Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Oferta CAD oprogramowania e-CAD dla Budownictwa

Oferujemy Państwu różne możliwości automatyzacji pracy w CAD

Nasza bogata oferta usług programistycznych stwarza szerokie możliwości zautomatyzowania Państwa pracy w systemach CAD.
Poniżej opisaliśmy kilka istotnych funkcjonalności, możliwych do zastosowania i wdrożenia w nakładkach tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta.
Ponieważ każde zlecenie indywidualne jest inne i nie jesteśmy w stanie przewidzieć i opisać wszystkich potrzeb naszych Klientów, są to jedynie ogólne przykłady. Poniższy materiał prosimy traktować jako próbę zobrazowania pewnych mechanizmów i rozwiązań, które jesteśmy w stanie zaimplementować w nakładkach tworzonych na zamówienie.

Najważniejsze cechy programów e-CAD tworzonego na indywidualne zamówienie Klienta:

 • fachowe doradztwo techniczno-programistyczne e-CAD, poparte wieloletnim doświadczeniem, mające na celu wypracowanie wspólnie z Klientem, jeszcze w fazie projektowania i planowania, optymalnej płaszczyzny funkcjonalności dla przyszłego oprogramowania
 • oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników z różnych branży, różnych sektorów gospodarki oraz przemysłu
 • programy tworzone ściśle według wymagań, zapotrzebowania, pomysłu i wytycznych Klienta
 • mechanizmy automatyzujące pracę na platformach: AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, ZWCADa Classic®, GstarCADa®, BricsCADa®, ActCADa®, ARES Commandera®, progeCADa®
 • narzędzia w 100% dopasowane do potrzeb, charakteru pracy, możliwości, nawyków oraz przyzwyczajeń Klientów
 • programy tworzone od podstaw - eliminujące jakiekolwiek kompromisy
 • nakładki przyspieszające i usprawniające pracę Klienta, oparte o dokładną analizę jego wymagań, idealnie wpasowane w struktury funkcjonowania firm oraz przedsiębiorstw
 • inteligentne i intuicyjne narzędzia zapewniające płynną interakcję oprogramowania z użytkownikiem
 • zrozumiały, łatwy, czytelny i optymalnie skonstruowany interfejs dla użytkowników
 • doskonale opracowane materiały instalacyjno-dydaktyczne dla stworzonego oprogramowania, pomagające w jego dystrybucji i podczas wdrożenia
 • możliwość ciągłej weryfikacji i analizy postępów pracy przez Klienta, dzięki stałemu kontaktowi z wydzieloną grupą programistów pracujących nad jego zleceniem
 • brak ograniczeń licencyjnych i stanowiskowych
 • dożywotnia licencja
 • wsparcie techniczne online
 • kilkumiesięczna gwarancja
 • możliwość zorganizowania szkolenia dla pracowników w siedzibie Klienta

Przykładowe cechy oprogramowania e-CAD tworzonego na indywidualne zamówienie Klienta:

 • programy obliczeniowo-kreślące
 • programy automatycznie generujące różnego rodzaju części, elementy, zespoły elementów, itp.
 • programy modelujące obiekty 3D
 • programy uwzględniające warunki logiczne (np.: różnego rodzaju powiązania i zależności podczas doboru elementów)
 • programy zliczające, sumujące i generujące zestawienia
 • elektroniczne katalogi wyrobów i produktów, przeznaczone do użytku przez osoby trzecie
 • programy rysujące dowolne elementy na podstawie danych pochodzących z dowolnych źródeł
 • narzędzia automatycznie kreślące parametryczne elementy zaledwie po 1 kliknięciu myszą
 • automatyczne przetwarzanie wsadowe i modyfikowanie wielu rysunków
 • nowe funkcje CAD w postaci nowych narzędzi, procedur i makr
 • programy w formie reklamy targetowej, dedykowanej do użytku przez wybranych specjalistów konkretnej dziedziny lub branży

Wybrane możliwości programistyczne to:

Potrafimy oprogramować połączenie AutoCADa® z zewnętrzną bazą danych np: mySQL

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPołączenie rysunków AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, ZWCADa Classic®, GstarCADa®, BricsCADa®, ActCADa®,
   ARES Commandera®, progeCADa® z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak np: bazy danych, pliki Excel®, inne

Możliwe jest takie napisanie aplikacji, aby z poziomu AutoCADa® lub ZWCADa® możliwa była obustronna komunikacja z zewnętrzną bazą danych lub zewnętrznymi plikami gromadzącymi dane.
W praktyce oznacza to tyle, że od teraz nasze programy będą potrafiły zapisywać i odczytywać dowolne dane z zewnętrznych plików i baz danych, do której dostęp może mieć dowolna ilość użytkowników zewnętrznych, zlokalizowanych w różnych miejscach na świecie.Praktyczny przykład wyjaśniający jedno z wielu zastosowań baz danych w połączeniu z AutoCADem®, ZWCADem®, ZWCADem+ Plusem®, ZWCADem Classic®, GstarCADem®, BricsCADem®, ActCADem®, ARES Commanderem®, progeCADem®
Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeden z konstruktorów pracujący w AutoCAD® dokonuje wstawienia jakiegoś elementu (części) do rysunku. W tej samej chwili w bazie danych pojawia się wpis o wykorzystaniu tego elementu przez projektanta i ilość na stanie magazynowym zmniejsza się o 1 element.
Chwilę później kierownik magazynu loguje się do bazy danych aby sprawdzić ilości dostępnych elementów w magazynie. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej widzi spis wszystkich części, oraz to że przed chwilą jeden z projektantów użył w swoim projekcie jedną z nich i w tej chwili nie ma już części tego typu na stanie magazynowym. Musi zamówić nowe...


Najważniejsze korzyści wynikające z połączenia z bazą danych:

 • możliwy dostęp w tym samym czasie przez wielu użytkowników jednocześnie do danych zgromadzonych w centralnej bazie danych
 • dostęp do danych za pomocą strony internetowej (możliwość raportowania, dodawania elementów, ... )
 • błyskawiczny przepływ informacji
 • automatyczna aktualizacja danych w bazie (od razu widać zmiany wprowadzane przez każdego z pracowników pracującego nad projektem)


Możliwe jest połączenie AutoCADa® i ZWCADa® z następującymi źródłami danych:

 • zdalnie zlokalizowane, dowolne bazy danych (połączenie przez ODBC)
 • lokalne bazy danych
 • bazy danych Microsoft Access®
 • pliki Microsoft Excel®
 • inne formaty plików (np: pliki tekstowe)


Potrafimy oprogramować reaktory i zdarzenia w AutoCAD®

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADInterakcja projektanta z programem

Dzięki mechanizmowi reaktorów i zdarzeń możliwe jest oprogramowanie interakcji użytkownika z programem.
W praktyce oznacza to tyle, że program będzie automatyczne reagował na pewne czynności wykonywane przez użytkownika.Praktyczny przykład wyjaśniający zastosowanie interakcji
Wyobraźmy sobie sytuację, w której przy pomocy programu użytkownik rysuje rurociąg. Po chwili zaczyna wstawiać zawory. Program automatycznie modyfikuje dany fragment rury i we wskazane miejsce wstawia zawór.
Następnie użytkownik dokonuje zestawienia całej narysowanej przez siebie instalacji. Powstaje tabelka zestawieniowa. Jednak po chwili użytkownik orientuje się, że zapomniał o wstawieniu jeszcze jednego zaworu. Wstawia więc brakujący zawór a program automatycznie modyfikuje rurociąg i automatycznie uaktualnia tabelkę zestawieniową bez konieczności dodatkowych działań ze strony projektanta.


Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia interakcji użytkownika z AutoCADem®:

 • automatyczne aktualizowanie danych (np: zestawień)
 • automatyczne modyfikowanie elementów
 • zmiana jednego elementu może mieć wypływ na inne


W nakładkach, które tworzymy na AutoCADa®, potrafimy wykorzystywać mechanizmy przetwarzania wsadowego uzyskując tym samym potężne możliwości manipulowania setkami a nawet tysiącami rysunków w sposób automatyczny i niezależny.

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzetwarzanie wsadowe oraz automatyczne przetwarzanie i modyfikowanie wielu rysunków jeden po drugim

Jeżeli istnieje wiele rysunków, w których zachodzi potrzeba wykonania analogicznych czynności, lub uruchomienia w każdym z nich programu lub skryptu, możliwe jest napisanie programu który dokona tego za nas i przetworzy setki a nawet tysiące plików automatycznie.
Program będzie po kolei otwierał każdy z rysunków, dokonywał zaprogramowanych modyfikacji a następnie zapisywał zmieniony plik.
A my w tym czasie, zamiast godzinami odtwórczo klikać, otwierać i zapisywać kolejne rysunki - możemy delektować się wyśmienitą kawą.Praktyczny przykład wyjaśniający zasadę przetwarzania wsadowego
Pan Kowalski otrzymał 500 rysunków w formacie dwg. Jego zadaniem jest otworzenie każdego z nich, a następnie wstawienie w górnym narożniku istniejącej tam ramki, informacji o firmie. Dodatkowo musi zmienić nazwę projektanta w tabelce informacyjnej oraz wszystkie bloki o nazwie "AAA" przenieść na warstwę "BBB".
Robiąc to ręcznie, pan Kowalski spędziłby wiele godzin na otworzenie każdego z plików, wstawienie informacji, zmodyfikowanie tabelki i przeniesienie bloków.
Z pomocą przychodzi panu Kowalskiemu nasze oprogramowanie, a w zasadzie nasze możliwości programistyczne.
Jesteśmy w stanie tak napisać program, aby wszystkie czynności pana Kowalskiego sprowadziły się tylko do uruchomienia naszej aplikacji, wskazania wszystkich rysunków do przetworzenia i naciśnięcia przycisku "Start". Resztę zrobi automat. Program samodzielnie otworzy każdy z plików, wstawi informacje, zmodyfikuje tabelkę i przeniesie bloki. Na końcu w celu bezpieczeństwa zapisze zmieniony plik do innego folderu.
Zaoszczędzony w ten sposób czas pan Kowalski może wykorzystać na innego rodzaju czynności, niż żmudne, maszynowe powtarzanie tego samego w kółko.


Najważniejsze korzyści wynikające z możliwości zaprogramowania przetwarzania wsadowego:

 • wielka oszczędność czasu
 • hurtowa ingerencja w wiele plików, jeden po drugim, bez konieczności otwierania, ręcznej modyfikacji i zapisywania zmian w każdym z nich oddzielnie
 • zautomatyzowanie analogicznych czynności dokonywanych na wielu plikach (rysunkach)


Potrafimy tak tworzyć programy dla AutoCADa® aby edycja była możliwa bezpośrednio w rysunku

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADAutomatyczna edycja elementów

Wprowadzenie możliwości edytowania wrysowanych już elementów jest niezwykle użytecznym mechanizmem.
Oszczędza czas i zachowuje wprowadzone już zmiany.Praktyczny przykład wyjaśniający zastosowanie automatycznej edycji elementów
Projektant definiuje przy pomocy naszego programu jakiś element konstrukcyjny. W oknie dialogowym określa jego wymiary, typ materiału, a następnie wstawia element do rysunku w odpowiednie miejsce. Kolejną rzeczą jaką robi to ręcznie dorysowuje połączenia pomiędzy wstawionym detalem a pozostałą częścią projektu.
Nagle zachodzi konieczność zmiany jednego z wymiarów wstawionego detalu. Projektant otwiera okno dialogowe z detalem a następnie wskazuje detal do edycji w rysunku. Do okna dialogowego elementu zostają wczytane wszystkie parametry detalu wstawionego wcześniej do rysunku. Użytkownik dokonuje stosownych modyfikacji w parametrach i kończy edycję elementu w oknie. Po tej czynności program automatycznie podmienia stary detal w rysunku na nowy, który zawiera nowe dane podane podczas edycji. Użytkownik nie musi martwić się o to, że jego praca związana z dorysowaniem połączenia pójdzie na marne, ponieważ nowy detal wstawiony zostaje w to samo miejsce w którym umieszczony był stary element.


Najważniejsze korzyści wynikające z automatycznej edycji elementów:

 • możliwość zmiany elementu w dowolnej chwili
 • zapamiętanie punktu wstawienia elementu i automatyczna podmiana starego elementu na nowy


Potrafimy tak napisać nakładkę dla AutoCADa® aby wrysowywała ona nawet skomplikowane elementy już po jednym kliknięciu myszą przez użytkownika

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADGotowe elementy już po 1 kliknięciu myszą

Możemy sprawić, że często rysowane przez Ciebie elementy lub zespoły elementów będą wstawiane do rysunku już po 1 kliknięciu myszą.
Twoja rola ograniczy się jedynie do podania odpowiednych wymiarów i parametrów w intuicyjnym oknie dialogowym.Praktyczny przykład wyjaśniający zastosowanie parametryzacji elementów
Firma produkująca meble często wykorzystuje rysunki swoich produktów w projektach i wizualizacjach, które przedstawia swoim klientom. Bardzo często zdarza się, że meble produkowane są na wymiar, a każda zmiana wymiaru niesie za sobą konieczność ręcznego modyfikowania rysunków w AutoCAD® / ZWCAD® / ZWCAD+ Plus® / ZWCAD Classic® / GstarCAD® / BricsCAD® / ActCAD® / ARES Commander® / progeCAD® lub modeli 3D tychże mebli.
Wykorzystując napisany przez nas program, który jest w stanie wykreślić dany typ mebla o dowolnych wymiarach, pracownik firmy wpisuje w oknie dialogowym podane przez klienta parametry, a program na podstawie tych danych wstawia mebel do projektu AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, ZWCADa Classic®, GstarCADa®, BricsCADa®, ActCADa®, ARES Commandera®, progeCADa®.


Najważniejsze korzyści wynikające z parametryzacji elementów:

 • uzyskiwanie elementów o dowolnych wymiarach i parametrach bez konieczności rysowania ich od nowa lub poprawiania istniejących
 • przyjazna i szybka parametryzacja elementu w intuicyjnym oknie dialogowym
 • możliwość oprogramowania parametrycznego elementów 2D i 3D
 • czas rysowania elementu skraca się do 1 kliknięcia myszą


Tworzymy katalogi dla projektantów CAD wstawiające produkowane przez Państwa firmę wyroby i produkty do rysunku AutoCADa® i pliku dwg

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADElektroniczne katalogi Państwa wyrobów i produktów przeznaczone dla projektantów i konstruktorów CAD

Tworzymy bazodanowe katalogi z wyrobami, którymi posługują się projektanci w fazie tworzenia projektów.
Jeżeli jesteście producentami i chcielibyście aby konstruktorzy oraz projektanci mieli możliwość wstawiania Waszych wyrobów do swoich projektów - zdecydujcie się na takie rozwiązanie! To świetny i nietypowy sposób reklamy dla Waszego asortymentu.Praktyczny przykład wyjaśniający ideę katalogowania produktów z przeznaczeniem dla projektantów
Pan inżynier Jan Kowalski zaczyna projektować instalację centralnego ogrzewania dla jednego ze swoich klientów. Tak się składa, że dysponuje Waszym katalogiem produktów. Może więc łatwo wstawiać wybrane z katalogu produkty do rysunku AutoCAD®, ZWCAD®, ZWCADa+ Plus®, ZWCADa Classic®, GstarCADa®, BricsCADa®, ActCAD®, ARES Commander®, progeCAD®, wykonywać zestawienie a na końcu wygenerować zamówienie do producenta.
Taka możliwość bardzo podoba się projektantowi i ułatwia jemu pracę. Dlatego decyduje się na Was jako producenta grzejników i wstawia do projektu Wasze wyroby. Tym samym proponuje klientowi zakup określonych w projekcie produktów. Na koniec generuje automatyczne zestawienie grzejników oraz np: kartę zamówienia, którą przedstawia klientowi, a On po podjęciu decyzji o zakupie wysyła ją do Was.


Najważniejsze korzyści wynikające z tworzenia katalogów wyrobów:

 • świetny sposób reklamy dla producenta
 • potencjał na zdobycie nowych klientów
 • budowa profesjonalnego wizerunku swojej firmy, dzięki dbaniu i zabieganiu o klientów już w fazie projektowania
 • ułatwienie dla projektantów, w postaci dodatkowych narzędzi i gotowych elementów wstawianych z katalogu wprost do AutoCADa®, ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, ZWCADa Classic®, GstarCADa®, BricsCADa®, ActCADa®, ARES Commandera®, progeCADa®

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka Prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies i korzysta z Google Analytics® oraz Microsoft Clarity® w celu tworzenia statystyk.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD