów wytwarzanych przez naszą firmę i z uwzględnieniem specyfikacji naszej produkcji. Bardzo dobra organizacja pracy, błyskawiczne zrozumienie potrzeb zamawiającego, oraz ścisła współpraca z pracownikami Plasticon Poland pozwoliły firmie wykonać zlecone prace z zachowaniem ustalonego terminu i jakości wykonanej usługi. Stworzone oprogramowanie w całości spełnia wymagania zamawiającego, cechuje się wysokim stopniem profesjonalizmu wykonania i bardzo szybko stało się niezbędnym narzędziem pracy konstruktorów. Na tej podstawie, wszystkim poszukującym solidnego i odpowiedzialnego partnera z pełnym przekonaniem polecamy w/w firmę jako profesjonalnego Wykonawcę.
mgr inż. Grzegorz Kicerman, kierownik dz. technicznego, Plasticon Poland S.A.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2021. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD