Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSklep e-CAD       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

e-CAD Pręty Kodowane

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSzczegóły     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzetestuj     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRabaty

Nakładka e-CAD Pręty Kodowane 16.5

Jest to zestaw narzędzi do szybkiego tworzenia, zarządzania, kreślenia i zestawiania na kilka sposobów aż 28 typów prętów kodowanych w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm. Nakładka jest w pełni kompatybilna i zsynchronizowana ze wszystkimi innymi modułami branżowymi e-CAD, dla których stanowi doskonałe uzupełnienie całości.

Zawiera:
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADe-CAD Pręty Kodowane
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADe-CAD Aktualizacje
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADe-CAD USB - klucz sprzętowy
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADe-CAD CD - płyta instalacyjna
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADDarmowa i szybka przesyłka
Do kompletu możesz dokupić:

Jeżeli chciałbyś:

 • aby ten program został wzbogacony o możliwości i funkcjonalności potrzebne w Twojej pracy
 • kupić program podobny ale uwzględniający Twoje sugestie
 • zamówić program zupełnie inny
 • Zamów napisanie nakładki

Masz pytania?
Skorzystaj z Formularza szybkiego kontaktu. Odpiszemy max. w ciągu 1h.

Renumeracja opisów prętów kodowanych


Istnieją 2 sposoby renumeracji opisów:

 • renumeracja z zachowaniem kolejności numerów
 • renumeracja wymuszona (globalna)

Renumeracja z zachowaniem kolejności numerów
Użytkownik w oknie dialogowym renumeracji podaje Numer początkowy (czyli numer od którego chce aby zaczynała się numeracja zaznaczonych opisów), Skok (czyli co jaką wartość program ma znajdować i nadawać kolejny numer), oraz wybiera z listy nazwę Pozycji Nadrzędnej (o ile takie zostały wstawione i istnieją w aktualnym rysunku) w obrębie której mają zostać przenumerowane wskazane opisy.
Następnie użytkownik wskazuje dowolną ilość opisów w rysunku a program dokonuje automatycznej filtracji zaznaczonych opisów i wybiera tylko te, których Pozycja Nadrzędna jest taka sama jak Pozycja nadrzędna wskazana przez użytkownika w oknie dialogowym.

Program dla każdego wskazanego opisu szuka wolnego numeru zgodnie z danymi wpisanymi w oknie dialogowym (czyli bierze pod uwagę Numer początkowy i Skok). W przypadku, gdy natrafi na numer spełniający ten warunek, ale okaże się że taki numer istnieje już gdzieś w rysunku, to szuka następnego wolnego numeru spełniającego warunek.

Przykład renumeracji z zachowaniem kolejności numerów
Numery w rysunku: 1, 2, 4, 8, 10, 20
Numery zaznaczone do renumeracji: 10, 20
Parametry w oknie dialogowym: Numer początkowy: 1, Skok: 1
Wynik renumeracji: 1, 2, 3, 4, 5, 8
Numery zaznaczone do renumeracji otrzymały nowe wartości: 3, 5


Renumeracja wymuszona (globalna)
Renumeracja Wymuszona (globalna) polega na tym, że nie są analizowane i szukane kolejne wolne numery opisów, ani ich przynależność do Pozycji nadrzędnych. W trybie renumeracji wymuszonej wskazane opisy otrzymują po prostu kolejne numery, począwszy od Numeru początkowego z odstępem skoku.
Zaznaczając opisy do renumeracji użytkownik może wskazywać je po kolei (wtedy będą one otrzymywały kolejne numery zgodnie z kolejnością wskazania), lub zaznaczyć wiele a nawet wszystkie opisy jednocześnie.

Przykład renumeracji wymuszonej (globalnej)
Numery w rysunku: 1, 2, 4, 8, 10, 20
Numery zaznaczone do renumeracji: 10, 20
Parametry w oknie dialogowym: Numer początkowy: 1, Skok: 1
Wynik renumeracji: 1, 2, 4, 8, 1, 2
Numery zaznaczone do renumeracji otrzymały nowe wartości: 1, 2


Zarówno w przypadku 1 jak i 2 zaznaczanie opisów nie musi być dokładne i mozolne. Użytkownik możne zaznaczyć cały fragment rysunku a program inteligentnie rozpozna właściwe opisy i tylko na nich dokona stosownej renumeracji.

instrukcja obsługi:
1 w oknie dialogowym ustawić/zmienić potrzebne parametry i wartości
2 w oknie dialogowym kliknąć w przycisk Renumeruj
3 w projekcie zaznaczyć dowolną ilość opisów prętów kodowanych do renumeracji
4 zatwierdzić wybór np: poprzez wciśnięcie klawisza Enter
5 wszystkie zaznaczone opisy prętów kodowanych zostaną przenumerowane
Prezentacja programu: e-CAD Pręty Kodowane


Spis treści:


Informacje na temat: e-CAD Pręty Kodowane

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADMenu

Prezentacja i opis menu nakładki e-CAD Pręty kodowane.

Każda z poniższych komend menu nakładki posiada swój odpowiednik w postaci skrótu klawiszowego. Dzięki temu możliwe jest szybkie wybieranie odpowiedniej komendy, oraz powtarzanie ostatnio użytej funkcji e-CAD poprzez wciśnięcie przycisku Enter. W celu zapobiegania kolizjom skrótowym, przyjęto zasadę, że każdy skrót klawiaturowy zaczynać się będzie od przedrostka E-. Nazwy skrótów podane są przy opisach poszczególnych komend e-CAD.

Pasek menu nakładki e-CAD Pręty kodowane

Opcje menu:

Przycisk menu uruchamiający okno konfiguracji nakładki e-CAD Pręty kodowane

Konfiguracja [E-K]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe zawierające informacje o wskazanym przez usera pręcie w nakładce e-CAD Pręty kodowe

Informacje o wskazanym pręcie kodowanym [E-IPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno nakładki e-CAD Pręty kodowane

Pręty Kodowane [E-PK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający opcję wymiarowania uproszczonego po konturze zewnętrznym pręta w widoku w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Wymiarowanie uproszczone po konturze zewnętrznym pręta kodowanego [E-WUKPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający opcję nadawania dowolnej, wizualnej grubości (szerokości) prętom w widoku w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Nadawanie dowolnej wizualnej grubości (szerokości) prętowi kodowanemu [E-NGPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający opcję usuwania wizualnej grubości (szerokości) prętów w widoku w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Usuwanie wizualnej grubości (szerokości) z pręta kodowanego [E-UGPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający opcję nadawanie (przywracania) oryginalnej, wizualnej grubości (szerokości) prętów w widoku w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Nadawanie (przywracanie) oryginalnej wizualnej grubości prętowi kodowanemu [E-NOGPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający opcję tworzenia obrysów zewnętrznych prętów w widoku w nakładce e-CAD Pręty kodowe

Tworzenie obrysu zewnętrznego pręta kodowanego [E-TOPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania opisów pozycji w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Opis Pozycja Nadrzędna opisów prętów kodowanych [E-OPPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno Menagera opisów pozycji nadrzędnych w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Menager opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych [E-MOPPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera opisów pozycji nadrzędnych w nakładce e-CAD Pręty kodowane

MultiMenager opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych [E-MMOPPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający opcję nadawania tego samego opisu Pozycja nadrzędna wielu wskazanym opisom prętów w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom jednocześnie [E-NOPPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera opisów prętów w nakładce e-CAD Pręty kodowane

MultiMenager opisów prętów kodowanych [E-MMPOK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno renumeracji opisów prętów przekrojowych i widokowych w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Renumeracja opisów prętów kodowanych [E-ROPK]

Przycisk menu uruchamiający opcję renumeracji identycznych opisów prętów kodowych w programie e-CAD Pręty Kodowane

Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych [E-RIOPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający okno szukania opisów prętów w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Szukanie opisów prętów kodowanych [E-SNRPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu opcji szukania identycznych opisów prętów kodowych w programie e-CAD Pręty Kodowane

Szukanie identycznych opisów prętów kodowanych [E-SIPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu uruchamiający funkcję usuwania wszystkich znaczników szukania opisów prętów w nakładce e-CAD Żelbet

Usuwanie wszystkich znaczników szukania opisów prętów kodowanych [E-UZSPK]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania zestawień stali w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Zestawienie tekstowo-graficzne stali prętów kodowanych do rysunku DWG [E-ZSTGPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu służący do automatycznego generowania zestawień stali w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Zestawienie graficzne stali prętów kodowanych do rysunku DWG [E-ZSGPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu służący do automatycznego generowania zestawień stali w nakładce e-CAD Pręty kodowane

Zestawienie tekstowe stali prętów kodowanych do rysunku DWG [E-ZSTPK]   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu nakładki e-CAD Pręty kodowane służący do automatycznego eksportu zestawienia stali do arkusza Excela®

Zestawienie tekstowe stali prętów kodowanych do arkusza Excela®   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Przycisk menu nakładki e-CAD Pręty kodowane służący do automatycznego eksportu zestawienia stali do pliku tekstowego CSV

Zestawienie tekstowe stali prętów kodowanych do pliku tekstowego CSV   więcej Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis
Nakładka e-CAD Pręty Kodowane 16.5

Nakładka Pręty Kodowane umożliwia szybkie i łatwe wstawianie do projektu 28 typów prętów kodowanych w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm. Wstawione pręty można dowolnie zestawiać przy pomocy kilku zestawień stali, zawierających szczegółowo zwymiarowane i opisane miniaturki prętów kodowanych. Natomiast zestaw dodatkowych narzędzi umożliwia sprawne zarządzanie prętami kodowanymi i ich opisami. Pręty mogą być wstawiane i rysowane na kilka sposobów, a dzięki automatycznemu ich opisywaniu i wymiarowaniu doskonale nadają się do dalszej pracy np.: z narzędziami z modułu e-CAD Żelbet. Program jest w pełni kompatybilny i współpracuje ze wszystkimi innymi modułami branżowymi e-CAD, dla których jest on doskonałym dopełnieniem.

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Okno dialogowe Konfiguracja Prętów Kodowanych

W oknie Konfiguracja ustawiane są zmienne globalne dotyczące wszystkich modułów e-CAD, również modułu e-CAD Pręty Kodowane. Najważniejsze z nich to Skala i Jednostka e-CAD, a także nazwy norm zgodnie z którymi kreślone są wszystkie elementy generowane przez nakładki e-CAD.

Okno dialogowe informacji o wszystkich nakładkach branżowych - e-CAD Licencja

W oknie dialogowym wyświetlane są informacje o wszystkich dostępnych branżowych modułach e-CAD, oraz informacje o zakupionych licencjach znajdujących się na kluczu e-CAD USB aktualnie wpiętym do komputera. Ponadto w oknie kolorem czerwonym wyświetlany jest numer klucza e-CAD USB - KLUCZ_ID. W przypadku dokonywania przez właściciela klucza e-CAD USB, zakupu kolejnych licencji na brakujące jemu moduły e-CAD, należy podać właśnie numer KLUCZ_ID. Numer ten posłuży do zdalnego wgrania nowych licencji e-CAD na posiadany przez użytkownika klucz. Dzięki wielu licencjom na 1 kluczu e-CAD USB, możliwe jest korzystanie ze wszystkich zakupionych licencji na raz, bez konieczności wymiany kluczy e-CAD w porcie USB komputera podczas pracy. W danej chwili do 1 komputera może być podłączony 1 klucz e-CAD USB.

Okno dialogowe informacji o wskazanym pręcie kodowanym

Po wybraniu komendy Informacje o wskazanym pręcie kodowanym i kliknięciu w dowolny pręt kodowany pojawi się okno z informacją o parametrach tego pręta, takich jak: średnica pręta, długość pręta, klasa stali, gatunek stali, numer kodowy pręta, numery kodowe haków, długości gabarytowe haków, kierunek rysowania pręta, wymiary poszczególnych odcinków pręta kodowanego.

Okno dialogowe rysowania prętów kodowanych

W oknie dialogowym wstawiania prętów kodowanych użytkownik ma do dyspozycji aż 28 różnych typów prętów kodowanych, kreślonych w oparciu o obowiązujące polskie i brytyjskie normy. Wymiary kodowe prętów można pobrać prosto z projektu poprzez kliknięcie czarnej strzałki znajdującej się obok pola edycyjnego z wymiarem. Możliwe jest wstawianie pręta w oparciu o 9 punktów zaczepienie, z możliwością odbicia lustrzanego w pionie lub/i poziomie, oraz z nadaniem kąta obrotu. Skonfigurowany w oknie dialogowym pręt, po wciśnięciu przycisku Rysuj zostaje automatycznie wstawiony do projektu w miejscu wskazanym przez użytkownika. Tak wrysowany pręt kodowany jest kompletnie opisany i zwymiarowany, gotowy do dalszej obróbki lub do wygenerowania zestawienia stali.

Okno dialogowe opisu Pozycji Nadrzędnej prętów kodowanych

Możliwe jest skojarzenie dowolnej grupy opisów prętów kodowanych z opisem pozycji nadrzędnej. Taki opis posiada swoją nazwę i przypisaną jemu ilość elementów. Podczas generowania zestawienia stali, program analizuje powiązania opisów prętów kodowanych z ich ewentualnymi pozycjami nadrzędnymi i uwzględnia iloczyn ilości prętów wynikający z tego przyporządkowania.

Okno dialogowe Menagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych

Przy pomocy menagera opisów pozycji nadrzędnych możliwa jest szybka edycja nazw pozycji i ilości przyporządkowanych do nich elementów. Do edycji opisów przy pomocy menadżera można zaznaczyć w rysunku dowolna ilość opisów pozycji nadrzędnych prętów kodowanych.

Okno dialogowe MultiMenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych

MultiMenager Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych umożliwia szybką i swobodną edycję opisów pozycji nadrzędnych. Możliwa jest hurtowa zmiana zarówno nazwy jak i ilości każdego opisu osobno, lub wszystkich razem. Zmiany wprowadzone podczas edycji sygnalizowana są charakterystycznym podświetleniem pola w które zaingerowano. Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź zmienione wartości poszczególnych opisów, zostają zaktualizowane w rysunku.

Okno dialogowe przypisywania opisu Pozycja Nadrzędna wskazanym opisom prętów kodowanych

Użytkownik zaznacza w projekcie dowolną ilość opisów prętów kodowanych. Możliwe jest zaznaczenie dowolnej ilości różnych obiektów, ponieważ program sam inteligentnie odseparuje i wybierze tylko opisy prętów. W oknie dialogowym wybierana jest z listy nazwa istniejącej w rysunku nazwy Pozycji Nadrzędnej, a następnie poprzez kliknięcie w przycisk Nadpisz wszystkie zaznaczone opisy prętów zostają przyporządkowane do wybranej z listy nazwy Pozycji Nadrzędnej.

Okno dialogowe MultiMenagera opisów prętów kodowanych

MultiMenager opisów prętów kodowanych umożliwia szybką i swobodną ich edycję. Możliwe jest sortowanie danych w oknie multimenagera, jak również łączna i hurtowa zmiana wszystkich parametrów opisów, na przykład w obrębie danej kolumny danych. Zmiany wprowadzone podczas edycji sygnalizowana są charakterystycznym podświetleniem pola w które zaingerowano. Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź zmiany dokonane w opisach w oknie multimenadżera, zostają odzwierciedlone w poszczególnych opisach prętów kodowanych w rysunku.

Okno dialogowe renumeracji opisów prętów kodowanych

Istniejące w rysunku opisy prętów kodowanych można łatwo i szybko przenumerować na kilka sposobów. Użytkownik sam decyduje jakie i ile prętów chce przenumerować, poprzez zaznaczenie w rysunku dowolnej grupy opisów prętów kodowanych do renumeracji. W oknie ustala się numer początkowy, skok czyli co ile ma być renumerowany kolejny numer pręta, oraz to czy renumerator ma szukać najbliższych i kolejnych wolnych numerów prętów, czy wymuszać renumerację o stałym skoku. Możliwe jest również renumerowanie prętów kodowanych w obrębie logicznych grup Pozycji Nadrzędnych do których zostały one przyporządkowane.

Okno dialogowe szukania opisów prętów kodowanych

Możliwe jest przeszukiwanie całego projektu w poszukiwaniu prętów kodowanych o podanym numerze. Szukanie może być zawężone i może następować tylko w obrębie określonej w oknie dialogowym Pozycji Nadrzędnej opisów prętów kodowanych. Jeżeli odnajdą się opisy o zadanych parametrach, to w celu łatwiejszej ich identyfikacji, w miejscu ich wstawienia zostanie umieszczony na warstwie niedrukowalnej znacznik (blok) w postaci charakterystycznej flagi.

Przykładowe okno dialogowe z podpowiedziami i pomocą w module e-CAD Pręty Kodowane

Menager Zapisz/Wczytaj zapisu i odczytu ustawień dowolnych okien dialogowych nakładek e-CAD

W prawie wszystkich oknach dialogowych, wszystkich modułów nakładek e-CAD na dolnej listwie z przyciskami funkcyjnymi istnieje przycisk Zapisz / Wczytaj. Po wciśnięciu tego przycisku w dowolnym oknie dialogowym w którym on istnieje (np. okno: Belka, Słup, Śruba, itd.), otworzy się powyższe okno dialogowe - Menager Zapisz/Wczytaj, w którym możliwe jest zarządzanie ustawieniami okna dialogowego z którego Menager Zapisz/Wczytaj został wywołany.
Użytkownik może zatem zapisać aktualne ustawienia/konfigurację okna dialogowego (np: Belki, Słupa, Śruby, itd.), wczytać ustawienia zapisane wcześniej, a także usuwać z listy już te niepotrzebne. Lista z ustawieniami posortowana jest od najnowszych (najnowsze na górze listy) do najstarszych zapisów ustawień. Użytkownik może dowolnie nazwać swoją zapisywaną konfigurację okna, tak aby łatwiej było jemu identyfikować ją w przyszłości. Menager Zapisz/Wczytaj dla każdego okna dialogowego nakładki e-CAD tworzy oddzielny plik z nazwą okna i w nim zapamiętuje każdą zapisywaną przez użytkownika konfigurację ustawień dla tego okna. Pliki z zapisanymi ustawieniami przez Menagera Zapisz/Wczytaj zlokalizowane są w folderze nakładki e-CAD w lokalizacji: /Konfiguracja/Okna dialogowe uzytkownika/ i są one zwykłymi plikami tekstowymi. Każda zapisana konfiguracja to jeden wiersz w pliku.
Efekt posługiwania się Menagerem Zapisz/Wczytaj jest taki, jak byśmy zamrażali dowolną kombinację wartości pól edycyjnych, list rozwijalnych, ustawień przełączników, itd. w dowolnym oknie dialogowym nakładek e-CAD, a następnie za jakiś czas chcieli ją odtworzyć/przywrócić/wczytać nie musząc tego ustawiać ponownie ręcznie od nowa. W dodatku takich zapamiętanych "zamrożonych" ustawień dla każdego okna dialogowego nakładek e-CAD, teoretycznie można zapisać nieskończenie wiele.
     
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Pręt kodowany 00

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 11

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 12

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 13

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 14

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 15

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 21

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 23

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 24

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 25

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 26

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 27

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 28

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 29

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 31

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 32

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 33

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 34

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 35

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 36

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 41

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 44

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 46

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 47

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 51

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 56

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 63

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

Pręt kodowany 64

Jest to pręt kodowany bez haków kreślony przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane w wariancie graficznym z konturem zewnętrznym pręta. Każdy rysowany pręt może posiadać dowolne kombinacje każdego z haków oddzielnie. Do najczęściej używanych numerów kodowych haków należą: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Możliwe jest wykreślenie pręta w 4 widokach: standardowy, odbicie lustrzane w pionie, odbicie lustrzane w poziomie, odbicie lustrzane w pionie i w poziomie jednocześnie. Ponadto istnieje opcja automatycznego obrotu każdego widoku pręta o dowolny kąt, wskazywanego przez użytkownika podczas wstawiania pręta do rysunku. Obracanie pręta może być skorelowane z jego odbiciami lustrzanymi, a te z kolei dodatkowo z różnymi kombinacjami haków, co maksymalizuje i wyczerpuje ilość wariantów oraz widoków możliwych do uzyskania podczas rysowania każdego typu pręta kodowanego.

28 miniaturek prętów kodowanych

W zestawieniach stali generowanych przez nakładkę e-CAD Pręty kodowane wyświetlane są miniaturki prętów kodowanych w różnych wariantach wraz z wymiarami. W zależności od konfiguracji haków, miniaturki obrazują widoczność i kierunek każdego z haków. Powyższy wykaz pokazuje po jednym obrazku dla każdego pręta kodowanego wrysowanego w ustawieniach domyślnych, z symbolami poszczególnych ramion kodowych i bez haków.

Graficzno-tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG

Przykład automatycznie wygenerowanego graficzno-tekstowego zestawienia stali prętów kodowanych, na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów prętów kodowanych przy użyciu nakładki e-CAD Pręty kodowane.

Graficzne Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG

Przykład automatycznie wygenerowanego graficznego zestawienia stali prętów kodowanych, na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów prętów kodowanych przy użyciu nakładki e-CAD Pręty kodowane.

Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG

Przykład automatycznie wygenerowanego tekstowego zestawienia stali prętów kodowanych, na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów prętów kodowanych przy użyciu nakładki e-CAD Pręty kodowane.

Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do arkusza kalkulacyjnego programu Excel®

Przykład automatycznie wygenerowanego tekstowego zestawienia stali prętów kodowanych do arkusza kalkulacyjnego programu Excel®, na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów prętów kodowanych przy użyciu nakładki e-CAD Pręty kodowane.

Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do pliku tekstowego CSV

Przykład automatycznie wygenerowanego tekstowego zestawienia stali prętów kodowanych do pliku tekstowego rozdzielonego średnikami CSV, na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów prętów kodowanych przy użyciu nakładki e-CAD Pręty kodowane.

Znacznik wyszukania identycznych opisów

Tak wygląda znacznik wyszukiwania identycznych opisów, czyli takich w których wartości wszystkich tych samych atrybutów są takie same. W miejscu wstawienia identycznych opisów wstawiany jest powyższy znacznik wyszukiwania. Na znaczniku wypisywany jest dodatkowo numer opisu, tak aby od razu było widać takie same opisy w rysunku. Znacznik wyszukiwania można samemu zmodyfikować (nie musi on być chorągiewką) edytując plik o nazwie e-cad_szukaj_identyczne.dwg znajdujący się w podfolderze \Bloki\ zainstalowanej nakładki e-CAD.
 
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADFilmy
W chwili obecnej nakładka może być już w stadium większego zaawansowana (ulepszona i rozbudowana) niż jej wersja przedstawiona w filmach. Dlatego nad każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w programie od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach tego modułu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na niniejszej stronie WWW.

Kliknij w wybraną miniaturkę instruktażowego nagrania video aby obejrzeć materiał filmowy.

2017-11-27, utworzono 1058 dni temu
Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych
2017-11-27, utworzono 1058 dni temu
Szukanie identycznych opisów prętów kodowanych
2016-01-13, utworzono 1742 dni temu
Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do pliku tekstowego CSV
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do programu Excel®
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Graficzne Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Szukanie opisów prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Renumeracja opisów prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
MultiMenager opisów prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Nadpisywanie opisu Pozycja Nadrzędna prętom kodowanym
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
MultiMenager opisów Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Menager opisów Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Wstawianie opisu Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Tworzenie obrysu prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Nadawanie oryginalnej grubości prętom kodowanym
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Usuwanie grubości prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Nadawanie grubości prętom kodowanym
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Wymiarowanie gabarytowe prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Rysowanie prętów kodowanych
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Informacje o pręcie kodowanym
2015-06-18, utworzono 1951 dni temu
Konfiguracja prętów kodowanych
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSpecyfikacja | Kompatybilność | Wymagania | Licencja

Specyfikacja:

 • pełna integracja i zgodność z innymi modułami nakładek e-CAD
 • uporządkowane style kreślenia konstrukcji żelbetowych, oznaczenia graficzne zgodne z Normami (do wyboru w oknie dialogowym Konfiguracja):
  • PN-EN ISO 3766:2006
   Rysunek budowlany
  • PN-88/B-01041
   Rysunek konstrukcyjny budowlany, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
 • zgodność z Normami:
  • PN-B-03264:2002
  • PN-EN-1992-1-1:2006
   (Eurokod 2)
 • długości prętów podane są metodą B po osi pręta (zgodna z PN-EN ISO 3766:2006). Długości prętów są to rzeczywiste długości pręta odpowiadające długości polilinii w systemie CAD
 • łatwość obsługi i wdrożenia
 • funkcjonalność i dokładność standardu projektowego
 • możliwość ustawienia własnych parametrów globalnych
 • skróty klawiszowe i możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy
 • sugerowanie użytkownikowi przez nakładkę prawidłowych, zgodnych z Normą - wyliczonych wartości w oknach dialogowych
 • interakcja z użytkownikiem przejawiająca się w możliwości pobierania wartości do okien dialogowych bezpośrednio z rysunku
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych
 • analiza numeracji wstawionych opisów i sugerowanie kolejnego wolnego numeru
 • automatyczne tworzenie odpowiednich, dopasowanych stylów wymiarowych uzależnionych od aktualnej skali i jednostki e-CAD. Dzięki temu proporcje rysowanych obiektów doskonale skalibrowane są na wydrukach
 • kreślenie elementów z podziałem na predefiniowane warstwy e-CAD
 • zapamiętywanie ustawień i danych wprowadzonych w oknach dialogowych
 • otwarta struktura danych normowych i katalogowych, w wielu przypadkach możliwość dopisywania własnych lub modyfikacja istniejących parametrów i danych w plikach nakładki
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs

Kompatybilność:
wszystkie wersje językowe poniższych programów CAD (PL, EN, DE, itd.)


 • AutoCAD (pełny, nie LT)
 • AutoCAD (wersje branżowe)
 • powyższe wersje w rocznikach:
 • AutoCAD 2014, (32 i 64 bit)
 • AutoCAD 2015, (32 i 64 bit)
 • AutoCAD 2016, (32 i 64 bit)
 • AutoCAD 2017, (32 i 64 bit)
 • AutoCAD 2018, (32 i 64 bit)
 • AutoCAD 2019, (32 i 64 bit)

 • BricsCAD Pro
 • BricsCAD Platinum
 • powyższe wersje w rocznikach:
 • BricsCAD V17, (32 i 64 bit)
 • BricsCAD V19, (32 i 64 bit)

 • GstarCAD Standard
 • GstarCAD Professional
 • powyższe wersje w rocznikach:
 • GstarCAD 2015, (32 bit)
 • GstarCAD 2016, (32 bit)
 • GstarCAD 2017, (32 bit)
 • GstarCAD 2018, (32 bit)
 • GstarCAD 2019, (32 bit)
 • GstarCAD 2020, (32 bit)
 • GstarCAD 2021, (32 bit)

 • ZWCAD+ Plus Professional
 • ZWCAD+ Plus Architecture
 • ZWCAD+ Plus Mechanical
 • powyższe wersje w rocznikach:
 • ZWCAD+ Plus 2012
 • ZWCAD+ Plus 2014
 • ZWCAD+ Plus 2015

 • ZWCAD Classic

 • ZWCAD (2017-2021) Professional
 • ZWCAD (2017-2021) Architecture
 • ZWCAD (2017-2021) Mechanical
 • powyższe wersje w rocznikach:
 • ZWCAD 2017, (32 i 64 bit)
 • ZWCAD 2018, (32 i 64 bit)
 • ZWCAD 2019, (32 i 64 bit)
 • ZWCAD 2020, (32 i 64 bit)
 • ZWCAD 2021, (32 i 64 bit)

Przetestuj, wypróbuj i sprawdź pełną oraz kompletną Licencję czasową wszystkich modułów e-CAD.


Kompatybilność systemowa:

 • Microsoft Windows 98*
 • Microsoft Windows Me*
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows VISTA, 32/64bit
 • Microsoft Windows 7, 32/64bit
 • Microsoft Windows 8, 32/64bit
 • Microsoft Windows 10, 32/64bit


* - program można zainstalować również na systemie Windows® 98/ME, jednak producent nie zaleca takiego rozwiązania.


Środowisko VBA:

Licencja:

 • Umowa Licencyjna
 • Rodzaje Licencji e-CAD:
 • możliwość dowolnego przenoszenia licencji na kluczu e-CAD USB pomiędzy dowolną ilością komputerów, np.: biuro, dom
 • na życzenie Klienta możliwość przeniesienia licencji elektronicznej z jednego komputera na inny (1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy)Wiele licencji w 1 kluczu USB:

 • istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania Państwa klucza e-CAD USB w taki sposób aby ten sam klucz obsługiwał wiele różnych nakładek e-CAD jednocześnie
 • zyskujecie 1 uniwersalny klucz do wszystkich naszych nakładek
 • zyskujecie dodatkowy wolny port USB w komputerze
 • przede wszystkim zyskujecie wygodę
 • jeżeli interesuje Państwa takie rozwiązanie to przy zakupie kolejnej naszej nakładki prosimy o poinformowanie nas, że chcecie mieć jeden uniwersalny klucz e-CAD USB do wszystkich naszych nakładek. Wiąże się to jedynie ze zdalnym przekodowaniem posiadanego przez Państwa klucza e-CAD USB.


Rabaty:

 • przy jednorazowym zakupie większej ilości licencji prosimy o kontakt, gdyż w takich przypadkach przewidujemy dla Państwa specjalne rabaty!

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCo nowego w kolejnych wersjach nakładki

Jeżeli mają Państwo pomysły i życzenia dotyczące tego co jeszcze miałoby się pojawić w naszym module e-CAD Pręty Kodowane - prosimy napisać nam o tym na adres: biuro@e-cad.pl.

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności i utrzymania sesji użytkownika na Forum.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD