Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSklep e-CAD       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

e-CAD Biblioteka

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADInfo     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADTest     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRabat     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCena

Nakładka e-CAD Biblioteka

Biblioteka Twoich rysunków i detali. Twórz podczas swojej pracy (bez jej przerywania) Bibliotekę swoich detali, fragmentów, a nawet całych rysunków, bezpośrednio z projektu nad którym pracujesz lub z dowolnego innego źródła. W każdej chwili możesz błyskawicznie wybierać z Biblioteki i wstawiać swoje detale oraz rysunki do innych projektów. Gromadzone w Bibliotece zasoby zachowują wszystkie swoje oryginalne parametry, ustawienia, warstwy, style, cechy, itp.

Do kompletu możesz dokupić:

Jeżeli chciałbyś:

 • aby ten program został wzbogacony o możliwości i funkcjonalności potrzebne w Twojej pracy
 • kupić program podobny ale uwzględniający Twoje sugestie
 • zamówić program zupełnie inny
 • Zamów napisanie nakładki

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Prezentacja programu: e-CAD Biblioteka


Spis treści:


Informacje na temat: e-CAD Biblioteka

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADMenu

Prezentacja i opis menu nakładki e-CAD Biblioteka.

Uruchamianie głównego okna dialogowego modułu e-CAD Biblioteka możliwe jest również poprzez wpisanie skrótu klawiszowego E-BA w linii poleceń programu CAD i wciśnięcie klawisza Enter. Dzięki temu możliwe jest szybkie wybranie komendy oraz jej powtórzenie poprzez ponowne wciśnięcie klawisza Enter po zamknięciu okna dialogowego.

Pasek menu nakładki e-CAD Biblioteka

Opcje menu:

Funkcja/Narzędzie/Menu/Przycisk uruchamiający główne okno dialogowe Biblioteka programu/nakładki/modułu e-CAD Biblioteka

Biblioteka [E-BA]

 • praca z Biblioteką e-CAD jest szybsza od kopiowania - szybciej się już nie da!
 • dodawanie elementów do Biblioteki bezpośrednio z Twojego otwartego pliku (bez żadnej ingerencji w ten plik)
 • możesz błyskawicznie dodawać i gromadzić elementy w Bibliotece podczas swojej nieprzerywanej pracy
 • możliwość dodawania do Biblioteki (pod określoną przez Ciebie nazwą) dowolnych obiektów, rysunków, ich fragmentów, detali, praktycznie wszystkiego tego co znajduje się w Twoim projekcie
 • wraz ze wskazanymi przez Ciebie obiektami do zapisania w Bibliotece, zapamiętywane są również wszystkie dotyczące je cechy, parametry i właściwości, takie jak: warstwy, wszelakie style, kolory, rodzaje linii, bloki (w tym także bloki atrybutowe i bloki dynamiczne), itp.
 • zapamiętywane w Bibliotece rysunki zawierają tylko niezbędne parametry, które faktycznie ich dotyczą (dzięki temu unika się "zaśmiecania" zbędnymi elementami rysunków i projektów do których będą one wstawiane)
 • możesz błyskawiczne wstawiać zgromadzone w Bibliotece rysunki gdzie chcesz i kiedy chcesz
 • możliwość szybkiego usuwania rysunków z Biblioteki bezpośrednio z poziomu jej okna dialogowego

 • Instrukcje obsługi
Dodawanie rysunku do Biblioteki - instrukcja obsługi:
1 w oknie dialogowym kliknąć w przycisk Dodaj
2 w oknie dialogowym podać nazwę rysunku i kliknąć w przycisk Dalej
3 w projekcie zaznaczyć obiekty, które mają być zapamiętane w Bibliotece jako rysunek
4 zatwierdzić wybór np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter
5 kliknąć w punkt, który będzie punktem wstawienia zaznaczonych obiektów
6 obiekty zostaną dodane do Biblioteki i będą widoczne pod podaną nazwą rysunku na liście w oknie dialogowym jako gotowy rysunek do wstawienia
Wstawianie rysunku z Biblioteki do projektu - instrukcja obsługi:
1 w oknie dialogowym zaznaczyć / kliknąć na liście nazwę rysunku do wstawienia
(jeżeli kliknięcie w nazwę rysunku na liście będzie dwukrotne to przejść od razu do punktu 3)
2 w oknie dialogowym kliknąć w przycisk Wstaw
3 w projekcie kliknąć w dowolne miejsce, które będzie punktem wstawienia rysunku
4 określić kąt obrotu rysunku poprzez kliknięcie w punkt wyznaczający kąt obrotu lub poprzez wpisanie wartości kąta (stopnie) w linii poleceń programu CAD i zatwierdzenie jej klawiszem ENTER
(wciskając klawisz Escape następuje pominięcie określania kąta obrotu i będzie wynosił on 0 stopni)
5 rysunek zostanie wstawiony
Usuwanie rysunku z Biblioteki - instrukcja obsługi:
1 w oknie dialogowym zaznaczyć / kliknąć na liście nazwę rysunku do usunięcia
2 w oknie dialogowym kliknąć w przycisk Usuń
3 w oknie dialogowym potwierdzić usuwanie rysunku klikając w przycisk Tak
4 rysunek zostanie trwale usunięty
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis
Nakładka e-CAD Biblioteka

Biblioteka Twoich rysunków i detali. Twórz podczas swojej pracy (bez jej przerywania) Bibliotekę swoich detali, fragmentów, a nawet całych rysunków, bezpośrednio z projektu nad którym pracujesz lub z dowolnego innego źródła. W każdej chwili możesz błyskawicznie wybierać z Biblioteki i wstawiać swoje detale oraz rysunki do innych projektów. Gromadzone w Bibliotece zasoby zachowują wszystkie swoje oryginalne parametry, ustawienia, warstwy, style, cechy, itp.

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Okno dialogowe informacji o wszystkich nakładkach branżowych - e-CAD Licencja

W oknie dialogowym wyświetlane są informacje o wszystkich dostępnych branżowych modułach e-CAD oraz informacje o zakupionych licencjach znajdujących się na kluczu e-CAD USB aktualnie wpiętym do komputera. Ponadto w oknie kolorem czerwonym wyświetlany jest numer klucza e-CAD USB - KLUCZ_ID. W przypadku dokonywania przez właściciela klucza e-CAD USB, zakupu kolejnych licencji na brakujące jemu moduły e-CAD, należy podać właśnie numer KLUCZ_ID. Numer ten posłuży do zdalnego wgrania nowych licencji e-CAD na posiadany przez użytkownika klucz. Dzięki wielu licencjom na 1 kluczu e-CAD USB, możliwe jest korzystanie ze wszystkich zakupionych licencji na raz, bez konieczności wymiany kluczy e-CAD w porcie USB komputera podczas pracy. W danej chwili do 1 komputera może być podłączony 1 klucz e-CAD USB.

Główne okno dialogowe modułu e-CAD Biblioteka

W Bibliotece e-CAD gromadzone są Twoje rysunki i detale i są one gotowe do wykorzystania w dowolnym momencie. Sam określasz nazwę, pod którą będą one zapamiętane i widoczne na liście w Bibliotece. W dowolnej chwili możesz dodawać do Biblioteki detale, fragmenty rysunków, a nawet całe rysunki i to z poziomu projektu nad którym pracujesz - praktycznie bez przerywania swojej pracy. Wystarczy że klikniesz w ikonkę e-CAD Biblioteka, zaznaczysz obiekty, określisz punk wstawienia i już - gotowe! Nie musisz odrywać się od swojej pracy aby gromadzić interesujące Cię rysunki / detale do wykorzystania w przyszłości. Raz zapisane w Bibliotece rysunki i detale możesz bez ograniczeń wykorzystywać w dowolnie innych projektach w przyszłości. W każdej chwili możesz również usuwać niepotrzebne rysunki z Biblioteki.

Okno określania nazwy rysunku dodawanego do Biblioteki e-CAD

W tym oknie określasz nazwę pod jaką będą zapamiętane w Bibliotece (w postaci rysunku) wskazane przez Ciebie w projekcie obiekty. Program weryfikuje i podpowiada Tobie prawidłową nazwę. W przypadku wpisania przez Ciebie nazwy, która istnieje już w Bibliotece masz możliwość zadecydować, czy zastępujesz istniejący już w Bibliotece rysunek o tej samej nazwie na ten obecnie dodawanym, czy rezygnujesz i wpisujesz inną nazwę.

Okno z pytaniem o decyzję użytkownika w module e-CAD Biblioteka

Jeżeli podczas dodawania nowego rysunku do Biblioteki, użytkownik wpisze nazwę nowego rysunku taką, która istnieje już w Bibliotece to pojawi się okno dialogowe z pytaniem czy nowy rysunek ma zastąpić ten już w niej istniejący. Po zatwierdzeniu tej operacji przez użytkownika, stary rysunek zostanie trwale usunięty, a nowy rysunek zostanie dodany do Biblioteki pod jego (czyli tą samą) nazwą.

Oknie dialogowe pomocy w module e-CAD Biblioteka

Jest to okno dialogowe, w którym pojawiają się ważne i istotne informacje oraz wskazówki dla użytkownika. Okno dialogowe Pomoc towarzyszy i podpowiada użytkownikowi na różnych etapach jego pracy z nakładką e-CAD Biblioteka. Pomimo tego, iż obsługa modułu e-CAD Biblioteka jest intuicyjna i banalnie prosta, to chcieliśmy w ten sposób do cna wyeliminować wszelkie ewentualnie pojawiające się wątpliwości.

Okno dialogowe z pytaniem o usuwanie rysunku z Biblioteki e-CAD

Jest to dodatkowe zabezpieczenie i pytanie o potwierdzenie chęci trwałego i nieodwracalnego usunięcia rysunku, wskazanego przez użytkownika na liście w oknie dialogowym Biblioteki e-CAD. Po zatwierdzeniu tej operacji przez użytkownika, wybrany przez niego rysunek zniknie z listy w oknie dialogowym Biblioteki i zostanie on trwale i nieodwracalnie usunięty z dysku twardego komputera.

Okno dialogowe Biblioteka e-CAD z przykładowymi umieszczonymi w niej rysunkami

W tym oknie dialogowym widać, że do Biblioteki e-CAD zostało dodanych kilka przykładowych / testowych rysunków. Ich nazwy widoczne są na liście po prawej, a poruszanie się niebieską belką po ich nazwach, wyświetla podglądy tychże rysunków na obrazku po lewej stronie okna. Dzięki podglądowi i obszernym / treściwym nazwą rysunków, użytkownik bez problemu szybko odnajdzie interesujący go rysunek / detal i na przykład wstawi go do swojego projektu.
 
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady

Poniżej zobrazowano, jak prosta, przyjemna i bezproblemowa jest praca z nakładką e-CAD Biblioteka. Kilka czynności wystarczy, aby dodać dowolny rysunek do Biblioteki, a następnie korzystać z niego bez ograniczeń w innych projektach.

Schemat współpracy z nakładką e-CAD Biblioteka
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADFilmy
W chwili obecnej nakładka może być już w stadium większego zaawansowana (ulepszona i rozbudowana) niż jej wersja przedstawiona w filmach. Dlatego nad każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w programie od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach tego modułu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na niniejszej stronie WWW.

Kliknij w wybraną miniaturkę instruktażowego nagrania video aby obejrzeć materiał filmowy.

2024-02-10, utworzono 165 dni temu
Prezentacja działania modułu e-CAD Biblioteka
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSpecyfikacja | Kompatybilność | Wymagania | Licencja

Specyfikacja:

 • zapamiętywanie wraz z rysunkiem dodawanym do Biblioteki wszystkich jego parametrów, takich jak: warstwy, style (tekstu, wymiarowania, style linii, itp.), zagnieżdżone w nim bloki (także bloki dynamiczne), itd.
 • każdy rysunek / fragment rysunku / detal dodawany do Biblioteki jest "oczyszczany" ze zbędnych cech i obiektów, które istniały w jego pliku rodzimym, ale które jego nie dotyczą i nie mają na niego wpływu (dzięki temu unika się przenoszenia niepotrzebnych elementów i ustawień, które mogłyby tylko zwiększać objętość rysunków i "zaśmiecać" je)
 • pełna integracja i zgodność z innymi modułami nakładek e-CAD
 • łatwość obsługi i wdrożenia
 • skróty klawiszowe i możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy
 • podpowiedzi, wyjaśnienia, omówienia niektórych funkcji oraz zasady ich używania i krótkie instruktaże dla użytkownika w oknach dialogowych pod przyciskiem POMOC
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych
 • zapamiętywanie ustawień i danych wprowadzonych w oknach dialogowych
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs

Kompatybilność:

 • chcąc mieć pewność, że nakładki e-CAD działają z Państwa wersją platformy CAD - warto zainstalować Licencję czasową
 • wszystkie wersje językowe poniższych programów CAD (PL, EN, DE, itd.)

  • GstarCAD Standard
  • GstarCAD Professional
  • powyższe wersje w wariancie:
  • 64 bit

  • ZWCAD (2017-2025) Professional
  • ZWCAD (2017-2025) Architecture
  • ZWCAD (2017-2025) Mechanical
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit


  Kompatybilność systemowa:

  • Microsoft Windows 7, 32/64bit
  • Microsoft Windows 8, 32/64bit
  • Microsoft Windows 10, 32/64bit
  • Microsoft Windows 11, 32/64bit


  Środowisko VBA:

  Licencja:

  • Umowa Licencyjna
  • Rodzaje Licencji e-CAD:
  • możliwość dowolnego przenoszenia licencji na kluczu e-CAD USB pomiędzy dowolną ilością komputerów, np.: biuro, dom
  • na życzenie Klienta możliwość przeniesienia licencji elektronicznej z jednego komputera na inny (1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy)

  

  Wiele licencji w 1 kluczu USB:

  • istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania Państwa klucza e-CAD USB w taki sposób aby ten sam klucz obsługiwał wiele różnych nakładek e-CAD jednocześnie
  • zyskujecie 1 uniwersalny klucz do wszystkich naszych nakładek
  • zyskujecie dodatkowy wolny port USB w komputerze
  • przede wszystkim zyskujecie wygodę
  • jeżeli interesuje Państwa takie rozwiązanie to przy zakupie kolejnej naszej nakładki prosimy o poinformowanie nas, że chcecie mieć jeden uniwersalny klucz e-CAD USB do wszystkich naszych nakładek. Wiąże się to jedynie ze zdalnym przekodowaniem posiadanego przez Państwa klucza e-CAD USB.


  Rabaty:

  • przy jednorazowym zakupie większej ilości licencji prosimy o kontakt, gdyż w takich przypadkach przewidujemy dla Państwa specjalne rabaty!

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCo nowego w kolejnych wersjach nakładki

  Jeżeli mają Państwo pomysły i życzenia dotyczące tego co jeszcze miałoby się pojawić w naszym module e-CAD Biblioteka - prosimy napisać nam o tym na adres: biuro@e-cad.pl.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
  Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
  Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
  Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
  Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
  RODO - Polityka Prywatności.
  Ta strona internetowa używa plików cookies i korzysta z Google Analytics® oraz Microsoft Clarity® w celu tworzenia statystyk.
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD