Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSklep e-CAD       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

e-CAD Drewno

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADInfo     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADTest     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRabat     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCena

Nakładka e-CAD Drewno

Jest to cieszący się dużym uznaniem zestaw wielu narzędzi, wspomagający projektowanie konstrukcji drewnianych w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm.

Do kompletu możesz dokupić:

Zaawansowane możliwości edycji i personalizacji w nakładkach e-CAD:

Jeżeli chciałbyś:

 • aby ten program został wzbogacony o możliwości i funkcjonalności potrzebne w Twojej pracy
 • kupić program podobny ale uwzględniający Twoje sugestie
 • zamówić program zupełnie inny
 • Zamów napisanie nakładki

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Prezentacja programu: e-CAD Drewno


Spis treści:


Informacje na temat: e-CAD Drewno

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADMenu

Prezentacja i opis poszczególnych funkcji menu nakładki drewnianej e-CAD Drewno, dedykowanej rodzinom platform CAD takich jak: ZWCAD®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®, a także dla ich odpowiedników branżowych.

Każda z poniższych komend menu nakładki posiada swój odpowiednik w postaci skrótu klawiszowego. Dzięki temu możliwe jest szybkie wybieranie odpowiedniej komendy oraz powtarzanie ostatnio użytej funkcji e-CAD poprzez wciśnięcie przycisku Enter. W celu zapobiegania kolizjom skrótowym, przyjęto zasadę, że każdy skrót klawiaturowy zaczynać się będzie od przedrostka E-. Nazwy skrótów podane są przy opisach poszczególnych komend e-CAD.

Paski menu nakładki e-CAD Drewno dla ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®
Paski menu nakładki e-CAD Podstawowy dla ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Opcje menu:

Przycisk menu uruchamiający okno konfiguracji nakładki e-CAD Drewno

Konfiguracja [E-K]

Przycisk menu uruchamiający opcję regeneracji-odświeżenia zawartości rysunku w nakładce e-CAD Drewno

Odświeżenie (regeneracja) zawartości rysunku [E-O]

e-CAD Drewno

Ramki i tabele:

   
Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania ramki projektowej w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Drewno

Wstawianie ramki rysunkowej [E-WR]

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach użytkowych w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Drewno

Wstawianie ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach [E-WRW]

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania tabelki projektowej w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Drewno

Wstawianie tabelki opisowej [E-WT]

e-CAD Drewno

Linie: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)

   
Przycisk menu uruchamiający rysowanie pomocniczych linii do elementów konstrukcyjnych w nakładce e-CAD Drewno

Linia pomocnicza do elementów konstrukcyjnych [E-LP]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie głównych linii konturowych elementów konstrukcyjnych w nakładce e-CAD Drewno

Linia główna konturowa elementów konstrukcyjnych [E-LG]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii konturowych rzutni w nakładce e-CAD Drewno

Linia konturowa rzutni [E-LK]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii widokowej elementów dochodzących do elementu głównego w nakładce e-CAD Drewno

Linia widokowa elementów dochodzących do elementu głównego [E-LW]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii osiowej konstrukcyjnej w nakładce e-CAD Drewno

Linia osiowa konstrukcji [E-LO]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego w nakładce e-CAD Drewno

Linia krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego [E-LZ]

e-CAD Drewno

Opisy tekstowe: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)

   
Przycisk menu wstawiający tekst podstawowy w nakładce e-CAD Drewno

Tekst podstawowy [E-TP]

Przycisk menu wstawiający tekst nagłówkowy w nakładce e-CAD Drewno

Tekst nagłówkowy [E-TN]

Przycisk menu wstawiający tekst tytułowy w nakładce e-CAD Drewno

Tekst tytułowy [E-TT]

e-CAD Drewno

Wymiary: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)

   
Przycisk menu wstawiający wymiar liniowy e-CAD w nakładce e-CAD Drewno

Wymiar liniowy [E-WYL]

Przycisk menu wstawiający wymiar dopasowany e-CAD w nakładce e-CAD Drewno

Wymiar dopasowany [E-WYD]

Przycisk menu wstawiający wymiar promienia e-CAD w nakładce e-CAD Drewno

Wymiar promienia [E-WYP]

Przycisk menu wstawiający wymiar średnicy e-CAD w nakładce e-CAD Drewno

Wymiar średnicy [E-WYS]

Przycisk menu wstawiający wymiar kątowy e-CAD w nakładce e-CAD Drewno

Wymiar kątowy [E-WYK]

Przycisk menu wstawiający znacznik środka okręgu e-CAD w nakładce e-CAD Drewno

Znacznik środka okręgu [E-WYO]

Przycisk menu nadawania nowego kąta obrotu wymiarom w nakładce e-CAD Drewno

Nadawanie nowego kąta obrotu tekstom w wymiarach [E-NKTW]

Przycisk menu zmiany tekstu wymiarowego w nakładce e-CAD Drewno

Zmiana tekstu w wymiarach [E-ZTW]

Przycisk menu wstawiania prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów w nakładce e-CAD Drewno

Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów [E-WPX]

Przycisk menu wstawiania suffixu za wartościami wskazanych wymiarów w nakładce e-CAD Drewno

Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów [E-WSX]

Przycisk menu sumowania wartości dowolnej ilości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru w nakładce e-CAD Drewno

Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru [E-SWW]

e-CAD Drewno

Koty zgodne z PN-B-01025:2004:

   
Przycisk menu wstawiający kotę rzędną 0,000 w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędnej 0,000 [E-KRZ]

Przycisk menu wstawiający kotę uniwersalną do przekrojów i rzutów w nakładce e-CAD Drewno

Kota uniwersalna do przekrojów i rzutów [E-KU]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną obszaru w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędnej obszaru [E-KRZO]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną obszaru z odnośnikiem w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędnej obszaru z odnośnikiem [E-KRZOO]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną krawędzi elementu z odnośnikiem w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem [E-KRZKO]

Przycisk menu automatycznej aktualizacji kot w nakładce e-CAD Drewno

Automatyczna aktualizacja kot [E-AAKOT]

e-CAD Drewno

Koty:

   
Przycisk menu wstawiający kotę do rzutów poziomych w nakładce e-CAD Drewno

Kota do rzutów poziomych [E-KP]

Przycisk menu wstawiający kotę bazową wysokościową, konstrukcyjną w nakładce e-CAD Drewno

Kota bazowa konstrukcyjna [E-KKB]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną wysokościową, konstrukcyjną w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna [E-KK]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną wysokościową, konstrukcyjną odwróconą w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona [E-KKO]

Przycisk menu wstawiający kotę bazową architektoniczną w nakładce e-CAD Drewno

Kota bazowa architektoniczna [E-KAB]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną architektoniczną w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędna architektoniczna [E-KA]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną architektoniczną odwróconą w nakładce e-CAD Drewno

Kota rzędna architektoniczna odwrócona [E-KAO]

Przycisk menu automatycznej aktualizacji kot w nakładce e-CAD Drewno

Automatyczna aktualizacja kot [E-AAK]

e-CAD Drewno

Izolacje:

   
Przycisk menu rysowania izolacji termicznej w nakładce e-CAD Drewno

Izolacja termiczna [E-IZT]

Przycisk menu rysowania izolacji przeciwwilgociowej w nakładce e-CAD Drewno

Izolacja przeciwwilgociowa [E-IZP]

e-CAD Drewno

Symbole i oznaczenia:

   
Przycisk menu uruchamiający makro rysujące symbol otworu stropu w nakładce e-CAD Drewno

Symbol otworu [E-OTW]

Przycisk menu uruchamiający makro rysujące symbole skarp w nakładce e-CAD Drewno

Rysowanie symboli skarp o nachyleniu <50% na dowolnych poliliniach [E-SO]

Przycisk menu uruchamiający makro rysujące oznaczenia wzniesień i spadków w nakładce e-CAD Drewno

Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków [E-SPA]

Przycisk menu wstawiania opisu osi w programie e-CAD Drewno

Wstawianie opisu osi [E-OO]

Przycisk menu uruchamiający makro rysujące symbol przekroju w nakładce e-CAD Drewno

Symbol przekroju [E-SP]

e-CAD Drewno

Elementy, opisy, obiekty:

   
Przycisk menu uruchamiający makro rysujące odnośnik z opisem w nakładce e-CAD Drewno

Odnośnik z opisami [E-OD]

Przycisk menu opcji rysowania wielu odnośników z opisem w programie e-CAD Podstawowy

Rysowanie wielu odnośników z opisami [E-WOD]

Przycisk menu opcji nadawania typu zakończenia odnośnikom w programie e-CAD Podstawowy

Nadawanie typu zakończenia odnośnikom [E-NZO]

Przycisk menu rysujący kratkę w nakładce e-CAD Drewno

Krata [E-KR]

Przycisk menu opcji rysowania ramki lub ramek wokół dowolnego obiektu lub wielu obiektów w programie e-CAD Podstawowy

Ramka(i) wokół obiektu(ów) [E-RO]

e-CAD Drewno

Kreatory i Menadżery:

   
Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera dowolnych opisów w nakładce e-CAD Podstawowy programu e-CAD Drewno

MultiMenager dowolnych opisów [E-MMO]

Przycisk menu uruchamiający okno kreatora zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami w nakładce e-CAD Podstawowy programu e-CAD Drewno

Kreator zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami [E-KZB]

e-CAD Drewno

Przydatne komendy:

   
Przycisk menu uruchamiający komendę przesuń (move) wzdłuż osi OX w nakładce e-CAD Podstawowy

Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-PX]

Przycisk menu uruchamiający komendę przesuń (move) wzdłuż osi OY w nakładce e-CAD Podstawowy

Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-PY]

Przycisk menu uruchamiający komendę kopiuj (copy) wzdłuż osi OX w nakładce e-CAD Podstawowy

Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-KX]

Przycisk menu uruchamiający komendę kopiuj (copy) wzdłuż osi OY w nakładce e-CAD Podstawowy

Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-KY]

Przycisk menu uruchamiający opcję wyrównywania położenia dowolnych obiektów w programie e-CAD Podstawowy

Wyrównywanie położenia dowolnych obiektów [E-WO]

e-CAD Drewno

Operacje na liniach i poliliniach:

   
Przycisk menu zamiany linii w polilinię w nakładce e-CAD Drewno

Zmiana linii w polilinie [E-ZLWP]

Przycisk menu zamiany wielu polilini w jedną polilinię w nakładce e-CAD Drewno

Zmiana wielu polilini w jedną polilinię [E-ZPWP]

Przycisk menu zamiany polilini w linie w nakładce e-CAD Drewno

Zmiana polilini w linie [E-ZPWL]

Przycisk menu jednoczesnego docinania wielu linii i polilini w nakładce e-CAD Drewno

Docinanie wielu linii i polilini [E-DL]

Przycisk menu jednoczesnego wycinania środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach w nakładce e-CAD Drewno

Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach [E-WSWL]

Przycisk menu oznaczania końców linii i polilinii jako przerywane w nakładce e-CAD Drewno

Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane [E-OKL]

Przycisk menu oznaczania środkowych fragmentów linii i polilinii jako przerywane w nakładce e-CAD Drewno

Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane [E-OSL]

Przycisk menu dzielący i tnący linię na dowolną ilość odcinków w nakładce e-CAD Drewno

Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków [E-PLO]

Przycisk menu sumowania długości wszystkich wskazanych linii i polilinii w nakładce e-CAD Drewno

Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii [E-DLP]

Przycisk menu wymiarowania dowolnej ilości linii i polilinii w nakładce e-CAD Drewno

Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii [E-WLP]

e-CAD Drewno

Operacje na obiektach tekstowych:

   
Przycisk menu uruchamiający komendę zamiany tekstu w dowolnie wskazanych obiektach typu blok i tekst w nakładce e-CAD Drewno

Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach [E-ZZ]

Przycisk menu ustawiania ilości miejsc po przecinku w programie e-CAD Drewno

Ustawianie ilości miejsc po przecinku [E-UMPP]

Przycisk menu zaokrąglania liczb w tekstach i w blokach w programie e-CAD Drewno

Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków [E-Z]

Przycisk menu sumowania dowolnej ilości wartości liczbowych w dowolnych obiektach tekstowych w programie e-CAD Drewno

Sumowanie wartości liczbowych w tekstach [E-SLT]

Przycisk menu umieszczający wskazany obiekt tekstowy na środku wskazanej linii w programie e-CAD Drewno

Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii [E-TL]

Przycisk menu zamieniający wszystkie pierwsze litery wskazanego tekstu na wielkie w programie e-CAD Drewno

Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TFUC]

Przycisk menu zamieniający wszystkie litery wskazanego tekstu na wielkie w programie e-CAD Drewno

Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TUC]

Przycisk menu zamieniający wszystkie litery wskazanego tekstu na małe w programie e-CAD Drewno

Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery [E-TLC]

Przycisk menu wstawiający Prefix przed wskazanym tekstem w programie e-CAD Drewno

Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem [E-TPX]

Przycisk menu wstawiający Suffix za wskazanym tekstem w programie e-CAD Drewno

Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem [E-TSX]

e-CAD Drewno

Operacje na blokach:

   
Przycisk menu przeskalowywania wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę w nakładce e-CAD Drewno

Przeskalowywanie wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę [E-PB]

Przycisk menu nadawania nowej skali wielu blokom jednocześnie w nakładce e-CAD Drewno

Nadawanie nowej skali wielu blokom [E-NSB]

Przycisk menu obrotu wielu bloków jednocześnie w nakładce e-CAD Drewno

Obrót wielu bloków jednocześnie [E-OB]

Przycisk menu nadawania nowego kąta obrotu wielu blokom jednocześnie w nakładce e-CAD Drewno

Nadawanie nowego kąta obrotu wielu blokom [E-NKB]

Przycisk menu informacji o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku w nakładce e-CAD Drewno

Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku [E-BI]

Przycisk menu zmiany wartości atrybutów w blokach w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Drewno

Zmiana wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach [E-ZWA]

e-CAD Drewno

Operacje na obrazach rastrowych:

   
Przycisk menu kalibrowania obrazu rastrowego w osi X w nakładce e-CAD Drewno

Kalibrowanie rastra w osi X [E-KRX]

Przycisk menu kalibrowania obrazu rastrowego w osi Y w nakładce e-CAD Drewno

Kalibrowanie rastra w osi Y [E-KRY]

Przycisk menu kalibrowania obrazu rastrowego poprzez kąt obrotu w nakładce e-CAD Drewno

Kalibrowanie rastra poprzez kąt obrotu [E-KRO]

e-CAD Drewno

Operacje na plikach:

   
Przycisk menu zapisywania elementów tekstowych z rysunku do pliku w nakładce e-CAD Drewno

Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku [E-TXP]

Przycisk menu wczytywania elementów tekstowych z pliku do rysunku w nakładce e-CAD Drewno

Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku [E-PTX]

Przycisk menu zapisywania współrzędnych punktów z rysunku do pliku w nakładce e-CAD Drewno

Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku [E-PTP]

Przycisk menu wczytywania współrzędnych punktów z pliku do rysunku w nakładce e-CAD Drewno

Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku [E-PPT]

Przycisk menu pojedynczych opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Opisy pojedynczych elementów drewnianych - 10 wariantów [E-OD1]

Przycisk menu złożonych opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Opisy złożonych elementów drewnianych - 10 wariantów [E-OD2]

Przycisk menu okrągłych opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Opisy okrągłych elementów drewnianych - 10 wariantów [E-OD3]

Przycisk menu niezliczalnych, pojedynczych opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Opisy niezliczalne, pojedynczych elementów drewnianych - 4 warianty [E-ODN1]

Przycisk menu niezliczalnych, złożonych opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Opisy niezliczalne, złożonych elementów drewnianych - 4 warianty [E-ODN2]

Przycisk menu niezliczalnych, okrągłych opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Opisy niezliczalne, okrągłych elementów drewnianych - 4 warianty [E-ODN3]

Przycisk menu renumeracji opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Renumeracja opisów elementów drewnianych [E-ROD]

Przycisk menu opcji renumeracji identycznych opisów elementów drewnianych w programie e-CAD Drewno

Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych [E-RIOD]

Przycisk menu Menagera opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Menager opisów elementów drewnianych [E-MOD]

Przycisk menu MultiMenagera opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

MultiMenager opisów elementów drewnianych [E-MMOD]

Przycisk menu szukania opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Szukanie opisów elementów drewnianych [E-SNRD]

Przycisk menu opcji szukania identycznych opisów elementów drewnianych w programie e-CAD Drewno

Szukanie identycznych opisów elementów drewnianych [E-SID]

Przycisk menu uruchamiający funkcję usuwania wszystkich znaczników szukania opisów elementów drewnianych w nakładce e-CAD Drewno

Usuwanie wszystkich znaczników szukania opisów elementów drewnianych [E-UZS]

Przycisk menu zestawienia brutto elementów drewnianych do rysunku DWG w module e-CAD Drewno

Zestawienie brutto elementów drewnianych do rysunku DWG [E-ZDRB]

Przycisk menu zestawienia brutto elementów drewnianych do arkusza Excela w module e-CAD Drewno

Zestawienie brutto elementów drewnianych do arkusza Excela®

Przycisk menu zestawienia brutto elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV w module e-CAD Drewno

Zestawienie brutto elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV

Przycisk menu zestawienia netto elementów drewnianych do rysunku DWG w module e-CAD Drewno

Zestawienie netto elementów drewnianych do rysunku DWG [E-ZDRN]

Przycisk menu zestawienia netto elementów drewnianych do arkusza Excela w module e-CAD Drewno

Zestawienie netto elementów drewnianych do arkusza Excela®

Przycisk menu zestawienia netto elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV w module e-CAD Drewno

Zestawienie netto elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV

Przycisk menu zestawienia prostego elementów drewnianych do rysunku DWG w module e-CAD Drewno

Zestawienie proste elementów drewnianych do rysunku DWG [E-ZDRP]

Przycisk menu zestawienia prostego elementów drewnianych do arkusza Excela w module e-CAD Drewno

Zestawienie proste elementów drewnianych do arkusza Excela®

Przycisk menu zestawienia prostego elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV w module e-CAD Drewno

Zestawienie proste elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV

e-CAD Drewno

Stolarka drzwi:

   
Przycisk menu wstawiania opisu elementu stolarki drzwi w nakładce e-CAD Drewno

Opis elementu stolarki drzwi [E-ODR]

Przycisk menu zestawienia do rysunku DWG opisów stolarki drzwiowej w nakładce e-CAD Drewno

Zestawienie opisów stolarki drzwi do DWG [E-ZDR]

e-CAD Drewno

Stolarka okien:

   
Przycisk menu wstawiania opisu elementu stolarki okna w nakładce e-CAD Drewno

Opis elementu stolarki okna [E-OOK]

Przycisk menu zestawienia do rysunku DWG opisów stolarki okiennej w nakładce e-CAD Drewno

Zestawienie opisów stolarki okien do DWG [E-ZOK]

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis
Nakładka e-CAD Drewno

Ciesząca się bardzo dużym powodzeniem wśród użytkowników nakładka e-CAD Drewno przeznaczona jest dla programów (w różnych wersjach i wariantach) z rodzin: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®. Służy ona do wspomagania projektowania konstrukcji drewnianych, pozwalając tym samym na znaczne przyspieszenie prac nad tworzeniem dokumentacji, oraz poprawę jej jakości. Jest ona zestawem prostych w obsłudze i szybkich w działaniu narzędzi, umożliwiających konstruktorom sporządzenie praktycznie dowolnego projektu, bez konieczności prowadzenia dodatkowych obliczeń. Projektując tę nakładkę za główny cel postawiliśmy sobie: skuteczność, łatwość i intuicyjność obsługi oraz wygodę użytkownika.

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Okno dialogowe Konfiguracja

W tym oknie określamy ustawienia ogólne wszystkich modułów e-CAD. Ustawiamy między innymi skalę i jednostkę z uwzględnieniem której rysowane są wszystkie elementy, opisy i tabelki nakładek.

Okno dialogowe przykładowej informacji Pomocy

Tak wygląda okno dialogowe pomocy i podpowiedzi w nakładce e-CAD Drewno. Takie okno pojawia się po kliknięciu przycisku Pomoc, znajdującego się w stopce wybranych okien dialogowych nakładki. W taki sposób przekazujemy Państwu dodatkową informację w postaci podpowiedzi, wyjaśnień i omówienia niektórych funkcji dotyczących tej konkretnej procedury z której Pomoc została wywołana.

Okno dialogowe komendy hurtowej zamiany znaków lub tekstu w dowolnej liczbie wskazanych obiektów

W oknie dialogowym podaje się pojedynczy znak, fragment tekstu lub frazę, który ma zostać zastąpiony przez inny, nowy znak lub tekst. Następnie użytkownik wskazuje dowolną liczbę obiektów na ekranie (bloki i teksty), a program automatycznie zamienia w nich wszystkie wystąpienia wskazanego do zmiany wzorca tekstu na nowy. Nie trzeba selekcjonować każdego z obiektów osobno, ponieważ program potrafi przefiltrować wszystkie wskazane obiekty i wybrać tylko te, które zawierają podany tekst do zmiany.

Okno dialogowe wstawiania odnośników z opisem jednowierszowym i dwuwierszowym

Przy pomocy tego narzędzia z modułu e-CAD Podstawowy można bardzo szybko i łatwo wstawić odnośnik z opisem 1 lub 2 wierszowym. Dodatkowo użytkownik może określić rodzaj zakończenia odnośnika, wybierając spośród 20 różnych możliwych zakończeń. Wielkość tekstu oraz zakończeń uzależniona jest od Skali i Jednostki e-CAD, co gwarantuje ich prawidłowe proporcje w każdej konfiguracji skali i jednostki zarówno w projekcie DWG jak i na wydruku.

Okno dialogowe wstawiania ramek rysunkowych w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik wybiera ramkę, którą chce wstawić, a następnie klika w przycisk Wstaw Ramka zostaje wrysowana we wskazanym przez użytkownika miejscu. Jeżeli ramka jest wstawiana w obszarze Modelu to jest ona automatycznie skalowana i dostosowywana do aktualnie ustawionej skali i jednostki e-CAD. Jeżeli natomiast ramka jest wstawiana w obszarze Papieru, to nie jest ona poddawana żadnym modyfikacjom, a jej skala i jednostka to 1:1[mm].

Okno dialogowe wstawiania tabelek opisowych w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik wybiera tabelkę, którą chce wstawić, a następnie klika w przycisk Wstaw Tabelka zostaje wrysowana we wskazanym przez użytkownika miejscu. Po dwukrotnym kliknięciu we wstawioną tabelkę, otwiera się standardowe okienko ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® służące do edycji bloków, w którym użytkownik może dokonać wypełnienia tabelki opisami. Jeżeli tabelka jest wstawiana w obszarze Modelu to jest ona automatycznie skalowana i dostosowywana do aktualnie ustawionej skali i jednostki e-CAD. Jeżeli natomiast tabelka jest wstawiana w obszarze Papieru, to nie jest ona poddawana żadnym modyfikacjom, a jej skala i jednostka to 1:1[mm].

Okno dialogowe zmiany wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Bardzo uniwersalne i proste w obsłudze narzędzie możliwe do stosowania w odniesieniu do wszystkich bloków ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® zawierających atrybuty, nawet tych niezwiązanych z nakładkami e-CAD. Użytkownik zaznacza/wskazuje w rysunku dowolną ilość bloków (program automatycznie filtruje wskazywane obiekty i wybiera tylko elementy typu INSERT, czyli bloki). Następnie w rozwijalnej liście okna dialogowego, w której znajdują się już pobrane z bloków nazwy atrybutów, użytkownik wybiera atrybut oraz podaje jego nową wartość. Po zatwierdzeniu operacji przyciskiem Zmień następuje zmiana wartości wybranego z listy atrybutu na wartość podaną przez użytkownika we wszystkich wskazanych przez użytkownika blokach, w których występuje wskazany w oknie dialogowym atrybut.

Okno dialogowe e-CAD Licencja

Z okna dialogowego e-CAD Licencja, można odczytać między innymi numer seryjny klucza e-CAD USB KLUCZ_ID, który aktualnie podłączony jest do komputera. W oknie wyświetlane są również informacje o wykupionych licencjach e-CAD które znajdują się na kluczu, oraz nazwy platform CAD na które dana licencja e-CAD została zakupiona. Okno zawiera także informacje o dostępnych modułach e-CAD i ich wersji.

Okno dialogowe rysowania oznaczenia symbolu skarpy o nachyleniu <50% w module e-CAD Podstawowy dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

W oknie dialogowym użytkownik klikając w jeden z dużych przycisków (prawy lub lewy) wybiera kierunek/stronę po której zostanie wrysowane oznaczenia skarpy. Następnie okno się zamyka, a użytkownik wskazuje jedną lub dowolną ilość polilinii o zupełnie dowolnej geometrii. Użytkownik może wskazać większą ilość obiektów, gdyż program inteligentnie je przefiltruje i wybierze tylko obiekty typu polilinia.

Okno dialogowe rysowania oznaczenia wzniesienia i spadku w module e-CAD Podstawowy dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik poprzez kliknięcie w projekcie punktu P1 i P2 nadaje kierunek/zwrot rysowanego oznaczenia. Następnie do okna dialogowego program pobiera odczytane parametry i wyświetla prawidłowe wartości wzniesienia/spadku. Użytkownik może skorygować te wartości i wybrać jedną z trzech wartości oznaczenia: w procentach, w promilach, w stopniach.

Okno dialogowe wstawiania opisu pojedynczego elementu drewnianego

W oknie dialogowym użytkownik może bardzo dokładnie skonfigurować wygląd i zawartość wstawianego opisu drewna. Wszystkie zliczalne opisy elementów drewnianych modułu e-CAD Drewno, można dowolnie zestawiać przy pomocy oferowanych przez nakładkę - kilku rodzajów zestawień elementów drewnianych. Do wyboru przekroju użytkownik może posłużyć się matrycą wymiarów BxH tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg. PN-75/D-96000, wpisać wymiary ręcznie, lub wskazać je na ekranie. Istnieją również dwa bardzo ergonomiczne sposoby wstawiania opisów do rysunku. Pierwszy z nich polega na wskazaniu dwóch punktów: punktu zaczepienia odnośnika z opisem i punktu położenia opisu. Drugi natomiast polega na wskazaniu punktu zaczepienia odnośnika z opisem i wskazaniu punktu wyznaczającego kąt obrotu opisu o jaki zostanie on automatycznie obrócony. Opisy wrysowywane są zgodne z zasadami rysunku technicznego.

Okno dialogowe wstawiania opisu złożonego elementu drewnianego

W oknie dialogowym użytkownik może bardzo dokładnie skonfigurować wygląd i zawartość wstawianego opisu drewna. Wszystkie zliczalne opisy elementów drewnianych modułu e-CAD Drewno, można dowolnie zestawiać przy pomocy oferowanych przez nakładkę - kilku rodzajów zestawień elementów drewnianych. Do wyboru przekroju użytkownik może posłużyć się matrycą wymiarów BxH tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg. PN-75/D-96000, wpisać wymiary ręcznie, lub wskazać je na ekranie. Istnieją również dwa bardzo ergonomiczne sposoby wstawiania opisów do rysunku. Pierwszy z nich polega na wskazaniu dwóch punktów: punktu zaczepienia odnośnika z opisem i punktu położenia opisu. Drugi natomiast polega na wskazaniu punktu zaczepienia odnośnika z opisem i wskazaniu punktu wyznaczającego kąt obrotu opisu o jaki zostanie on automatycznie obrócony. Opisy wrysowywane są zgodne z zasadami rysunku technicznego.

Okno dialogowe wstawiania opisu okrągłego elementu drewnianego

W oknie dialogowym użytkownik może bardzo dokładnie skonfigurować wygląd i zawartość wstawianego opisu drewna. Wszystkie zliczalne opisy elementów drewnianych modułu e-CAD Drewno, można dowolnie zestawiać przy pomocy oferowanych przez nakładkę - kilku rodzajów zestawień elementów drewnianych. Długość elementu w oknie dialogowym można wpisać ręcznie, lub wskazać ją bezpośrednio w projekcie. Istnieją również dwa bardzo ergonomiczne sposoby wstawiania opisów do rysunku. Pierwszy z nich polega na wskazaniu dwóch punktów: punktu zaczepienia odnośnika z opisem i punktu położenia opisu. Drugi natomiast polega na wskazaniu punktu zaczepienia odnośnika z opisem i wskazaniu punktu wyznaczającego kąt obrotu opisu o jaki zostanie on automatycznie obrócony. Opisy wrysowywane są zgodne z zasadami rysunku technicznego.

Okno dialogowe wstawiania niezliczanego opisu - pojedynczego elementu drewnianego

W oknie dialogowym użytkownik może bardzo dokładnie skonfigurować wygląd i zawartość wstawianego opisu drewna. Ten rodzaj opisu nie jest brany pod uwagę podczas generowania zestawień elementów drewnianych. Jest on automatycznie pomijany (odfiltrowywany) przez program. Do wyboru przekroju użytkownik może posłużyć się matrycą wymiarów BxH tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg. PN-75/D-96000, wpisać wymiary ręcznie, lub wskazać je na ekranie. Istnieją również dwa bardzo ergonomiczne sposoby wstawiania opisów do rysunku. Pierwszy z nich polega na wskazaniu dwóch punktów: punktu zaczepienia odnośnika z opisem i punktu położenia opisu. Drugi natomiast polega na wskazaniu punktu zaczepienia odnośnika z opisem i wskazaniu punktu wyznaczającego kąt obrotu opisu o jaki zostanie on automatycznie obrócony. Opisy wrysowywane są zgodne z zasadami rysunku technicznego.

Okno dialogowe wstawiania niezliczanego opisu - złożonego elementu drewnianego

W oknie dialogowym użytkownik może bardzo dokładnie skonfigurować wygląd i zawartość wstawianego opisu drewna. Ten rodzaj opisu nie jest brany pod uwagę podczas generowania zestawień elementów drewnianych. Jest on automatycznie pomijany (odfiltrowywany) przez program. Do wyboru przekroju użytkownik może posłużyć się matrycą wymiarów BxH tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg. PN-75/D-96000, wpisać wymiary ręcznie, lub wskazać je na ekranie. Istnieją również dwa bardzo ergonomiczne sposoby wstawiania opisów do rysunku. Pierwszy z nich polega na wskazaniu dwóch punktów: punktu zaczepienia odnośnika z opisem i punktu położenia opisu. Drugi natomiast polega na wskazaniu punktu zaczepienia odnośnika z opisem i wskazaniu punktu wyznaczającego kąt obrotu opisu o jaki zostanie on automatycznie obrócony. Opisy wrysowywane są zgodne z zasadami rysunku technicznego.

Okno dialogowe wstawiania niezliczanego opisu - okrągłego elementu drewnianego

W oknie dialogowym użytkownik może bardzo dokładnie skonfigurować wygląd i zawartość wstawianego opisu drewna. Ten rodzaj opisu nie jest brany pod uwagę podczas generowania zestawień elementów drewnianych. Jest on automatycznie pomijany (odfiltrowywany) przez program. Długość elementu w oknie dialogowym można wpisać ręcznie, lub wskazać ją bezpośrednio w projekcie. Istnieją również dwa bardzo ergonomiczne sposoby wstawiania opisów do rysunku. Pierwszy z nich polega na wskazaniu dwóch punktów: punktu zaczepienia odnośnika z opisem i punktu położenia opisu. Drugi natomiast polega na wskazaniu punktu zaczepienia odnośnika z opisem i wskazaniu punktu wyznaczającego kąt obrotu opisu o jaki zostanie on automatycznie obrócony. Opisy wrysowywane są zgodne z zasadami rysunku technicznego.

Okno dialogowe kalkulatora długości rzeczywistej elementu drewnianego

Okno to wywoływane zostaje z innych narzędzi modułu e-CAD Drewno, w których istnieje możliwość wskazania (podania) długości rzeczywistej elementu drewnianego. Użytkownik wskazuje w projekcie długość elementu na rzucie. Do okna dialogowego kalkulatora zostaje wczytana wskazana przez użytkownika długość. W oknie dialogowym użytkownik określa typ zakończenia elementu, podaje kąt nachylenia elementu i może jeszcze ręcznie skorygować odczytaną długość elementu. Na podstawie tych danych, program automatycznie wylicza długość rzeczywistą elementu, która po wciśnięciu przycisku OK umieszczona zostaje w oknie dialogowym, w polu edycyjnym długości przy którym została wywołana. W taki sposób można np: obliczyć rzeczywistą długość elementów w oknach dialogowych wstawiania opisów elementów z drewna.

Okno dialogowe MultiMenagera dowolnych opisów w programie e-CAD Drewno dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość dowolnych opisów w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe renumeracji opisów elementów drewnianych w programie e-CAD Drewno na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik w oknie dialogowym renumeracji podaje Numer początkowy (czyli numer od którego chce aby zaczynała się numeracja zaznaczonych opisów), Skok (czyli co jaką wartość program ma znajdować i nadawać kolejny numer), oraz wybiera z listy Kod elementu w obrębie którego mają zostać przenumerowane wskazane opisy. Następnie użytkownik wskazuje dowolną ilość opisów w rysunku a program dokonuje automatycznej filtracji zaznaczonych opisów i wybiera tylko te, których Kod elementu jest taki sama jak Kod elementu wskazany przez użytkownika w oknie dialogowym. Dostępne są 3 sposoby renumeracji opisów: renumeracja z zachowaniem kolejności numerów, renumeracja wymuszona (globalna), oraz możliwość nadawania takiego samego numeru wszystkim zaznaczonym opisom.

Okno dialogowe Menagera opisów elementów drewnianych w programie e-CAD Drewno dla ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość opisów elementów drewnianych w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego menadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi wszystkie zaznaczone przez siebie opisy i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany zostaną wprowadzone automatycznie do projektu.

Okno dialogowe MultiMenagera opisów elementów drewnianych w programie e-CAD Drewno dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć jeden lub dowolną ilość opisów elementów drewnianych w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe szukania opisów elementów drewnianych w programie e-CAD Drewno na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik wpisuje numer szukanego opisu. Po wciśnięciu przycisku Szukaj, w projekcie przy znalezionych opisach o szukanym numerze, w miejscu ich wstawienia zostanie wrysowany znacznik szukania na niedrukowalnej warstwie e-cad_rzutnie. Znacznik można w każdej chwili usunąć ręcznie, lub przy pomocy narzędzia służącego do oczyszczania rysunku ze wszystkich znaczników szukania. Możliwe jest również określenie Kodu elementu dla szukanych opisów. Wówczas szukanie zostanie zawężone do opisów spełniających ten warunek, czyli posiadających wskazany w oknie dialogowym Kod elementu.

Okno dialogowe wstawiania ramek rysunkowych o dowolnych wymiarach podawanych przez użytkownika, w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik podaje wymiary ramki (szerokość i wysokość) określając tym samym jej orientację (pozioma, pionowa). Decyduje również czy wrysowana ramka ma być zgrupowana do 1 elementu typu Grupa, lub czy ma składać się z oddzielnie wstawionych polilinii. Po określeniu parametrów ramki w oknie dialogowym, użytkownik wskazuje w obszarze Modelu lub Papieru lewy, dolny narożnik ramki. Ramka zostanie wstawiona do aktywnej przestrzeni. Jeżeli w momencie wywołania procedury rysowania ramki aktywny był obszar Modelu, to ramka zostanie wrysowana w obszarze Modelu, a jeżeli w momencie wywołania procedury rysowania ramki aktywny był arkusz Papieru, to ramka zostanie wstawiona do aktywnego obszaru Papieru.

Okno dialogowe wstawiania opisów elementów stolarki drzwi w programie e-CAD Drewno na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik z listy drzwi wybiera rodzaj drzwi, których opis chce wstawić do projektu, oraz wskazuje typ wyglądu drzwi. Po kliknięciu na liście rodzajów drzwi, po lewej stronie w polach edycyjnych pojawiają się wszystkie dane wybranego modelu drzwi. Możliwe jest modyfikowanie wyświetlonych danych dla wstawianego opisu. Możliwe jest również nawet dodawanie, usuwanie i zmienianie na stałe danych widocznych w liście z rodzajami drzwi, poprzez przyciski znajdujące się w dolnej części okna dialogowego: Dodaj, Usuń, Zmień. Po wybraniu rodzaju, typu i treści opisu drzwi w oknie dialogowym, użytkownik wstawia opis w dowolne miejsce projektu poprzez wskazanie dwóch punktów: punktu wstawienia, oraz punktu wyznaczającego kierunek i zwrot opisu. Interpretacja graficzna, kierunek i zwrot opisu jest zgodny z obowiązującymi zasadami rysunku technicznego. Tak wstawione do projektu opisy można w każdej chwili modyfikować poprzez standardowe narzędzia CAD do edycji bloków z atrybutami, oraz można poddawać je zestawieniom przy użyciu narzędzi do zestawiania opisów stolarki drzwiowej e-CAD. Ponadto dla wymagających użytkowników możliwe jest dostosowanie wyglądu opisu stolarki drzwiowej do swoich preferencji wizualno-graficznych, poprzez edycję odpowiedniego pliku DWG z definicją wyglądu opisu.

Okno dialogowe wstawiania opisów elementów stolarki okien w programie e-CAD Drewno na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik z listy okien wybiera rodzaj okna, którego opis chce wstawić do projektu, oraz wskazuje typ wyglądu okna. Po kliknięciu na liście rodzajów okien, po lewej stronie w polach edycyjnych pojawiają się wszystkie dane wybranego modelu okna. Możliwe jest modyfikowanie wyświetlonych danych dla wstawianego opisu. Możliwe jest również nawet dodawanie, usuwanie i zmienianie na stałe danych widocznych w liście z rodzajami okien, poprzez przyciski znajdujące się w dolnej części okna dialogowego: Dodaj, Usuń, Zmień. Po wybraniu rodzaju, typu i treści opisu okna w oknie dialogowym, użytkownik wstawia opis w dowolne miejsce projektu poprzez wskazanie dwóch punktów: punktu wstawienia, oraz punktu wyznaczającego kierunek i zwrot opisu. Interpretacja graficzna, kierunek i zwrot opisu jest zgodny z obowiązującymi zasadami rysunku technicznego. Tak wstawione do projektu opisy można w każdej chwili modyfikować poprzez standardowe narzędzia CAD do edycji bloków z atrybutami, oraz można poddawać je zestawieniom przy użyciu narzędzi do zestawiania opisów stolarki okiennej e-CAD. Ponadto dla wymagających użytkowników możliwe jest dostosowanie wyglądu opisu stolarki okiennej do swoich preferencji wizualno-graficznych, poprzez edycję odpowiedniego pliku DWG z definicją wyglądu opisu.

Interaktywne okno dialogowe „Kreatora zestawień e-CAD dowolnych bloków” na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, ZWCAD Architecture®, ZWCAD Mechanical®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Do okna dialogowego wczytywane są wszystkie nazwy atrybutów (bez powtórzeń) pobrane z dowolnej ilości zaznaczonych przez użytkownika w projekcie bloków. W oknie dialogowym wyświetlana jest informacja jaką ilości bloków i atrybutów zaznaczył użytkownik. W głównej liście po lewej stronie okna widoczne są wszystkie pozyskane z zaznaczonych bloków nazwy atrybutów. Dzięki przyciskom nawigacyjnym ze strzałkami na środku okna, użytkownik może przenosić wybrane atrybuty (lub wszystkie od razu) do listy po prawej stronie. Lista prawa zawiera wybrane przez użytkownika atrybuty, które zostaną uwzględnione w tabeli zestawieniowej bloków w rysunku DWG. Odpowiednio manipulując kolejnością atrybutów dzięki przyciskom ze strzałkami po prawej stronie okna, użytkownik ustala kolejność sortowania danych w zestawieniu, a tym samym nadaje rangę ważności poszczególnym atrybutom. Sortowanie atrybutów odbywa się w kolejności liczonej od atrybutów położonych najwyżej prawej listy. W oknie dialogowym możliwe jest również określenie czy identyczne wiersze z danymi mają być redukowane i konsolidowane, a łączna ich ilość wystąpień podawana ma być w ostatniej - dodatkowej kolumnie tabeli. Można określić także czy program ma sumować kolumny zawierające dane numeryczne. Jeżeli tak, to dodany zostanie ostatni wiersz tabeli, zawierający wyliczoną sumę komórek z takich kolumn.

Menager Zapisz/Wczytaj zapisu i odczytu ustawień dowolnych okien dialogowych nakładek e-CAD

W prawie wszystkich oknach dialogowych, wszystkich modułów nakładek e-CAD na dolnej listwie z przyciskami funkcyjnymi istnieje przycisk Zapisz / Wczytaj. Po wciśnięciu tego przycisku w dowolnym oknie dialogowym w którym on istnieje (np. okno: Belka, Słup, Śruba, itd.), otworzy się powyższe okno dialogowe - Menager Zapisz/Wczytaj, w którym możliwe jest zarządzanie ustawieniami okna dialogowego z którego Menager Zapisz/Wczytaj został wywołany.
Użytkownik może zatem zapisać aktualne ustawienia/konfigurację okna dialogowego (np: Belki, Słupa, Śruby, itd.), wczytać ustawienia zapisane wcześniej, a także usuwać z listy już te niepotrzebne. Lista z ustawieniami posortowana jest od najnowszych (najnowsze na górze listy) do najstarszych zapisów ustawień. Użytkownik może dowolnie nazwać swoją zapisywaną konfigurację okna, tak aby łatwiej było jemu identyfikować ją w przyszłości. Menager Zapisz/Wczytaj dla każdego okna dialogowego nakładki e-CAD tworzy oddzielny plik z nazwą okna i w nim zapamiętuje każdą zapisywaną przez użytkownika konfigurację ustawień dla tego okna. Pliki z zapisanymi ustawieniami przez Menagera Zapisz/Wczytaj zlokalizowane są w folderze nakładki e-CAD w lokalizacji: /Konfiguracja/Okna dialogowe uzytkownika/ i są one zwykłymi plikami tekstowymi. Każda zapisana konfiguracja to jeden wiersz w pliku.
Efekt posługiwania się Menagerem Zapisz/Wczytaj jest taki, jak byśmy zamrażali dowolną kombinację wartości pól edycyjnych, list rozwijalnych, ustawień przełączników, itd. w dowolnym oknie dialogowym nakładek e-CAD, a następnie za jakiś czas chcieli ją odtworzyć/przywrócić/wczytać nie musząc tego ustawiać ponownie ręcznie od nowa. W dodatku takich zapamiętanych "zamrożonych" ustawień dla każdego okna dialogowego nakładek e-CAD, teoretycznie można zapisać nieskończenie wiele.

Okno dialogowe modułu e-CAD Podstawowy, z informacją o sumie długości zaznaczonych przez użytkownika linii i polilinii

Użytkownik zaznacza dowolny fragment lub całość rysunku, a program filtruje elementy i zlicza długości wszystkich linii i polilinii z zaznaczonego obszaru. Wyniki sum długości wyświetlane są w oknie komunikacyjnym z podziałem na: długość linii, długość polilinii i długość łączną.

Okno dialogowe Wyrównywania położenia dowolnych obiektów względem obiektu bazowego w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

W oknie dialogowym wybiera się sposób wyrównywania obiektów. Dostępnych jest 13 sposobów wyrównywania obiektów względem wskazanego obiektu bazowego. Po wciśnięciu przycisku Wyrównaj należy wskazać obiekt bazowy względem którego będą wyrównywane wszystkie pozostałe obiekty. Następnie wskazuje się wszystkie obiekty, które mają zostać przesunięte/wyrównane względem wskazanego przed chwilą obiektu i z uwzględnieniem wybranego w oknie sposobu wyrównywania. Wszystkie zaznaczone obiekty zostaną poprzesuwane i wyrównane zgodnie z wybraną metodą.

Okno dialogowe Rysowania ramki/ramek wokół dowolnego obiektu/obiektów w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Możliwe jest wrysowanie wielu różnych ramek dla każdego z zaznaczonych obiektów oddzielnie, lub jednej wspólnej ramki dla wszystkich zaznaczonych obiektów. W oknie dialogowym określane są parametry rysowanych ramek. Podawane są 4 marginesy/otuliny/odsunięcia dla każdego z boków ramki indywidualnie, oraz wybierany jest sposób obramowywania. Po wciśnięciu przycisku Rysuj należy wskazać obiekty które mają zostać obramowane. W zależności od wybranego Sposobu obramowywania zostanie wrysowanych wiele ramek dla każdego z zaznaczonych obiektów indywidualnie, lub tylko jedna wspólna ramka dla wszystkich zaznaczonych obiektów.

Okno dialogowe Rysowania wielu odnośników z opisem w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

W oknie dialogowym określane są parametry opisu, a w szczególności: opis górny (nad linią), opis dolny (pod linią), oraz rodzaj i układ odnośników. Do wyboru jest 20 rodzajów zakończeń odnośników i 3 układy graficzne opisu: pajączek, odnośniki pod kątem prostym, odnośniki ukośne dla których samemu można określić kąt nachylenia. Po wciśnięciu przycisku Rysuj należy wskazać punkt położenia opisu, a następnie należy wskazywać kolejne miejsca zaczepienia rysowanych odnośników. Wskazywanie odbywa się tak długo, dopóki nie zostanie wciśnięty klawisz Escape lub Enter. Tym sposobem można wskazać/wrysować dowolną ilość odnośników przyporządkowanych do tego samego - jednego opisu.

Okno dialogowe Nadawania typu zakończenia dowolnym odnośnikom w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Po wybraniu w oknie dialogowym typu zakończenia odnośnika i po wciśnięciu przycisku Wstaw użytkownik zaznacza dowolny obszar w rysunku. Nakładka sama przefiltrowuje zaznaczony obszar projektu i wybiera z niego tylko obiekty odnośników typu _LEADER, dla których ustawia wybrany w oknie typ zakończenia odnośnika.

Okno dialogowe Sumowania wartości liczbowych z rysunku w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Użytkownik zaznacza dowolny fragment rysunku, z którego nakładka sama pobiera wartości liczbowe z obiektów tekstowych typów: TEXT i MTEXT. W oknie dialogowym wyświetlony zostaje edytowalny wynik sumowania wszystkich znalezionych wartości liczbowych w zaznaczonych obiektach. Wyświetlony wynik w oknie dialogowym można przy pomocy przycisku Kopiuj skopiować bezpośrednio do schowka Windows®, a następnie wkleić go w innym miejscu/programie np. poprzez wciśniecie kombinacji klawiszy Ctrl+V. Wynik z okna dialogowego można również przy pomocy przycisku Zastąp od razu umieścić w innym wskazanym przez użytkownika obiekcie tekstowym programu CAD.
     
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady
Na bieżąco dostosowujemy wszystkie elementy nakładki do aktualnie obowiązujących norm i wymogów projektowych. Dlatego niektóre przedstawione na poniższych rysunkach detale, w chwili wykonywania rysunków mogły wyglądać nieco inaczej od tych aktualnie występujących w najnowszej wersji nakładki e-CAD.

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Przydatne komendy ułatwiające przesuwanie i kopiowanie dowolnych obiektów w module e-CAD Podstawowy dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Zbiór funkcji modułu e-CAD Podstawowy przyspieszających podstawowe operacje ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® Użytkownik zaznacza dowolny obiekt lub grupę wielu obiektów i wskazuje punkty P1, P2. Dostępne są następujące operacje ułatwiające przesuwanie oraz kopiowanie dowolnie wskazanych obiektów w rysunku ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®:
1. przesuwanie dowolnego obiektów wzdłuż osi X z jednoczesnym blokowaniem wsp. Y wskazanego punktu docelowego
2. kopiowanie dowolnego obiektów wzdłuż osi X z jednoczesnym blokowaniem wsp. Y wskazanego punktu docelowego
3. przesuwanie dowolnego obiektów wzdłuż osi Y z jednoczesnym blokowaniem wsp. X wskazanego punktu docelowego
4. kopiowanie dowolnego obiektów wzdłuż osi Y z jednoczesnym blokowaniem wsp. X wskazanego punktu docelowego

Rysowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w module e-CAD Podstawowy dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W celu narysowania izolacji użytkownik proszony jest o podanie szerokości izolacji a następnie wskazanie myszką kolejnych jej punktów zaczepienia na ekranie. Wygląd, rozmiar i skala wrysowywanej izolacji dostosowana jest do aktualnie ustawionych jednostek i skali e-CAD, dzięki czemu jest ona wyraźna i czytelna zarówno w rysunku DWG jak i na wydruku.

Operacje na blokach oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Ta grupa narzędzi przeznaczona jest do szybkiej modyfikacji wstawionych już bloków w rysunku bez konieczności ręcznej i niedokładnej ich modyfikacji. Funkcje e-CAD umożliwiają bardzo łatwo i szybko:
 • przeskalowanie wielu zaznaczonych bloków jednocześnie w oparciu o punkt bazowy każdego z nich
 • nadanie nowej skali wszystkim wskazanym przez użytkownika blokom
 • obrót wielu zaznaczonych bloków jednocześnie w oparciu o punkt bazowy każdego z nich
 • nadanie zupełnie nowego kąta obrotu wszystkim wskazanym przez użytkownika blokom
Kąty należy podawać tak jak w ZWCADzie, ZWCADzie+ Plus, AutoCADzie, GstarCADzie, BricsCADzie, czyli odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Funkcje szybkiego zaokrąglania oraz formatowania wartości liczbowych w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład modułu e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Są to funkcje służące do formatowania i zaokrąglania istniejących już w projekcie wartości liczbowych w postaci tekstów jak i atrybutów bloków. Możliwe jest sformatowanie wartości poprzez określenie ilości miejsc po przecinku, wtedy program dokłada kolejne zera, lub zaokrąglenie matematyczne wartości liczbowych.

Inteligentne wstawianie opisu osi w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład modułu e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

W trosce o wygodę i szybkość pracy użytkowników powstała ta funkcja do inteligentnego opisu osi. Pozwala ona poprzez podanie wartości opisu i wskazanie linii lub polilinii w miejscu bliższym końcowi w którym ma być posadowiony opis, samodzielnie rozpoznać właściwy koniec obiektu i opisać go.

Narzędzia do wycinania i oznaczania lini oraz polilini oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Jest to zestaw narzędzi służących do szybkiego docinania, wycinania i zaznaczania linią przerywaną końców lub środków wskazanej przez użytkownika dowolnych ilości linii lub polilini, lub w niektórych przypadkach nawet dowolnych, innych obiektów ZWCADa, ZWCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa. Bardzo szybko i łatwo, poprzez wskazanie widocznych na powyższym rysunku punktów cięcia oraz zaznaczenie obiektów uzyskuje się pożądany efekt.

Narzędzia do łączenia i rozbijania linii oraz polilini oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Są to bardzo przydatne funkcje łączenia, scalania wielu linii w jedną polilinię, wielu polilinii w jedną polilinię oraz narzędzia służące do rozbijania wielu polilini i zamieniania je w linie.

Narzędzia operujące na wymiarach oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tych narzędzi szybko i łatwo można zmienić dowolną ilość, dowolnych rodzajów zaznaczonych wymiarów przez użytkownika. Możliwa jest zmiana kąta obrotu opisów w wymiarach, jak również zastąpienie wartości opisu dowolnym łańcuchem znaków.

Kalibrowanie poziome obrazów rastrowych lub dowolnie innych obiektów w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład programu e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo, szybko i dokładnie wykalibrować wstawiony obraz rastrowy, lub nawet dowolne inne grupy obiektów! Użytkownik proszony jest o zaznaczenie rastra lub dowolnego obiektu, lub grupy obiektów i wskazanie (kliknięcie) trzech punktów tak jak obrazuje to powyższy przykład. Punkt P1 jest punktem bazowym, P2 punktem który należy skorygować, a P3 punktem do którego kalibrujemy punkt P2 względem punktu bazowego P1.

Kalibrowanie pionowe obrazów rastrowych lub dowolnie innych obiektów w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład programu e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo, szybko i dokładnie wykalibrować wstawiony obraz rastrowy, lub nawet dowolne inne grupy obiektów! Użytkownik proszony jest o zaznaczenie rastra lub dowolnego obiektu, lub grupy obiektów i wskazanie (kliknięcie) trzech punktów tak jak obrazuje to powyższy przykład. Punkt P1 jest punktem bazowym, P2 punktem który należy skorygować, a P3 punktem do którego kalibrujemy punkt P2 względem punktu bazowego P1.

Kalibrowanie obrazów rastrowych lub dowolnie innych obiektów w oparciu o kąt obrotu w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład programu e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo, szybko i dokładnie wykalibrować wstawiony obraz rastrowy, lub nawet dowolne inne grupy obiektów! Użytkownik proszony jest o zaznaczenie rastra lub dowolnego obiektu, lub grupy obiektów i wskazanie (kliknięcie) trzech punktów tak jak obrazuje to powyższy przykład. Punkt P1 jest punktem bazowym, P2 punktem który należy skorygować, a P3 punktem do którego kalibrujemy punkt P2 względem punktu bazowego P1.

Interpretacje graficzne kot dostępnych w module e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Nakładka umożliwia wrysowania przy pomocy kliknięcia w 1 lub w 2 punkty następujących kot:
Koty zgodne z normą PN-B-01025:2004:
 • kota rzędnej 0,000
 • kota do przekrojów
 • kota rzędnej obszaru
 • kota rzędnej obszaru z odnośnikiem
 • kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem
Pozostałe koty:
 • kota do rzutów poziomych
 • kota bazowa konstrukcyjna
 • kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna
 • kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona
 • kota bazowa architektoniczna
 • kota rzędna architektoniczna
 • kota rzędna architektoniczna odwrócona

Koty bazowe oraz koty konstrukcyjne i architektoniczne i ich automatyczna aktualizacja w module e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Dzięki kotom bazowym możliwe jest ustalenie poziomu, który będzie wpływał na wartości rzędnych wstawianych koty zarówno architektonicznych jak i konstrukcyjnych. Jeżeli w rysunku istnieje kota bazowa, to każda rzędna wstawianej kota będzie wyliczana automatycznie i nie ma konieczności podawania ręcznie jej wartości rzędnej. Wszystkie wartości rzędne kot wyliczane są i należy podawać je w metrach. Żeby nie było niejasności, w rysunku w danej chwili może istnieć tylko 1 kota bazowa (o czym program inteligentnie przypomina), ale może ona być dowolnie modyfikowana i przesuwana. Dodatkowo istnieje narzędzie pozwalające na automatyczną i jednoczesną aktualizację wszystkich wstawionych do rysunku kot, w dowolnej chwili, poprzez łatwe ich wskazanie i zaznaczenie. Program samodzielnie i automatycznie dokona obliczeń nowych wartości rzędnych i zaktualizuje wszystkie wskazane przez użytkownika koty, nadając im nowe wartości w odniesieniu do koty bazowej.

Przykład zastosowania kot zgodnych z normą PN-B-01025:2004 w programie e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Jeżeli w rysunku istnieje kota rzędna bazowa, to każda rzędna wstawianej koty uniwersalnej do przekrojów i rzutów będzie wyliczana automatycznie i nie ma konieczności podawania jej ręcznie. Dodatkowo istnieje narzędzie pozwalające na automatyczną i jednoczesną aktualizację wszystkich wstawionych do rysunku kot, w dowolnej chwili, poprzez łatwe ich wskazanie i zaznaczenie. Program samodzielnie i automatycznie dokona obliczeń nowych wartości rzędnych i zaktualizuje wszystkie wskazane przez użytkownika koty, nadając im nowe wartości w odniesieniu do koty bazowej.

Rysowanie symbolu otworów w module e-CAD Podstawowy dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Poprzez dowolne wskazanie 4 punktów szybko i łatwo następuje wrysowanie symbolu dowolnego otworu.

Wstawianie odnośników z opisami za pomocą modułu e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Wstawianie odnośników z dowolnymi opisami odbywa się na zasadzie wpisania w oknie dialogowym treści tekstu odnośnika, wybrania rodzaju zakończenia odnośnika (linia, strzałka, kropka) i wskazania na ekranie dwóch, dowolnie położonych punktów. Wielkość odnośnika jest automatycznie dostosowana do aktualnie obowiązującej skali i jednostki e-CAD, tak aby użytkownik nie musiał się już o to martwić.

Rysowanie symboli przekrojów w module e-CAD Podstawowy dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W zależności od kierunku wskazywania punktów P1 i P2 zależy zwrot i kierunek przekroju. Dzięki temu możliwe jest opisywanie przekrojów pod różnym kątem. Powyższe przykłady obrazują tą prostą zależność, która bardzo ułatwia rysowanie ze względu na minimalną ilość kliknięć. Dodatkowo wskazując punkt P3 wskazuje się miejsce położenia przydatnego opisu przekroju.

Wygląd ramek rysunkowych w module e-CAD Podstawowy dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Domyślnie w module e-CAD Podstawowy zainstalowane zostały podstawowe rozmiary arkuszy w standardowym stylu. Możliwe jest jednak zdefiniowanie przez użytkownika własnych ramek i wykorzystywanie ich w nakładkach e-CAD. Ponadto możliwe jest również wrysowanie/wstawienie do rysunku ramki o zupełnie dowolnym wymiarze, który użytkownik określa w oknie dialogowym narzędzia Wstawienie ramki rysunkowej o dowolnym wymiarze.

Wygląd tabelek opisowych w module e-CAD Podstawowy dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Domyślnie w module e-CAD Podstawowy zainstalowanych zostało kilka przykładowych tabelek rysunkowych. Możliwe jest jednak zdefiniowanie przez użytkownika własnych tabelek opisowych i wykorzystywanie ich w nakładkach e-CAD.

Przykład wrysowanych automatycznie symboli skarp przy pomocy nakładki e-CAD Podstawowy na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Powyższy przykład obrazuje efekt automatycznego wrysowania oznaczenia symboli skarp na dowolnie ukształtowanych (o dowolnej geometrii) i wskazanych przez użytkownikach poliliniach. Skala i jednostka e-CAD jaką zastosowano w tym przykładzie to 1:500[m].

Przykład wrysowanych oznaczeń spadków i wzniesień przy pomocy nakładki e-CAD Podstawowy na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Powyższe przykłady przedstawiają 3 rodzaje opisów wzniesień i spadków dostępne w nakładce e-CAD Podstawowy. Na przykładach widać opisy spadków i wzniesień wyrażone w procentach, promilach i stopniach.

Opisy zliczalne elementów drewnianych: pojedynczych, złożonych, okrągłych

Powyższy rysunek pokazuje kombinacje wyglądów opisów zliczanych elementów drewnianych, wykorzystywanych do generowania zestawień drewna. Opisy te można wstawiać do projektu posługując się narzędziami do wstawiania opisów - nakładki e-CAD Drewno, działającej na platformach: ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®.

Opisy niezliczalne elementów drewnianych: pojedynczych, złożonych, okrągłych

Powyższy rysunek pokazuje kombinacje wyglądów opisów niezliczanych elementów drewnianych, które nie są brane pod uwagę podczas generowania zestawień drewna. Opisy te można wstawiać do projektu posługując się narzędziami do wstawiania opisów - nakładki e-CAD Drewno, działającej na platformach: ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®.

Sposób odkładania opisów elementów drewnianych z nadanym kątem obrotu

Wszystkie interpretacje opisów elementów drewnianych wstawiane przez program e-CAD Drewno, zgodne są z aktualnie obowiązującymi - normowymi wytycznymi definiującymi wygląd rysunku technicznego. Opisy wstawiane są w taki sposób, że ich kierunek i zwrot jest zawsze prawidłowy, zgodny z kierunkiem wskazanym przez użytkownika na podstawie 2 punktów (zaczepienia i kierunku). Dzięki temu opisy e-CAD Drewno zawsze są czytelne i zwrócone w zamierzoną stronę.

Dwa sposoby wstawiania opisów elementów drewnianych w module e-CAD Drewno

Okno dialogowe wstawiania opisów elementów drewnianych daje użytkownikowi możliwość wstawienia każdego rodzaju opisu w dwojaki sposób. Na obrazku z lewej pokazano sposób wstawiania opisu równolegle do osi X, poprzez kliknięcie 2 punktów (punktu P1 zaczepienia odnośnika i punktu P2 położenia opisu). Prawy rysunek natomiast pokazuje sposób wstawiania opisu automatycznie obróconego do wyznaczonej przez użytkownika krawędzi, poprzez kliknięcie również tylko 2 punktów (punktu P1 zaczepienia odnośnika i punktu P2 wyznaczającego zwrot i kierunek obrócenia opisu). Należy zaznaczyć, że program dba o prawidłowe odkładanie opisów w zależności od każdego wskazanego przez użytkownika kąta obrotu. Zobrazowane na powyższym rysunku sposoby wstawiania opisów, sprawiają że praca użytkownika staje się przewidywalna, a przez to szybsza i bardziej komfortowa. Dodając do tego inteligentną umiejętność obracania przez program opisów w zależności od wskazanego kierunku obrotu - użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności i korekt na wstawionym raz opisie. Opis zostanie wstawiony i obrócony dokładnie w tym miejscu i w taki sposób jak chce tego projektant.

Zestawienie drewna do projektu wykonawczego, wygenerowane w projekcie DWG

Jest to przykładowe zestawienie ("brutto") elementów drewnianych dla projektu wykonawczego, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do rysunku DWG, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, wygenerowane w projekcie DWG

Jest to przykładowe, rozbudowane zestawienie ("netto") elementów drewnianych dla projektu budowlanego lub dla przedmiaru, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do rysunku DWG, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego, wygenerowane w projekcie DWG

Jest to przykładowe, uproszczone zestawienie ("proste") elementów drewnianych dla projektu budowlanego, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do rysunku DWG, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Zestawienie drewna do projektu wykonawczego, wygenerowane w arkuszu Excela®

Jest to przykładowe zestawienie ("brutto") elementów drewnianych dla projektu wykonawczego, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do arkusza Excela®, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, wygenerowane w arkuszu Excela®

Jest to przykładowe, rozbudowane zestawienie ("netto") elementów drewnianych dla projektu budowlanego lub dla przedmiaru, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do arkusza Excela®, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego, wygenerowane w arkuszu Excela®

Jest to przykładowe, uproszczone zestawienie ("proste") elementów drewnianych dla projektu budowlanego, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do arkusza Excela®, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Zestawienie drewna do projektu wykonawczego, wygenerowane w pliku tekstowym CSV

Jest to przykładowe zestawienie ("brutto") elementów drewnianych dla projektu wykonawczego, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do pliku tekstowego CSV, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, wygenerowane w pliku tekstowym CSV

Jest to przykładowe, rozbudowane zestawienie ("netto") elementów drewnianych dla projektu budowlanego lub dla przedmiaru, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do pliku tekstowego CSV, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego, wygenerowane w pliku tekstowym CSV

Jest to przykładowe, uproszczone zestawienie ("proste") elementów drewnianych dla projektu budowlanego, wygenerowane na podstawie wskazanych przez użytkownika opisów drewna do pliku tekstowego CSV, przy pomocy programu e-CAD Drewno współpracującego z następującymi programami CAD: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®.

Przykładowy fragment projektu rzutu dachu w skali 1:50, wykonany przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Rzut dachu w skali 1:50 zawierający opisy elementów drewnianych, wstawione przy użyciu narzędzi nakładki e-CAD Drewno. Na podstawie wstawionych opisów elementów drewnianych, wygenerowane zostały trzy rodzaje zestawień drewna. I tak od góry widzimy: zestawienie drewna do projektu wykonawczego, pod spodem: rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, i na samym dole: uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego.

Przykładowy fragment projektu stropu belkowego w skali 1:50, wykonany przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Strop belkowy w skali 1:50 zawierający opisy elementów drewnianych, wstawione przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Drewno. Na podstawie wstawionych opisów elementów drewnianych, wygenerowane zostały trzy rodzaje zestawień drewna: zestawienie drewna do projektu wykonawczego, rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego.

Przykładowy fragment projektu ścianki stolcowej w skali 1:50, wykonany przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Ścianka stolcowa w skali 1:50 zawierająca opisy elementów drewnianych, wstawione przy użyciu funkcji nakładki e-CAD Drewno. Na podstawie wstawionych opisów elementów drewnianych, wygenerowane zostały 3 rodzaje zestawień drewna. I tak od góry widzimy: zestawienie drewna do projektu wykonawczego, pod spodem: rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, i na samym dole: uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego.

Rysunek do projektu budowlanego przekroju poprzecznego dachu, wykonany w module e-CAD Drewno

Przykładowy rysunek do projektu budowlanego - przekrój poprzeczny dachu, został wykonany w skali 1:50 [cm] i zawiera wstawione opisy niezliczalne elementów drewnianych, pochodzące z nakładki e-CAD Drewno. W przeciwieństwie do opisów zliczanych wchodzących również w skład nakładki e-CAD Drewno, opisy niezliczane nie podlegają zestawieniom, czyli nie można na ich podstawie wygenerować zestawienia drewna. W nakładce e-CAD Drewno nie trzeba szczególnie uważać podczas wskazywania (zaznaczania) opisów do zestawienia, gdyż program nie pozwoli wybrać opisów które nie mają być zestawiane, co bardzo podnosi komfort pracy użytkownikowi.

Przykład opisów i zestawień elementów prostokątnych i okrągłych w programie e-CAD Drewno

Drewniane elementy prostokątne i okrągłe, wstawione zostały do projektu przy użyciu nakładki e-CAD Drewno. Na podstawie wstawionych opisów elementów drewnianych prostokątnych i okrągłych, wygenerowane zostały trzy rodzaje zestawień drewna. I tak od góry widzimy: zestawienie drewna do projektu wykonawczego, pod spodem: rozbudowane zestawienie drewna do projektu budowlanego lub do przedmiaru, i na samym dole: uproszczone zestawienie drewna do projektu budowlanego. Warto zauważyć, że w zestawieniach w odrębnych tabelach (jedna pod drugą) rozdzielone zostały zestawienia elementów prostokątnych i zestawienia elementów okrągłych. Ma to na celu zmaksymalizowanie przejrzystości projektu.

Wygląd znacznika szukania opisów w nakładce e-CAD Drewno dla ZWCAD®, ZWCAD+ Plus®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Tak wygląda rezultat wyszukania danego opisu w aktualnym projekcie. Przy znalezionym opisie, na niedrukowalnej warstwie e-cad_rzutnie został wrysowany znacznik szukania, który bardzo łatwo można usunąć ręcznie lub przy pomocy narzędzia do automatycznego oczyszczania rysunku ze wszystkich znaczników szukania.

Opisy stolarki drzwiowej narysowane przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Rzut w skali 1:100 z uwidocznionymi drukowalnymi zmiennymi/atrybutami BIM stolarki drzwi.

Opisy stolarki okiennej narysowane przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Rzut w skali 1:100 z uwidocznionymi drukowalnymi zmiennymi/atrybutami BIM stolarki okien.

Opisy stolarki drzwi i okien wstawione przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Rzut w skali 1:100 z uwidocznionymi dodatkowymi, niedrukowalnymi i drukowalnymi zmiennymi/atrybutami BIM stolarki drzwi i okien.

Zestawienie stolarki drzwi wykonane przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Przykładowe zestawienie stolarki drzwiowej na podstawie etykiet e-CAD 2D BIM stolarki drzwi.

Zestawienie stolarki okien wykonane przy pomocy nakładki e-CAD Drewno

Przykładowe zestawienie stolarki okiennej na podstawie etykiet e-CAD 2D BIM stolarki okien.

Przykłady różnych tabel z zestawieniami dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami, wygenerowane automatycznie przy pomocy narzędzia "Kreator zestawień dowolnych bloków" wchodzących w skład modułu e-CAD Podstawowy Pakietu nakładek branżowych e-CAD na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, ZWCAD Architecture®, ZWCAD Mechanical®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Na przykładzie widać różne kombinacje zestawień zawierające różnej ilości i jakości zestawione dane. Przykład obrazuje możliwości i siłę narzędzia jakim jest „Kreator zestawień e-CAD dowolnych bloków”, dzięki któremu można dokonać niemalże dowolnego – prostolinijnego zestawienia wszelkich danych zapisanych w blokach atrybutowych.

Trzynaście sposobów wyrównywania położenia dowolnych obiektów CAD

Po lewej stronie widać 3 przykładowe obiekty, w tym przypadku kwadraty. Po prawej stronie zamieszczonych zostało 13 wariantów (dostępnych w oknie dialogowym) wyrównania położenia tych obiektów (kwadratów), względem czworokąta czerwonego.

Przykłady i zasady rysowania ramek wokół jednego lub wielu dowolnych obiektów CAD

Na powyższych przykładach widać zastosowanie narzędzia e-CAD do rysowania ramek wokół dowolnych obiektów wskazanych przez użytkownika. W tym przypadku posłużono się akurat obiektami tekstowymi, ale można obramowywać wszystkie rodzaje obiektów. W przykładzie po lewej stronie dla każdego wskazanego obiektu rysowana jest indywidualna i oddzielna ramka. Po prawej stronie natomiast pokazano zastosowanie tego samego narzędzia na tych samych obiektach, ale tym razem rysowana jest jedna wspólna ramka dla wszystkich wskazanych obiektów. Wybór sposobu obramowywania i ustawienia parametrów ramek (marginesy) dokonuje się w oknie dialogowym narzędzia.

Różne układy i warianty odnośników z opisami

Rysunek przedstawia tylko kilka układów i wariantów narysowanych odnośników z opisami. Przy pomocy tego narzędzia możliwe jest uzyskanie wielu dowolnych kombinacji i rozkładów opisów z odnośnikami. Dostępnych jest wiele typów zakończeń, oraz 3 układy wstawiania odnośników. Od użytkownika podczas rysowania zależy ilość wstawionych odnośników dla danego opisu, oraz to w których miejscach będą one zaczepione. Możliwe jest również określenia kąta nachylenia rysowanych odnośników.

Znacznik wyszukania identycznych opisów

Tak wygląda znacznik wyszukiwania identycznych opisów, czyli takich w których wartości wszystkich tych samych atrybutów są takie same. W miejscu wstawienia identycznych opisów wstawiany jest powyższy znacznik wyszukiwania. Na znaczniku wypisywany jest dodatkowo kod elementu i numer opisu, tak aby od razu było widać takie same opisy w rysunku. Znacznik wyszukiwania można samemu zmodyfikować (nie musi on być chorągiewką) edytując plik o nazwie e-cad_szukaj_identyczne.dwg znajdujący się w podfolderze \Bloki\ zainstalowanej nakładki e-CAD.
   
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady - przykładowe projekty użytkowników nakładek e-CAD
Nasi użytkownicy z powodzeniem wykorzystują szerokie możliwości personalizacji nakładek e-CAD. Przy pomocy spreparowanych własnoręcznie szablonów rysunkowych DWT, dostosowują Oni interpretacje graficzne elementów kreślonych przez nakładki e-CAD do swoich potrzeb. Jest to kolejna zaleta nakładek e-CAD, dająca użytkownikowi pełną swobodę w moderowaniu swoich potrzeb i możliwość uzyskiwania indywidualnych wyglądów swoich projektów. Dlatego na niektórych poniższych projektach - naszych użytkowników, można dostrzec różne kroje czcionek, niestandardowe kolory, niestandardowo zmodyfikowane i przetworzone elementy, itp.

Na bieżąco dostosowujemy wszystkie elementy nakładki do aktualnie obowiązujących norm i wymogów projektowych. Dlatego niektóre przedstawione na poniższych rysunkach detale w chwili wykonywania rysunków, mogły wyglądać nieco inaczej od tych aktualnie występujących w najnowszej wersji nakładki e-CAD.

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.
Kliknij w link pod obrazkiem aby pobrać projekt użytkownika e-CAD w formacie PDF.

Stacja bazowa - rzuty, elewacje, stan projektowany, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Stacja bazowa - rzuty, elewacje, stan projektowany

Budynek zakładu cukierniczego - rzut parteru, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Budynek zakładu cukierniczego - rzut parteru

Rzut stropu nad parterem, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Rzut stropu nad parterem

Rzut fundamentów, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Rzut fundamentów

Rzut poddasza, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Rzut poddasza

Więźba, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Drewno:
Więźba

Więźba - schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Drewno:
Więźba - schemat

Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii

Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii

Opisy elementów drewnianych więźby, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Drewno:
Opisy elementów drewnianych więźby

Opisy elementów drewnianych więźby w widoku z góry, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Drewno i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Drewno:
Opisy elementów drewnianych więźby w widoku z góry
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADFilmy
W chwili obecnej nakładka może być już w stadium większego zaawansowana (ulepszona i rozbudowana) niż jej wersja przedstawiona w filmach. Dlatego nad każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w programie od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach tego modułu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na niniejszej stronie WWW.

Kliknij w wybraną miniaturkę instruktażowego nagrania video aby obejrzeć materiał filmowy.

2017-11-27, utworzono 2279 dni temu
Nadawanie typu zakończenia odnośnikom
2017-11-27, utworzono 2279 dni temu
Rysowanie wielu odnośników z opisami
2017-11-27, utworzono 2279 dni temu
Ramka(i) wokół obiektu(ów)
2017-11-27, utworzono 2279 dni temu
Wyrównywanie położenia dowolnych obiektów
2017-11-27, utworzono 2279 dni temu
Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych
2017-11-27, utworzono 2279 dni temu
Szukanie identycznych opisów elementów drewnianych
2016-03-15, utworzono 2901 dni temu
Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii
2016-01-29, utworzono 2947 dni temu
Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii
2016-01-13, utworzono 2963 dni temu
Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów
2015-07-30, utworzono 3130 dni temu
Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku
2014-06-12, utworzono 3543 dni temu
Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem
2014-06-12, utworzono 3543 dni temu
Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem
2014-06-12, utworzono 3543 dni temu
Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery
2014-06-12, utworzono 3543 dni temu
Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery
2014-06-12, utworzono 3543 dni temu
Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery
2014-03-18, utworzono 3629 dni temu
Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii
2014-03-18, utworzono 3629 dni temu
Sumowanie wartości liczbowych w tekstach
2014-03-18, utworzono 3629 dni temu
Rysowanie kraty
2014-03-18, utworzono 3629 dni temu
Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków
2014-03-18, utworzono 3629 dni temu
Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru
2013-12-07, utworzono 3730 dni temu
Kreator zestawień dowolnych bloków
2013-11-19, utworzono 3748 dni temu
Zestawienia stolarki drzwi i okien
2013-11-19, utworzono 3748 dni temu
Wstawianie opisów stolarki drzwi i okien
2013-08-10, utworzono 3849 dni temu
MultiMenager dowolnych opisów
2013-08-10, utworzono 3849 dni temu
Szukanie opisów elementów drewnianych
2013-08-10, utworzono 3849 dni temu
Menager opisów elementów drewnianych
2013-08-10, utworzono 3849 dni temu
Renumeracja opisów elementów drewnianych
2013-05-25, utworzono 3926 dni temu
Zestawienie elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV
2013-05-25, utworzono 3926 dni temu
Zestawienie elementów drewnianych do arkusza Excela®
2013-05-25, utworzono 3926 dni temu
Zestawienie elementów drewnianych do rysunku DWG
2013-05-25, utworzono 3926 dni temu
Wstawianie opisów elementów drewnianych
2013-03-18, utworzono 3994 dni temu
Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków
2013-03-18, utworzono 3994 dni temu
Rysowanie symboli skarp o nachyleniu mniejszym niż 50%
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Operacje na obrazach rastrowych
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Operacje na blokach
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Wstawianie kot
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Wstawianie kot zgodnych z PN-B-01025:2004
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Docinanie wielu linii i polilini
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Zmiana polilini w linie
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Zmiana wielu polilini w jedną polilinię
2012-03-29, utworzono 4348 dni temu
Zmiana linii w polilinie
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Konfiguracja
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Zmiana dowolnych wartości atrybutów w dowolnych blokach
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Ustawianie ilości miejsc po przecinku
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Wstawianie symbolu przekroju
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Wstawianie odnośnika z opisami
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Wstawianie opisu osi
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Wstawianie tabelki rysunkowej
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Wstawianie ramki rysunkowej
2012-03-26, utworzono 4351 dni temu
Rysowanie symbolu otworu
2012-03-24, utworzono 4353 dni temu
Rysowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
2010-06-12, utworzono 5004 dni temu
Przesuwanie i kopiowanie dowolnych obiektów z blokadą współrzędnych
2009-09-05, utworzono 5284 dni temu
Ustawienia początkowe i konfiguracja rysunku
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSpecyfikacja | Kompatybilność | Wymagania | Licencja

Specyfikacja:

 • pełna integracja i zgodność z innymi modułami nakładek e-CAD
 • zgodność z najnowszymi normami polskimi i europejskimi
 • zgodność graficzna z normą PN-B-01042:1999, Rysunek konstrukcyjny budowlany, Konstrukcje drewniane
 • łatwość obsługi i wdrożenia
 • funkcjonalność i dokładność standardu projektowego
 • możliwość ustawienia własnych parametrów globalnych
 • skróty klawiszowe i możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy
 • sugerowanie użytkownikowi przez nakładkę prawidłowych, zgodnych z Normą - wyliczonych wartości w oknach dialogowych
 • podpowiedzi, wyjaśnienia, omówienia niektórych funkcji oraz zasady ich używania i krótkie instruktaże dla użytkownika w oknach dialogowych pod przyciskiem POMOC
 • interakcja z użytkownikiem przejawiająca się w możliwości pobierania wartości do okien dialogowych bezpośrednio z rysunku
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych
 • analiza numeracji wstawionych opisów i sugerowanie kolejnego wolnego numeru
 • automatyczne tworzenie odpowiednich, dopasowanych stylów wymiarowych uzależnionych od aktualnej skali i jednostki e-CAD. Dzięki temu proporcje rysowanych obiektów doskonale skalibrowane są na wydrukach
 • kreślenie elementów z podziałem na predefiniowane warstwy e-CAD
 • zapamiętywanie ustawień i danych wprowadzonych w oknach dialogowych
 • otwarta struktura danych normowych i katalogowych, w wielu przypadkach możliwość dopisywania własnych lub modyfikacja istniejących parametrów i danych w plikach nakładki
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs

Kompatybilność:

 • chcąc mieć pewność, że nakładki e-CAD działają z Państwa wersją platformy CAD - warto zainstalować Licencję czasową
 • wszystkie wersje językowe poniższych programów CAD (PL, EN, DE, itd.)

  • AutoCAD (pełny, nie LT)
  • AutoCAD (wersje branżowe)
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • BricsCAD Pro
  • BricsCAD Platinum
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • GstarCAD Standard
  • GstarCAD Professional
  • powyższe wersje w wariancie:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • ZWCAD (2008-2012) Professional

  • ZWCAD+ Plus Professional
  • ZWCAD+ Plus Architecture
  • ZWCAD+ Plus Mechanical

  • ZWCAD Classic

  • ZWCAD (2017-2024) Professional
  • ZWCAD (2017-2024) Architecture
  • ZWCAD (2017-2024) Mechanical
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit


  Kompatybilność systemowa:

  • Microsoft Windows 98
  • Microsoft Windows Me
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows VISTA, 32/64bit
  • Microsoft Windows 7, 32/64bit
  • Microsoft Windows 8, 32/64bit
  • Microsoft Windows 10, 32/64bit
  • Microsoft Windows 11, 32/64bit


  Środowisko VBA:

  Licencja:

  • Umowa Licencyjna
  • Rodzaje Licencji e-CAD:
  • możliwość dowolnego przenoszenia licencji na kluczu e-CAD USB pomiędzy dowolną ilością komputerów, np.: biuro, dom
  • na życzenie Klienta możliwość przeniesienia licencji elektronicznej z jednego komputera na inny (1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy)

  

  Wiele licencji w 1 kluczu USB:

  • istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania Państwa klucza e-CAD USB w taki sposób aby ten sam klucz obsługiwał wiele różnych nakładek e-CAD jednocześnie
  • zyskujecie 1 uniwersalny klucz do wszystkich naszych nakładek
  • zyskujecie dodatkowy wolny port USB w komputerze
  • przede wszystkim zyskujecie wygodę
  • jeżeli interesuje Państwa takie rozwiązanie to przy zakupie kolejnej naszej nakładki prosimy o poinformowanie nas, że chcecie mieć jeden uniwersalny klucz e-CAD USB do wszystkich naszych nakładek. Wiąże się to jedynie ze zdalnym przekodowaniem posiadanego przez Państwa klucza e-CAD USB.


  Rabaty:

  • przy jednorazowym zakupie większej ilości licencji prosimy o kontakt, gdyż w takich przypadkach przewidujemy dla Państwa specjalne rabaty!

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOpinie i rekomendacje użytkowników nakładki e-CAD Drewno

  Zapraszamy do działu Referencje, gdzie znajdują się opinie niektórych naszych Klientów. Użytkownicy nakładki e-CAD Drewno już teraz w pełni wykorzystują jej możliwości w swojej codziennej pracy.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCo nowego w kolejnych wersjach nakładki

  Jeżeli mają Państwo pomysły i życzenia dotyczące tego co jeszcze miałoby się pojawić w naszym module drewnianym - prosimy napisać nam o tym na adres: biuro@e-cad.pl.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
  Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
  Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
  Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
  Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
  RODO - Polityka Prywatności.
  Ta strona internetowa używa plików cookies i korzysta z Google Analytics® oraz Microsoft Clarity® w celu tworzenia statystyk.
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD