Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSklep e-CAD       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADInfo     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADTest     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRabat     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCena

Nakładka e-CAD Dynamiczne Zbrojenie 16.8

Nowe podejście do rysowania. Do rysunku możesz wstawiać wiele obiektów Dynamicznego Zbrojenia z różnymi typami prętów kodowanych. Obiekty te w każdej chwili możesz dowolnie edytować i modyfikować, a one same będą się aktualizowały. Na koniec wygenerujesz kompletne zestawienie stali z miniaturkami prętów kodowanych.

Do kompletu możesz dokupić:

Jeżeli chciałbyś:

 • aby ten program został wzbogacony o możliwości i funkcjonalności potrzebne w Twojej pracy
 • kupić program podobny ale uwzględniający Twoje sugestie
 • zamówić program zupełnie inny
 • Zamów napisanie nakładki

Masz pytania?
Skorzystaj z Formularza szybkiego kontaktu. Odpiszemy max. w ciągu 1h.

Zmień odcinek bazowy dynamicznego zbrojenia

 • obejrzyj:  film
 • odcinek bazowy dynamicznego zbrojenia to ten odcinek, który jest "pierwszy" (po wstawieniu dynamicznego zbrojenia jest to dolny, poziomy odcinek prostokąta obrysu) i równoległy do zbrojenia poglądowego i pręta reprezentatywnego a zarazem prostopadły do linii zakresu zbrojenia
 • zmiana następuję w przeciwnym kierunku do ruchów wskazówek zegara o 1 odcinek obrysu
 • możliwe są 4 zmiany (ponieważ istnieją 4 odcinki obrysu zbrojenia), a potem zmiany następują od nowa i tak w kółko
W niektórych wersjach programów CAD po tej operacji, wykonanej na oryginalnie wstawionym obiekcie dynamicznego zbrojenia (na jego duplikatach uzyskanych np. poprzez skopiowanie, odbicie lustrzane, itp. nie ma tej niedogodności), nie zaleca się wykonywania polecenia CAD - COFNIJ (_UNDO), gdyż obiekt dynamicznego zbrojenia może zniknąć i nie będzie można go już odzyskać.
instrukcja obsługi:
1 w rysunku wskazać Dynamiczne Zbrojenie
2 odcinek bazowy zostanie zmieniony
Prezentacja programu: e-CAD Dynamiczne Zbrojenie


Spis treści:


Informacje na temat: e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADMenu

Prezentacja i opis menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Każda z poniższych komend menu nakładki posiada swój odpowiednik w postaci skrótu klawiszowego. Dzięki temu możliwe jest szybkie wybieranie odpowiedniej komendy, oraz powtarzanie ostatnio użytej funkcji e-CAD poprzez wciśnięcie przycisku Enter. W celu zapobiegania kolizjom skrótowym, przyjęto zasadę, że każdy skrót klawiaturowy zaczynać się będzie od przedrostka E-. Nazwy skrótów podane są przy opisach poszczególnych komend e-CAD.

Pasek menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Opcje menu:

Przycisk menu uruchamiający okno Konfiguracja nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Konfiguracja [E-K]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe wstawiania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wstawianie dynamicznego zbrojenia [E-DZW]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe rysowania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rysowanie dynamicznego zbrojenia [E-DZR]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe wstawiania dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia [E-DZKW]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe rysowania dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia [E-DZKR]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe edycji dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Edycja dynamicznego zbrojenia [E-DZE]

Przycisk menu uruchamiający funkcję poszerzania/zwężania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia [E-DZS]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rozciągania/skurczania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia [E-DZG]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe wstawiania dynamicznego zbrojenia w czworokąt w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt [E-DZC]

Przycisk menu uruchamiający funkcję kopiowania ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia [E-DZK]

Przycisk menu uruchamiający funkcję obracania/ustawiania dynamicznego zbrojenia poziomo w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo [E-DZPZ]

Przycisk menu uruchamiający funkcję obracania/ustawiania dynamicznego zbrojenia pionowo w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo [E-DZPI]

Przycisk menu uruchamiający funkcję pokazywania zbrojenia poglądowego w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Pokazywanie zbrojenia poglądowego [E-DZPZP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję ukrywania zbrojenia poglądowego w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Ukrywanie zbrojenia poglądowego [E-DZUZP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję pokazywania/ukrywania warstwy zbrojenia poglądowego w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego [E-DZUP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję zmieniania odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia [E-DZZO]

Przycisk menu uruchamiający funkcję zmiany pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia [E-DZZP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję przesuwania zakresu dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia [E-DZZ]

Przycisk menu uruchamiający funkcję przesuwania opisu pręta dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia [E-DZO]

Przycisk menu uruchamiający funkcję wyciągania, wymiarowania, opisywania wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia [E-DZOP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję wyciągania, wymiarowania, opisywania wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia [E-DZWP]

Przycisk menu uruchamiający funkcję odświeżania/regeneracji dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia [E-DZOD]

Przycisk menu uruchamiający funkcję przywracania ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia [E-DZUD]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rozgrupowywania dynamicznego zbrojenia w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia [E-DZUG]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rozgrupowywania wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie [E-DZUGW]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania tekstowo-graficznych zestawień stali w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie tekstowo-graficzne stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSTGPK]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania graficznych zestawień stali w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie graficzne stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSGPK]

Przycisk menu służący do automatycznego generowania tekstowych zestawień stali w nakładce e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSTPK]

Przycisk menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie służący do automatycznego eksportu zestawienia stali do arkusza Excela®

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do arkusza Excela®

Przycisk menu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie do automatycznego eksportu zestawienia stali do pliku tekstowego CSV

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis
Nakładka e-CAD Dynamiczne Zbrojenie 16.8

Nowe podejście do rysowania. Wstawiasz wiele obiektów Dynamicznego Zbrojenia, w których możesz używać różne typy prętów z różnymi parametrami. W każdej chwili obiekty te możesz edytować, zmieniać wszystkie ich parametry, rozszerzać, rozciągać, zmieniać ich orientację, itd., a one automatycznie sie zaktualizują. Możesz je również dowolnie ustawiać, przesuwać, obracać, kopiować, odbijać lustrzanie, itd. Błyskawicznie możesz tworzyć nowe Dynamiczne Zbrojenia z cechami i na podstawie innych. Na koniec wygenerujesz zestawienia stali na kilka sposobów i z miniaturkami prętów kodowanych. Tylko pomyśl ile czasu w ten sposób zaoszczędzisz... A wszystko to i więcej zobaczysz dokładnie na naszych filmach instruktażowych.
Moduł e-CAD Dynamiczne Zbrojenie współpracuje z wszystkimi pozostałymi modułami branżowymi e-CAD i jest ich doskonałym uzupełnieniem. Na obiektach dynamicznego zbrojenia można wykonywać wiele operacji przy użyciu narzędzi chociażby z modułu e-CAD Żelbet (np. renumeracja, wyszukiwanie, edycja, zestawienia, itd.)

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Okno dialogowe Konfiguracja

W tym oknie określamy ustawienia ogólne dla wszystkich modułów branżowych nakładek e-CAD.

Okno dialogowe informacji o wszystkich nakładkach branżowych - e-CAD Licencja

W oknie dialogowym wyświetlane są informacje o wszystkich dostępnych branżowych modułach e-CAD oraz informacje o zakupionych licencjach znajdujących się na kluczu e-CAD USB aktualnie wpiętym do komputera. Ponadto w oknie kolorem czerwonym wyświetlany jest numer klucza e-CAD USB - KLUCZ_ID. W przypadku dokonywania przez właściciela klucza e-CAD USB, zakupu kolejnych licencji na brakujące jemu moduły e-CAD, należy podać właśnie numer KLUCZ_ID. Numer ten posłuży do zdalnego wgrania nowych licencji e-CAD na posiadany przez użytkownika klucz. Dzięki wielu licencjom na 1 kluczu e-CAD USB, możliwe jest korzystanie ze wszystkich zakupionych licencji na raz, bez konieczności wymiany kluczy e-CAD w porcie USB komputera podczas pracy. W danej chwili do 1 komputera może być podłączony 1 klucz e-CAD USB.

Menager Zapisz/Wczytaj zapisu i odczytu ustawień dowolnych okien dialogowych nakładek e-CAD

W prawie wszystkich oknach dialogowych, wszystkich modułów nakładek e-CAD na dolnej listwie z przyciskami funkcyjnymi istnieje przycisk Zapisz / Wczytaj. Po wciśnięciu tego przycisku w dowolnym oknie dialogowym w którym on istnieje (np. okno: Belka, Słup, Śruba, itd.), otworzy się powyższe okno dialogowe - Menager Zapisz/Wczytaj, w którym możliwe jest zarządzanie ustawieniami okna dialogowego z którego Menager Zapisz/Wczytaj został wywołany.
Użytkownik może zatem zapisać aktualne ustawienia/konfigurację okna dialogowego (np: Belki, Słupa, Śruby, itd.), wczytać ustawienia zapisane wcześniej, a także usuwać z listy już te niepotrzebne. Lista z ustawieniami posortowana jest od najnowszych (najnowsze na górze listy) do najstarszych zapisów ustawień. Użytkownik może dowolnie nazwać swoją zapisywaną konfigurację okna, tak aby łatwiej było jemu identyfikować ją w przyszłości. Menager Zapisz/Wczytaj dla każdego okna dialogowego nakładki e-CAD tworzy oddzielny plik z nazwą okna i w nim zapamiętuje każdą zapisywaną przez użytkownika konfigurację ustawień dla tego okna. Pliki z zapisanymi ustawieniami przez Menagera Zapisz/Wczytaj zlokalizowane są w folderze nakładki e-CAD w lokalizacji: /Konfiguracja/Okna dialogowe uzytkownika/ i są one zwykłymi plikami tekstowymi. Każda zapisana konfiguracja to jeden wiersz w pliku.
Efekt posługiwania się Menagerem Zapisz/Wczytaj jest taki, jak byśmy zamrażali dowolną kombinację wartości pól edycyjnych, list rozwijalnych, ustawień przełączników, itd. w dowolnym oknie dialogowym nakładek e-CAD, a następnie za jakiś czas chcieli ją odtworzyć/przywrócić/wczytać nie musząc tego ustawiać ponownie ręcznie od nowa. W dodatku takich zapamiętanych "zamrożonych" ustawień dla każdego okna dialogowego nakładek e-CAD, teoretycznie można zapisać nieskończenie wiele.

Wstaw Dynamiczne Zbrojenie

Powyższe okno dialogowe z przypadkowymi parametrami, pokazuje przypadkową kombinację oraz możliwość dowolnego skonfigurowania Dynamicznego Zbrojenia, które następnie będzie wstawione do rysunku. Do wyboru mamy aż 14 typów prętów kodowanych, które dodatkowo możemy odbijać lustrzanie w pionie i w poziomie, a całe Dynamiczne Zbrojenie możemy zaraz po wstawieniu od razu obrócić. Każdy z prętów może posiadać 3 typy haków w różnych kombinacjach: +1, -1, +2, -2, +3, -3. Poza określaniem w oknie dialogowym parametrów geometrycznych zbrojenia i prętów oraz wyborze "ruchomego" ramienia pręta (wyszarzony/nieaktywny wymiar w Geometria pręta), określamy również pozostałe parametry pręta, opisu pręta, haków i otulin. Możemy również zdecydować jaki styl będą miały pręty poglądowe i pręt reprezentatywny (linia ciągła lub linia przerywana). Wybieramy również typ zakończenia linii zakresu zbrojenia (strzałka, znak ukośny/architektoniczny, blok zdefiniowany przez użytkownika) oraz orientację (pionowa, pozioma) wrysowywanego zbrojenia. Decydujemy, czy pręt główny będzie zwymiarowany i czy będzie widoczne lub nie całe zbrojenie poglądowe. Możliwe jest również określenie dokładności z jaką będzie zaokrąglana długość "ruchomego" ramiona pręta, czyli tego które będzie dostosowywało swoją długość (po uwzględnieniu otulin) do obrysu Dynamicznego Zbrojenia. Wygląd opisów pręta i inne wspólne parametry dla wszystkich modułów branżowych e-CAD, można parametryzować we wspólnym oknie dialogowym Konfiguracja.

Rysuj Dynamiczne Zbrojenie

Powyższe okno dialogowe z przypadkowymi parametrami, pokazuje przypadkową kombinację oraz możliwość dowolnego skonfigurowania Dynamicznego Zbrojenia. Po określeniu parametrów w oknie dialogowym i kliknięciu w przycisk Rysuj należy wskazać pierwszy punkt będący lewym-dolnym punktem wstawienia obrysu Dynamicznego Zbrojenia, a następnie drugi punkt będący prawym-górnym punktem obrysu zbrojenia.

Edytuj Dynamiczne Zbrojenie

Powyższe okno dialogowe z przypadkowymi parametrami, pokazuje przypadkową kombinację oraz możliwość dowolnego skonfigurowania Dynamicznego Zbrojenia. Każde Dynamiczne Zbrojenie możemy w dowolnej chwili edytować dowolną ilość razy. Nawet skopiowane, odbite lustrzanie, rozciągnięte, itp. zbrojenie możemy również edytować. Po wskazaniu Dynamicznego Zbrojenia do edycji, pojawia się okno dialogowe w którym możemy dokonać dowolnych zmian, a nawet zmienić rodzaj pręta kodowanego na inny. Po zaakceptowaniu zmian kliknięciem w przycisk Edytuj, edytowane zbrojenie automatycznie zaktualizuje się w rysunku.
   
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Przykład płyty jednokierunkowo zbrojonej z zestawieniem stali w systemie kodowanym, wykonanej przy użyciu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie nakładek e-CAD

Przykład wydruku projektu z płytą jednokierunkowo zbrojoną z zestawieniem stali w systemie kodowym i projektem wykonanym przy użyciu funkcji modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zbrojenie górne z widocznym zbrojeniem poglądowym (pomocniczym, pokazującym faktyczne rozłożenie prętów górnych na płycie)

Rysunek został wykonany nakładką e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie dolne - widok projektu z programu CAD na ciemnym tle z wygaszonym zbrojeniem poglądowym

Projekt został wykonany przy użyciu programu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie dolne - widok podglądu wydruku

Rysunek został wykonany przy użyciu narzędzi programu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie górne - widok z programu CAD na ciemnym tle, wyłączone zbrojenie poglądowe

Rysunek został w całości przygotowany przy użyciu narzędzi nakładek e-CAD i modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zbrojenie górne - widok na podglądzie wydruku

Projekt sporządzono przy użyciu nakładek branżowych e-CAD dla Budownictwa i ich modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zestawienie Stali prętów kodowanych dla stropu w obszarze Modelu, wykonane przez nakładkę e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie Stali prętów kodowanych dla stropu na wydruku

Wygenerowano przy użyciu nakładki na programy CAD - e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, które wchodzi w skład dużego pakietu branżowego nakładek e-CAD, dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców (inżynierowie, konstruktorzy, budowlańcy, architekci).

Przykład ściany trapezowej w programie CAD z wyłączonym zbrojeniem poglądowym, wykonanej przy użyciu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie nakładek dla Budownictwa e-CAD

Przykład ściany trapezowej – widok wydruku PDF

Tak wygląda przykładowy wydruk rysunku ściany przygotowanej przy użyciu nakładek e-CAD, a konkretnie modułu wchodzącego w ich skład o nazwie e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Zestawienie Stali prętów kodowanych ściany trapezowej – widok wydruku do wytwórni w formacie PDF

Zestawienie Stali zbrojenia, wygenerowane przez program e-CAD Dynamiczne Zbrojenie.

Typowe pręty w stropie i ścianach - wybrane przykłady wygenerowane automatycznie, przy pomocy nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia

Pełne i kompletne zestawienie zbrojenia, wraz z podanymi długościami ramion poszczególnych prętów i miniaturkami prętów kodowych z wymiarami. Miniaturki prętów kodowanych doskonale sprawdzają się i bardzo przydają się podczas przygotowywania prętów przez zbrojarzy.

Typowe pręty w stropie i ścianach - wybrane przykłady z zestawieniem stali i wydrukiem do formatu PDFa

Moduł e-CAD Dynamiczne zbrojenie obsługuje aż 14 typów prętów kodowanych, powyżej zaprezentowano tylko kilka wybranych.

Przykładowo wygenerowane Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia do arkusza kalkulacyjnego programu Excel®

Przykładowo wygenerowane Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego w formacie CSV

Plik tekstowy CSV składa się z danych oddzielonych od siebie znakiem średnika. Dzięki temu możliwe jest wczytanie takiego pliku do dowolnego programu arkusza kalkulacyjnego i dalsze jego przetwarzanie/obróbka.

14 typów prętów kodowanych, które są używane w module e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

W module e-CAD Dynamiczne Zbrojenie można komponować zbrojenie powierzchniowe przy użyciu wielu kombinacji i parametrów z prętami kodowanymi w roli głównej. W zestawieniach stali generowanych przez nakładkę e-CAD Dynamiczne Zbrojenie wyświetlane są miniaturki prętów kodowych w różnych wariantach wraz z wymiarami. W zależności od konfiguracji haków, miniaturki obrazują widoczność i kierunek każdego z haków. Powyższy wykaz pokazuje po jednym obrazku dla każdego pręta kodowego wrysowanego z ustawieniami domyślnymi, z symbolami poszczególnych ramion kodowych i bez haków.

Graficzne Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia

Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych dynamicznego zbrojenia

Wygenerowane automatycznie przez narzędzie modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, wyciągnięte ze wskazanego dynamicznego zbrojenia, zwymiarowane i opisane pręty o kształtach kodowych

Zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem - fragment rysunku, część 1

Całe zbrojenie w projekcie zostało powstawiane/narysowane przy użyciu nakładek e-CAD, a w szczególności przy wykorzystaniu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie. W przykładzie tym użytkownik skorzystał z wcześniej utworzonego samodzielnie szablonu DWT, dzięki temu spersonalizował pod swoje wymagania wszystkie style używane przez nakładki e-CAD.

Zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem - fragment rysunku, część 2

Całe zbrojenie w projekcie zostało powstawiane/narysowane przy użyciu nakładek e-CAD, a w szczególności przy wykorzystaniu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie. W przykładzie tym użytkownik skorzystał z wcześniej utworzonego samodzielnie szablonu DWT, dzięki temu spersonalizował pod swoje wymagania wszystkie style używane przez nakładki e-CAD.

Zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem - fragment rysunku, część 3

Całe zbrojenie w projekcie zostało powstawiane/narysowane przy użyciu nakładek e-CAD, a w szczególności przy wykorzystaniu modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie. W przykładzie tym użytkownik skorzystał z wcześniej utworzonego samodzielnie szablonu DWT, dzięki temu spersonalizował pod swoje wymagania wszystkie style używane przez nakładki e-CAD.

Zestawienie stali zbrojeniowej do wytwórni prętów zbrojeniowych - przykład

Zestawienie Stali wygenerowane przez jedno z wielu narzędzi modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, wchodzącego w skład pakietu programów branżowych e-CAD dla budowlańców i inżynierów. W przykładzie tym użytkownik wykorzystał wcześniej przygotowany przez siebie szablon stylów DWT, dzięki któremu spersonalizował sobie wszystkie style wizualne (w tym przypadku style tekstowe) używane przez nakładki e-CAD.

Rysunek zbrojenia stóp fundamentowych wykonany przy użyciu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Zbrojenie dolne obniżeń stóp płyty. Użytkownik zastosował własne style (rysowania i wydruku), dzięki którym spersonalizował sobie wizualną interpretację elementów e-CAD.
   
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADFilmy
W chwili obecnej nakładka może być już w stadium większego zaawansowana (ulepszona i rozbudowana) niż jej wersja przedstawiona w filmach. Dlatego nad każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w programie od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach tego modułu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na niniejszej stronie WWW.

Kliknij w wybraną miniaturkę instruktażowego nagrania video aby obejrzeć materiał filmowy.

2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak przypisać pręty e-CAD Dynamicznego Zbrojenia do dowolnej Pozycji Nadrzędnej?
2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak zmienić styl prętów i typ zakończenia linii zakresu zbrojenia w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak zmienić, dodać, usunąć otuliny prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia?
2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak zmienić rozstaw pomiędzy prętami w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak usunąć haki z prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia?
2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak dodać haki do prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-30, utworzono 938 dni temu
Jak zmienić średnicę prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu?
2018-11-29, utworzono 939 dni temu
Co to jest e-CAD Dynamiczne Zbrojenie?
2018-11-28, utworzono 940 dni temu
FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Stopy fundamentowe w płycie fundamentowej
2018-11-28, utworzono 940 dni temu
FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Strop z otworem
2018-11-28, utworzono 940 dni temu
FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie ściany o kształcie prostokątnym i trapezowym
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Standardowe operacje CAD na obiektach e-CAD dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do arkusza kalkulacyjnego Excel®
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Graficzne Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Ukrywanie zbrojenia poglądowego
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Pokazywanie zbrojenia poglądowego
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Edycja dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Rysowanie dynamicznego zbrojenia
2018-11-21, utworzono 947 dni temu
Wstawianie dynamicznego zbrojenia
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSpecyfikacja | Kompatybilność | Wymagania | Licencja

Specyfikacja:

 • pełna integracja i zgodność z innymi modułami nakładek e-CAD
 • uporządkowane style kreślenia konstrukcji żelbetowych, oznaczenia graficzne zgodne z Normami (do wyboru w oknie dialogowym Konfiguracja):
  • PN-EN ISO 3766:2006
   Rysunek budowlany
  • PN-88/B-01041
   Rysunek konstrukcyjny budowlany, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
 • zgodność z Normami:
  • PN-B-03264:2002
  • PN-EN-1992-1-1:2006
   (Eurokod 2)
 • długości prętów podane są metodą B po osi pręta (zgodna z PN-EN ISO 3766:2006). Długości prętów są to rzeczywiste długości pręta odpowiadające długości polilinii w systemie CAD
 • łatwość obsługi i wdrożenia
 • funkcjonalność i dokładność standardu projektowego
 • możliwość ustawienia własnych parametrów globalnych
 • skróty klawiszowe i możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych
 • analiza numeracji wstawionych opisów i sugerowanie kolejnego wolnego numeru
 • automatyczne tworzenie odpowiednich, dopasowanych stylów wymiarowych uzależnionych od aktualnej skali i jednostki e-CAD. Dzięki temu proporcje rysowanych obiektów doskonale skalibrowane są na wydrukach
 • kreślenie elementów z podziałem na predefiniowane warstwy e-CAD
 • zapamiętywanie ustawień i danych wprowadzonych w oknach dialogowych
 • otwarta struktura danych normowych i katalogowych, w wielu przypadkach możliwość dopisywania własnych lub modyfikacja istniejących parametrów i danych w plikach nakładki
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs

Kompatybilność:

 • chcąc mieć pewność, że nakładki e-CAD działają z Państwa wersją platformy CAD - warto zainstalować Licencję czasową
 • wszystkie wersje językowe poniższych programów CAD (PL, EN, DE, itd.)

  • AutoCAD (pełny, nie LT)
  • AutoCAD (wersje branżowe)
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • BricsCAD Pro
  • BricsCAD Platinum
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • GstarCAD Standard
  • GstarCAD Professional
  • powyższe wersje w wariancie:
  • ZWCAD (2017-2021) Professional
  • ZWCAD (2017-2021) Architecture
  • ZWCAD (2017-2021) Mechanical
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit


  Kompatybilność systemowa:

  • Microsoft Windows 98
  • Microsoft Windows Me
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows VISTA, 32/64bit
  • Microsoft Windows 7, 32/64bit
  • Microsoft Windows 8, 32/64bit
  • Microsoft Windows 10, 32/64bit


  Środowisko VBA:

  Licencja:

  • Umowa Licencyjna
  • Rodzaje Licencji e-CAD:
  • możliwość dowolnego przenoszenia licencji na kluczu e-CAD USB pomiędzy dowolną ilością komputerów, np.: biuro, dom
  • na życzenie Klienta możliwość przeniesienia licencji elektronicznej z jednego komputera na inny (1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy)

  

  Wiele licencji w 1 kluczu USB:

  • istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania Państwa klucza e-CAD USB w taki sposób aby ten sam klucz obsługiwał wiele różnych nakładek e-CAD jednocześnie
  • zyskujecie 1 uniwersalny klucz do wszystkich naszych nakładek
  • zyskujecie dodatkowy wolny port USB w komputerze
  • przede wszystkim zyskujecie wygodę
  • jeżeli interesuje Państwa takie rozwiązanie to przy zakupie kolejnej naszej nakładki prosimy o poinformowanie nas, że chcecie mieć jeden uniwersalny klucz e-CAD USB do wszystkich naszych nakładek. Wiąże się to jedynie ze zdalnym przekodowaniem posiadanego przez Państwa klucza e-CAD USB.


  Rabaty:

  • przy jednorazowym zakupie większej ilości licencji prosimy o kontakt, gdyż w takich przypadkach przewidujemy dla Państwa specjalne rabaty!

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCo nowego w kolejnych wersjach nakładki

  Jeżeli mają Państwo pomysły i życzenia dotyczące tego co jeszcze miałoby się pojawić w naszym module e-CAD Dynamiczne Zbrojenie - prosimy napisać nam o tym na adres: biuro@e-cad.pl.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
  Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2021. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
  Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
  Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
  Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
  RODO - Polityka prywatności.
  Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności.
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD