Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSklep e-CAD       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADInfo     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADTest     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRabat     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCena

Nakładka e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Nowe podejście do rysowania. Do rysunku możesz wstawiać wiele obiektów Dynamicznego Zbrojenia z różnymi typami prętów kodowanych. Obiekty te w każdej chwili możesz dowolnie edytować i modyfikować, a one same będą się aktualizowały. Na koniec wygenerujesz kompletne zestawienie stali z miniaturkami prętów kodowanych.

Do kompletu możesz dokupić:

Jeżeli chciałbyś:

 • aby ten program został wzbogacony o możliwości i funkcjonalności potrzebne w Twojej pracy
 • kupić program podobny ale uwzględniający Twoje sugestie
 • zamówić program zupełnie inny
 • Zamów napisanie nakładki

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Prezentacja programu: e-CAD Dynamiczne Zbrojenie


Spis treści:


Informacje na temat: e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADMenu

Prezentacja i opis menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Każda z poniższych komend menu nakładki posiada swój odpowiednik w postaci skrótu klawiszowego. Dzięki temu możliwe jest szybkie wybieranie odpowiedniej komendy oraz powtarzanie ostatnio użytej funkcji e-CAD poprzez wciśnięcie przycisku Enter. W celu zapobiegania kolizjom skrótowym, przyjęto zasadę, że każdy skrót klawiaturowy zaczynać się będzie od przedrostka E-. Nazwy skrótów podane są przy opisach poszczególnych komend e-CAD.

Pasek menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Opcje menu:

Przycisk menu uruchamiający okno Konfiguracja nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Konfiguracja [E-K]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe wstawiania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wstawianie dynamicznego zbrojenia [E-DZW]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe rysowania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rysowanie dynamicznego zbrojenia [E-DZR]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe wstawiania dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia [E-DZKW]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe rysowania dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia [E-DZKR]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe edycji dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Edycja dynamicznego zbrojenia [E-DZE]

Przycisk menu uruchamiający funkcję poszerzania/zwężania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia [E-DZS]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rozciągania/skurczania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia [E-DZG]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe wstawiania dynamicznego zbrojenia w czworokąt w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt [E-DZC]

Przycisk menu uruchamiający funkcję kopiowania ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia [E-DZK]

Przycisk menu uruchamiający funkcję obracania/ustawiania dynamicznego zbrojenia poziomo w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo [E-DZPZ]

Przycisk menu uruchamiający funkcję obracania/ustawiania dynamicznego zbrojenia pionowo w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo [E-DZPI]

Przycisk menu uruchamiający funkcję pokazywania zbrojenia poglądowego w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Pokazywanie zbrojenia poglądowego [E-DZPZP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję ukrywania zbrojenia poglądowego w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Ukrywanie zbrojenia poglądowego [E-DZUZP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję pokazywania/ukrywania warstwy zbrojenia poglądowego w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego [E-DZUP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję zmieniania odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia [E-DZZO]

Przycisk menu uruchamiający funkcję zmiany pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia [E-DZZP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję przesuwania zakresu dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia [E-DZZ]

Przycisk menu uruchamiający funkcję przesuwania opisu pręta dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia [E-DZO]

Przycisk menu uruchamiający funkcję wyciągania, wymiarowania, opisywania wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia [E-DZOP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję wyciągania, wymiarowania, opisywania wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia [E-DZWP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję odświeżania/regeneracji dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia [E-DZOD]

Przycisk menu uruchamiający funkcję przywracania ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia [E-DZUD]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rozgrupowywania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia [E-DZUG]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rozgrupowywania wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie [E-DZUGW]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania tekstowo-graficznych zestawień stali w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie tekstowo-graficzne stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSTGPK]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania graficznych zestawień stali w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie graficzne stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSGPK]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania tekstowych zestawień stali w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSTPK]

Przycisk menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie służący do automatycznego eksportu zestawienia stali do arkusza Excela®

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do arkusza Excela®

Przycisk menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie do automatycznego eksportu zestawienia stali do pliku tekstowego CSV

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis
Nakładka e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Nowe podejście do rysowania. Wstawiasz wiele obiektów Dynamicznego Zbrojenia, w których możesz używać różne typy prętów z różnymi parametrami. W każdej chwili obiekty te możesz edytować, zmieniać wszystkie ich parametry, rozszerzać, rozciągać, zmieniać ich orientację, itd., a one automatycznie sie zaktualizują. Możesz je również dowolnie ustawiać, przesuwać, obracać, kopiować, odbijać lustrzanie, itd. Błyskawicznie możesz tworzyć nowe Dynamiczne Zbrojenia z cechami i na podstawie innych. Na koniec wygenerujesz zestawienia stali na kilka sposobów i z miniaturkami prętów kodowanych. Tylko pomyśl ile czasu w ten sposób zaoszczędzisz... A wszystko to i więcej zobaczysz dokładnie na naszych filmach instruktażowych.
Moduł e-CAD Dynamiczne Zbrojenie współpracuje z wszystkimi pozostałymi modułami branżowymi e-CAD i jest ich doskonałym uzupełnieniem. Na obiektach dynamicznego zbrojenia można wykonywać wiele operacji przy użyciu narzędzi chociażby z modułu e-CAD Żelbet (np. renumeracja, wyszukiwanie, edycja, zestawienia, itd.)

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Okno dialogowe Konfiguracja

W tym oknie określamy ustawienia ogólne dla wszystkich modułów branżowych nakładek e-CAD.

Okno dialogowe informacji o wszystkich nakładkach branżowych - e-CAD Licencja

W oknie dialogowym wyświetlane są informacje o wszystkich dostępnych branżowych modułach e-CAD oraz informacje o zakupionych licencjach znajdujących się na kluczu e-CAD USB aktualnie wpiętym do komputera. Ponadto w oknie kolorem czerwonym wyświetlany jest numer klucza e-CAD USB - KLUCZ_ID. W przypadku dokonywania przez właściciela klucza e-CAD USB, zakupu kolejnych licencji na brakujące jemu moduły e-CAD, należy podać właśnie numer KLUCZ_ID. Numer ten posłuży do zdalnego wgrania nowych licencji e-CAD na posiadany przez użytkownika klucz. Dzięki wielu licencjom na 1 kluczu e-CAD USB, możliwe jest korzystanie ze wszystkich zakupionych licencji na raz, bez konieczności wymiany kluczy e-CAD w porcie USB komputera podczas pracy. W danej chwili do 1 komputera może być podłączony 1 klucz e-CAD USB.

Menager Zapisz/Wczytaj zapisu i odczytu ustawień dowolnych okien dialogowych nakładek e-CAD

W prawie wszystkich oknach dialogowych, wszystkich modułów nakładek e-CAD na dolnej listwie z przyciskami funkcyjnymi istnieje przycisk Zapisz / Wczytaj. Po wciśnięciu tego przycisku w dowolnym oknie dialogowym w którym on istnieje (np. okno: Belka, Słup, Śruba, itd.), otworzy się powyższe okno dialogowe - Menager Zapisz/Wczytaj, w którym możliwe jest zarządzanie ustawieniami okna dialogowego z którego Menager Zapisz/Wczytaj został wywołany.
Użytkownik może zatem zapisać aktualne ustawienia/konfigurację okna dialogowego (np: Belki, Słupa, Śruby, itd.), wczytać ustawienia zapisane wcześniej, a także usuwać z listy już te niepotrzebne. Lista z ustawieniami posortowana jest od najnowszych (najnowsze na górze listy) do najstarszych zapisów ustawień. Użytkownik może dowolnie nazwać swoją zapisywaną konfigurację okna, tak aby łatwiej było jemu identyfikować ją w przyszłości. Menager Zapisz/Wczytaj dla każdego okna dialogowego nakładki e-CAD tworzy oddzielny plik z nazwą okna i w nim zapamiętuje każdą zapisywaną przez użytkownika konfigurację ustawień dla tego okna. Pliki z zapisanymi ustawieniami przez Menagera Zapisz/Wczytaj zlokalizowane są w folderze nakładki e-CAD w lokalizacji: /Konfiguracja/Okna dialogowe uzytkownika/ i są one zwykłymi plikami tekstowymi. Każda zapisana konfiguracja to jeden wiersz w pliku.
Efekt posługiwania się Menagerem Zapisz/Wczytaj jest taki, jak byśmy zamrażali dowolną kombinację wartości pól edycyjnych, list rozwijalnych, ustawień przełączników, itd. w dowolnym oknie dialogowym nakładek e-CAD, a następnie za jakiś czas chcieli ją odtworzyć/przywrócić/wczytać nie musząc tego ustawiać ponownie ręcznie od nowa. W dodatku takich zapamiętanych "zamrożonych" ustawień dla każdego okna dialogowego nakładek e-CAD, teoretycznie można zapisać nieskończenie wiele.

Wstaw Dynamiczne Zbrojenie

Powyższe okno dialogowe z przypadkowymi parametrami, pokazuje przypadkową kombinację oraz możliwość dowolnego skonfigurowania Dynamicznego Zbrojenia, które następnie będzie wstawione do rysunku. Do wyboru mamy aż 14 typów prętów kodowanych, które dodatkowo możemy odbijać lustrzanie w pionie i w poziomie, a całe Dynamiczne Zbrojenie możemy zaraz po wstawieniu od razu obrócić. Każdy z prętów może posiadać 3 typy haków w różnych kombinacjach: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Poza określaniem w oknie dialogowym parametrów geometrycznych zbrojenia i prętów oraz wyborze "ruchomego" ramienia pręta (wyszarzony/nieaktywny wymiar w Geometria pręta), określamy również pozostałe parametry pręta, opisu pręta, haków i otulin. Możemy również zdecydować jaki styl będą miały pręty poglądowe i pręt reprezentatywny (linia ciągła lub linia przerywana). Wybieramy również typ zakończenia linii zakresu zbrojenia (strzałka, znak ukośny/architektoniczny, blok zdefiniowany przez użytkownika) oraz orientację (pionowa, pozioma) wrysowywanego zbrojenia. Decydujemy, czy pręt główny będzie zwymiarowany i czy będzie widoczne lub nie całe zbrojenie poglądowe. Możliwe jest również określenie dokładności z jaką będzie zaokrąglana długość "ruchomego" ramiona pręta, czyli tego które będzie dostosowywało swoją długość (po uwzględnieniu otulin) do obrysu Dynamicznego Zbrojenia. Wygląd opisów pręta i inne wspólne parametry dla wszystkich modułów branżowych e-CAD, można parametryzować we wspólnym oknie dialogowym Konfiguracja.

Rysuj Dynamiczne Zbrojenie

Powyższe okno dialogowe z przypadkowymi parametrami, pokazuje przypadkową kombinację oraz możliwość dowolnego skonfigurowania Dynamicznego Zbrojenia. Po określeniu parametrów w oknie dialogowym i kliknięciu w przycisk Rysuj należy wskazać pierwszy punkt będący lewym-dolnym punktem wstawienia obrysu Dynamicznego Zbrojenia, a następnie drugi punkt będący prawym-górnym punktem obrysu zbrojenia.

Edytuj Dynamiczne Zbrojenie

Powyższe okno dialogowe z przypadkowymi parametrami, pokazuje przypadkową kombinację oraz możliwość dowolnego skonfigurowania Dynamicznego Zbrojenia. Każde Dynamiczne Zbrojenie możemy w dowolnej chwili edytować dowolną ilość razy. Nawet skopiowane, odbite lustrzanie, rozciągnięte, itp. zbrojenie możemy również edytować. Po wskazaniu Dynamicznego Zbrojenia do edycji, pojawia się okno dialogowe w którym możemy dokonać dowolnych zmian, a nawet zmienić rodzaj pręta kodowanego na inny. Po zaakceptowaniu zmian kliknięciem w przycisk Edytuj, edytowane zbrojenie automatycznie zaktualizuje się w rysunku.
   
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Przykład płyty jednokierunkowo zbrojonej z zestawieniem stali w systemie kodowanym, wykonanej przy użyciu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie nakładek e-CAD

Przykład wydruku projektu z płytą jednokierunkowo zbrojoną z zestawieniem stali w systemie kodowym i projektem wykonanym przy użyciu funkcji modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zbrojenie górne z widocznym zbrojeniem poglądowym (pomocniczym, pokazującym faktyczne rozłożenie prętów górnych na płycie)

Rysunek został wykonany nakładką e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie dolne - widok projektu z programu CAD na ciemnym tle z wygaszonym zbrojeniem poglądowym

Projekt został wykonany przy użyciu programu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie dolne - widok podglądu wydruku

Rysunek został wykonany przy użyciu narzędzi programu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie górne - widok z programu CAD na ciemnym tle, wyłączone zbrojenie poglądowe

Rysunek został w całości przygotowany przy użyciu narzędzi nakładek e-CAD i modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie górne - widok na podglądzie wydruku

Projekt sporządzono przy użyciu nakładek branżowych e-CAD dla Budownictwa i ich modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zestawienie Stali prętów kodowanych dla stropu w obszarze Modelu, wykonane przez nakładkę e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie Stali prętów kodowanych dla stropu na wydruku

Wygenerowano przy użyciu nakładki na programy CAD - e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, które wchodzi w skład dużego pakietu branżowego nakładek e-CAD, dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców (inżynierowie, konstruktorzy, budowlańcy, architekci).

Przykład ściany trapezowej w programie CAD z wyłączonym zbrojeniem poglądowym, wykonanej przy użyciu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie nakładek dla Budownictwa e-CAD

Przykład ściany trapezowej – widok wydruku PDF

Tak wygląda przykładowy wydruk rysunku ściany przygotowanej przy użyciu nakładek e-CAD, a konkretnie modułu wchodzącego w ich skład o nazwie e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zestawienie Stali prętów kodowanych ściany trapezowej – widok wydruku do wytwórni w formacie PDF

Zestawienie Stali zbrojenia, wygenerowane przez program e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Typowe pręty w stropie i ścianach - wybrane przykłady wygenerowane automatycznie, przy pomocy nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia

Pełne i kompletne zestawienie zbrojenia, wraz z podanymi długościami ramion poszczególnych prętów i miniaturkami prętów kodowych z wymiarami. Miniaturki prętów kodowanych doskonale sprawdzają się i bardzo przydają się podczas przygotowywania prętów przez zbrojarzy.

Typowe pręty w stropie i ścianach - wybrane przykłady z zestawieniem stali i wydrukiem do formatu PDFa

Moduł e-CAD Dynamiczne zbrojenie obsługuje aż 14 typów prętów kodowanych, powyżej zaprezentowano tylko kilka wybranych.

Przykładowo wygenerowane Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia do arkusza kalkulacyjnego programu Excel®

Przykładowo wygenerowane Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego w formacie CSV

Plik tekstowy CSV składa się z danych oddzielonych od siebie znakiem średnika. Dzięki temu możliwe jest wczytanie takiego pliku do dowolnego programu arkusza kalkulacyjnego i dalsze jego przetwarzanie/obróbka.

14 typów prętów kodowanych, które są używane w module e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

W module e-CAD Dynamiczne Zbrojenie można komponować zbrojenie powierzchniowe przy użyciu wielu kombinacji i parametrów z prętami kodowanymi w roli głównej. W zestawieniach stali generowanych przez nakładkę e-CAD Dynamiczne Zbrojenie wyświetlane są miniaturki prętów kodowych w różnych wariantach wraz z wymiarami. W zależności od konfiguracji haków, miniaturki obrazują widoczność i kierunek każdego z haków. Powyższy wykaz pokazuje po jednym obrazku dla każdego pręta kodowego wrysowanego z ustawieniami domyślnymi, z symbolami poszczególnych ramion kodowych i bez haków.

Graficzne Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia

Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia

Wygenerowane automatycznie przez narzędzie modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, wyciągnięte ze wskazanego dynamicznego zbrojenia, zwymiarowane i opisane pręty o kształtach kodowych

Zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem - fragment rysunku, część 1

Całe zbrojenie w projekcie zostało powstawiane/narysowane przy użyciu nakładek e-CAD, a w szczególności przy wykorzystaniu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie. W przykładzie tym użytkownik skorzystał z wcześniej utworzonego samodzielnie szablonu DWT, dzięki temu spersonalizował pod swoje wymagania wszystkie style używane przez nakładki e-CAD.

Zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem - fragment rysunku, część 2

Całe zbrojenie w projekcie zostało powstawiane/narysowane przy użyciu nakładek e-CAD, a w szczególności przy wykorzystaniu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie. W przykładzie tym użytkownik skorzystał z wcześniej utworzonego samodzielnie szablonu DWT, dzięki temu spersonalizował pod swoje wymagania wszystkie style używane przez nakładki e-CAD.

Zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem - fragment rysunku, część 3

Całe zbrojenie w projekcie zostało powstawiane/narysowane przy użyciu nakładek e-CAD, a w szczególności przy wykorzystaniu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie. W przykładzie tym użytkownik skorzystał z wcześniej utworzonego samodzielnie szablonu DWT, dzięki temu spersonalizował pod swoje wymagania wszystkie style używane przez nakładki e-CAD.

Zestawienie stali zbrojeniowej do wytwórni prętów zbrojeniowych - przykład

Zestawienie Stali wygenerowane przez jedno z wielu narzędzi modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, wchodzącego w skład pakietu programów branżowych e-CAD dla budowlańców i inżynierów. W przykładzie tym użytkownik wykorzystał wcześniej przygotowany przez siebie szablon stylów DWT, dzięki któremu spersonalizował sobie wszystkie style wizualne (w tym przypadku style tekstowe) używane przez nakładki e-CAD.

Rysunek zbrojenia stóp fundamentowych wykonany przy użyciu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zbrojenie dolne obniżeń stóp płyty. Użytkownik zastosował własne style (rysowania i wydruku), dzięki którym spersonalizował sobie wizualną interpretację elementów e-CAD.
   
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADFilmy
W chwili obecnej nakładka może być już w stadium większego zaawansowana (ulepszona i rozbudowana) niż jej wersja przedstawiona w filmach. Dlatego nad każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w programie od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach tego modułu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na niniejszej stronie WWW.

Kliknij w wybraną miniaturkę instruktażowego nagrania video aby obejrzeć materiał filmowy.

2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak przypisać pręty e-CAD Dynamicznego Zbrojenia do dowolnej Pozycji Nadrzędnej?
2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak zmienić styl prętów i typ zakończenia linii zakresu zbrojenia w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak zmienić, dodać, usunąć otuliny prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia?
2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak zmienić rozstaw pomiędzy prętami w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak usunąć haki z prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia?
2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak dodać haki do prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-30, utworzono 1998 dni temu
Jak zmienić średnicę prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-29, utworzono 1999 dni temu
Co to jest e-CAD Dynamiczne Zbrojenie?
2018-11-28, utworzono 2000 dni temu
FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Stopy fundamentowe w płycie fundamentowej
2018-11-28, utworzono 2000 dni temu
FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Strop z otworem
2018-11-28, utworzono 2000 dni temu
FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie ściany o kształcie prostokątnym i trapezowym
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Standardowe operacje CAD na obiektach e-CAD dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do arkusza kalkulacyjnego Excel®
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Graficzne Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Ukrywanie zbrojenia poglądowego
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Pokazywanie zbrojenia poglądowego
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Edycja dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Rysowanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 2007 dni temu
Wstawianie dynamicznego zbrojenia
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSpecyfikacja | Kompatybilność | Wymagania | Licencja

Specyfikacja:

 • pełna integracja i zgodność z innymi modułami nakładek e-CAD
 • uporządkowane style kreślenia konstrukcji żelbetowych, oznaczenia graficzne zgodne z Normami (do wyboru w oknie dialogowym Konfiguracja):
  • PN-EN ISO 3766:2006
   Rysunek budowlany
  • PN-88/B-01041
   Rysunek konstrukcyjny budowlany, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
 • zgodność z Normami:
  • PN-B-03264:2002
  • PN-EN 1992-1-1:2008
   (Eurokod 2)
 • długości prętów podane są metodą B po osi pręta (zgodna z PN-EN ISO 3766:2006). Długości prętów są to rzeczywiste długości pręta odpowiadające długości polilinii w systemie CAD
 • łatwość obsługi i wdrożenia
 • funkcjonalność i dokładność standardu projektowego
 • możliwość ustawienia własnych parametrów globalnych
 • skróty klawiszowe i możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych
 • analiza numeracji wstawionych opisów i sugerowanie kolejnego wolnego numeru
 • automatyczne tworzenie odpowiednich, dopasowanych stylów wymiarowych uzależnionych od aktualnej skali i jednostki e-CAD. Dzięki temu proporcje rysowanych obiektów doskonale skalibrowane są na wydrukach
 • kreślenie elementów z podziałem na predefiniowane warstwy e-CAD
 • zapamiętywanie ustawień i danych wprowadzonych w oknach dialogowych
 • otwarta struktura danych normowych i katalogowych, w wielu przypadkach możliwość dopisywania własnych lub modyfikacja istniejących parametrów i danych w plikach nakładki
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs

Kompatybilność:

 • chcąc mieć pewność, że nakładki e-CAD działają z Państwa wersją platformy CAD - warto zainstalować Licencję czasową
 • wszystkie wersje językowe poniższych programów CAD (PL, EN, DE, itd.)

  • AutoCAD (pełny, nie LT)
  • AutoCAD (wersje branżowe)
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • BricsCAD Pro
  • BricsCAD Platinum
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • GstarCAD Standard
  • GstarCAD Professional
  • powyższe wersje w wariancie:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • ZWCAD (2017-2024) Professional
  • ZWCAD (2017-2024) Architecture
  • ZWCAD (2017-2024) Mechanical
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit


  Kompatybilność systemowa:

  • Microsoft Windows 7, 32/64bit
  • Microsoft Windows 8, 32/64bit
  • Microsoft Windows 10, 32/64bit
  • Microsoft Windows 11, 32/64bit


  Środowisko VBA:

  Licencja:

  • Umowa Licencyjna
  • Rodzaje Licencji e-CAD:
  • możliwość dowolnego przenoszenia licencji na kluczu e-CAD USB pomiędzy dowolną ilością komputerów, np.: biuro, dom
  • na życzenie Klienta możliwość przeniesienia licencji elektronicznej z jednego komputera na inny (1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy)

  

  Wiele licencji w 1 kluczu USB:

  • istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania Państwa klucza e-CAD USB w taki sposób aby ten sam klucz obsługiwał wiele różnych nakładek e-CAD jednocześnie
  • zyskujecie 1 uniwersalny klucz do wszystkich naszych nakładek
  • zyskujecie dodatkowy wolny port USB w komputerze
  • przede wszystkim zyskujecie wygodę
  • jeżeli interesuje Państwa takie rozwiązanie to przy zakupie kolejnej naszej nakładki prosimy o poinformowanie nas, że chcecie mieć jeden uniwersalny klucz e-CAD USB do wszystkich naszych nakładek. Wiąże się to jedynie ze zdalnym przekodowaniem posiadanego przez Państwa klucza e-CAD USB.


  Rabaty:

  • przy jednorazowym zakupie większej ilości licencji prosimy o kontakt, gdyż w takich przypadkach przewidujemy dla Państwa specjalne rabaty!

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCo nowego w kolejnych wersjach nakładki

  Jeżeli mają Państwo pomysły i życzenia dotyczące tego co jeszcze miałoby się pojawić w naszym module e-CAD Dynamiczne Zbrojenie - prosimy napisać nam o tym na adres: biuro@e-cad.pl.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
  Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
  Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
  Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
  Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
  RODO - Polityka Prywatności.
  Ta strona internetowa używa plików cookies i korzysta z Google Analytics® oraz Microsoft Clarity® w celu tworzenia statystyk.
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD