Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®


Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADStart       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSklep e-CAD       Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrezentacja programu

e-CAD Stal

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADInfo     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADTest     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADRabat     Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCena

Nakładka e-CAD Stal

Jest to cieszący się dużym uznaniem zestaw wielu narzędzi, wspomagający projektowanie konstrukcji stalowych w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm.

Do kompletu możesz dokupić:

Zaawansowane możliwości edycji i personalizacji w nakładkach e-CAD:

Jeżeli chciałbyś:

 • aby ten program został wzbogacony o możliwości i funkcjonalności potrzebne w Twojej pracy
 • kupić program podobny ale uwzględniający Twoje sugestie
 • zamówić program zupełnie inny
 • Zamów napisanie nakładki

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Kształtowniki, blachy, płaskowniki - zestawienie stali do arkusza Excela

 • obejrzyj:  przykład  |  film 1  |  film 2
 • generowanie szczegółowego wykazu kształtowników, blach i płaskowników stalowych na podstawie wskazanych opisów elementów w rysunku DWG
 • bezpośredni eksport pobranych z rysunku i przetworzonych danych do arkusza Excela®
 • formatowanie danych w Excelu® w zgrabną tabelkę, nawiązującą wyglądem do tej z rysunku DWG
 • sortowanie danych ze względu na nazwę Pozycji elementu, typ i gatunek stali
 • 2 rodzaje sortowania po numerze opisu (wybierane przez program automatycznie):
  • numeryczne - nastąpi wtedy, gdy wszystkie zaznaczone opisy do zestawienia będą liczbami, np: 1, 2.5, 10
  • alfanumeryczne - nastąpi wtedy, gdy co najmniej jeden z zaznaczonych opisów do zestawienia nie będzie liczbą, np: 1, 2.5, 10a
 • sortowanie po numerze opisu z uwzględnieniem wielokropkowej nomenklatury numeracji, np: 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, itd.
 • sumowanie i zliczanie długości takich samych kształtowników, blach i płaskowników
 • dzięki zastosowaniu w zestawieniu formuł Excela® - możliwość szybkiej i dowolnej modyfikacji tabelki zestawieniowej z zachowaniem reguł automatycznego wyliczania
 • uwzględnianie dodatków na spoiny
 • możliwość ustawienia stopnia zaokrąglania wartości mas 1 sztuki oraz mas razem, poprzez określenie dokładności i ilości miejsc po przecinku w oknie dialogowym Konfiguracja w zakładce e-CAD Stal
instrukcja obsługi:
1 w projekcie zaznaczyć dowolną ilość opisów kształtowników, blach lub płaskowników do zestawienia
2 zatwierdzić wybór np: poprzez wciśnięcie klawisza Enter
3 tabelka z zestawieniem zostanie wyświetlona w programie Excel®
Prezentacja programu: e-CAD Stal


Spis treści:


Informacje na temat: e-CAD Stal

ukryj / pokaż wszystkie Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADMenu

Prezentacja i opis poszczególnych funkcji menu nakładki stalowej e-CAD Stal, dedykowanej rodzinom platform CAD takich jak: ZWCAD®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®, a także dla ich odpowiedników branżowych.

Każda z poniższych komend menu nakładki posiada swój odpowiednik w postaci skrótu klawiszowego. Dzięki temu możliwe jest szybkie wybieranie odpowiedniej komendy oraz powtarzanie ostatnio użytej funkcji e-CAD poprzez wciśnięcie przycisku Enter. W celu zapobiegania kolizjom skrótowym, przyjęto zasadę, że każdy skrót klawiaturowy zaczynać się będzie od przedrostka E-. Nazwy skrótów podane są przy opisach poszczególnych komend e-CAD.

Paski menu nakładki e-CAD Stal dla ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®
Paski menu nakładki e-CAD Podstawowy dla ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Opcje menu:

Przycisk menu uruchamiający okno konfiguracji nakładki e-CAD Stal

Konfiguracja [E-K]

Przycisk menu uruchamiający opcję regeneracji-odświeżenia zawartości rysunku w nakładce e-CAD Stal

Odświeżenie (regeneracja) zawartości rysunku [E-O]

e-CAD Stal

Ramki i tabele:

   
Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania ramki projektowej w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Stal

Wstawianie ramki rysunkowej [E-WR]

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach użytkowych w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Stal

Wstawianie ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach [E-WRW]

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania tabelki projektowej w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Stal

Wstawianie tabelki opisowej [E-WT]

e-CAD Stal

Linie: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)

   
Przycisk menu uruchamiający rysowanie pomocniczych linii do elementów konstrukcyjnych w nakładce e-CAD Stal

Linia pomocnicza do elementów konstrukcyjnych [E-LP]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie głównych linii konturowych elementów konstrukcyjnych w nakładce e-CAD Stal

Linia główna konturowa elementów konstrukcyjnych [E-LG]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii konturowych rzutni w nakładce e-CAD Stal

Linia konturowa rzutni [E-LK]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii widokowej elementów dochodzących do elementu głównego w nakładce e-CAD Stal

Linia widokowa elementów dochodzących do elementu głównego [E-LW]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii osiowej konstrukcyjnej w nakładce e-CAD Stal

Linia osiowa konstrukcji [E-LO]

Przycisk menu uruchamiający rysowanie linii krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego w nakładce e-CAD Stal

Linia krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego [E-LZ]

e-CAD Stal

Opisy tekstowe: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)

   
Przycisk menu wstawiający tekst podstawowy w nakładce e-CAD Stal

Tekst podstawowy [E-TP]

Przycisk menu wstawiający tekst nagłówkowy w nakładce e-CAD Stal

Tekst nagłówkowy [E-TN]

Przycisk menu wstawiający tekst tytułowy w nakładce e-CAD Stal

Tekst tytułowy [E-TT]

e-CAD Stal

Wymiary: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)

   
Przycisk menu wstawiający wymiar liniowy e-CAD w nakładce e-CAD Stal

Wymiar liniowy [E-WYL]

Przycisk menu wstawiający wymiar dopasowany e-CAD w nakładce e-CAD Stal

Wymiar dopasowany [E-WYD]

Przycisk menu wstawiający wymiar promienia e-CAD w nakładce e-CAD Stal

Wymiar promienia [E-WYP]

Przycisk menu wstawiający wymiar średnicy e-CAD w nakładce e-CAD Stal

Wymiar średnicy [E-WYS]

Przycisk menu wstawiający wymiar kątowy e-CAD w nakładce e-CAD Stal

Wymiar kątowy [E-WYK]

Przycisk menu wstawiający znacznik środka okręgu e-CAD w nakładce e-CAD Stal

Znacznik środka okręgu [E-WYO]

Przycisk menu nadawania nowego kąta obrotu wymiarom w nakładce e-CAD Stal

Nadawanie nowego kąta obrotu tekstom w wymiarach [E-NKTW]

Przycisk menu zmiany tekstu wymiarowego w nakładce e-CAD Stal

Zmiana tekstu w wymiarach [E-ZTW]

Przycisk menu wstawiania prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów w nakładce e-CAD Stal

Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów [E-WPX]

Przycisk menu wstawiania suffixu za wartościami wskazanych wymiarów w nakładce e-CAD Stal

Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów [E-WSX]

Przycisk menu sumowania wartości dowolnej ilości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru w nakładce e-CAD Stal

Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru [E-SWW]

e-CAD Stal

Koty zgodne z PN-B-01025:2004:

   
Przycisk menu wstawiający kotę rzędną 0,000 w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędnej 0,000 [E-KRZ]

Przycisk menu wstawiający kotę uniwersalną do przekrojów i rzutów w nakładce e-CAD Stal

Kota uniwersalna do przekrojów i rzutów [E-KU]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną obszaru w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędnej obszaru [E-KRZO]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną obszaru z odnośnikiem w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędnej obszaru z odnośnikiem [E-KRZOO]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną krawędzi elementu z odnośnikiem w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem [E-KRZKO]

Przycisk menu automatycznej aktualizacji kot w nakładce e-CAD Stal

Automatyczna aktualizacja kot [E-AAKOT]

e-CAD Stal

Koty:

   
Przycisk menu wstawiający kotę do rzutów poziomych w nakładce e-CAD Stal

Kota do rzutów poziomych [E-KP]

Przycisk menu wstawiający kotę bazową wysokościową, konstrukcyjną w nakładce e-CAD Stal

Kota bazowa konstrukcyjna [E-KKB]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną wysokościową, konstrukcyjną w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna [E-KK]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną wysokościową, konstrukcyjną odwróconą w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona [E-KKO]

Przycisk menu wstawiający kotę bazową architektoniczną w nakładce e-CAD Stal

Kota bazowa architektoniczna [E-KAB]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną architektoniczną w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędna architektoniczna [E-KA]

Przycisk menu wstawiający kotę rzędną architektoniczną odwróconą w nakładce e-CAD Stal

Kota rzędna architektoniczna odwrócona [E-KAO]

Przycisk menu automatycznej aktualizacji kot w nakładce e-CAD Stal

Automatyczna aktualizacja kot [E-AAK]

e-CAD Stal

Izolacje:

   
Przycisk menu rysowania izolacji termicznej w nakładce e-CAD Stal

Izolacja termiczna [E-IZT]

Przycisk menu rysowania izolacji przeciwwilgociowej w nakładce e-CAD Stal

Izolacja przeciwwilgociowa [E-IZP]

e-CAD Stal

Symbole i oznaczenia:

   
Przycisk menu uruchamiający makro rysujące symbol otworu stropu w nakładce e-CAD Stal

Symbol otworu [E-OTW]

Przycisk menu uruchamiający makro rysujące symbole skarp w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie symboli skarp o nachyleniu <50% na dowolnych poliliniach [E-SO]

Przycisk menu uruchamiający makro rysujące oznaczenia wzniesień i spadków w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków [E-SPA]

Przycisk menu wstawiania opisu osi w programie e-CAD Stal

Wstawianie opisu osi [E-OO]

Przycisk menu uruchamiający makro rysujące symbol przekroju w nakładce e-CAD Stal

Symbol przekroju [E-SP]

e-CAD Stal

Elementy, opisy, obiekty:

   
Przycisk menu uruchamiający makro rysujące odnośnik z opisem w nakładce e-CAD Stal

Odnośnik z opisami [E-OD]

Przycisk menu opcji rysowania wielu odnośników z opisem w programie e-CAD Podstawowy

Rysowanie wielu odnośników z opisami [E-WOD]

Przycisk menu opcji nadawania typu zakończenia odnośnikom w programie e-CAD Podstawowy

Nadawanie typu zakończenia odnośnikom [E-NZO]

Przycisk menu rysujący kratkę w nakładce e-CAD Stal

Krata [E-KR]

Przycisk menu opcji rysowania ramki lub ramek wokół dowolnego obiektu lub wielu obiektów w programie e-CAD Podstawowy

Ramka(i) wokół obiektu(ów) [E-RO]

e-CAD Stal

Kreatory i Menadżery:

   
Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera dowolnych opisów w nakładce e-CAD Podstawowy programu e-CAD Stal

MultiMenager dowolnych opisów [E-MMO]

Przycisk menu uruchamiający okno kreatora zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami w nakładce e-CAD Podstawowy programu e-CAD Stal

Kreator zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami [E-KZB]

e-CAD Stal

Przydatne komendy:

   
Przycisk menu uruchamiający komendę przesuń (move) wzdłuż osi OX w nakładce e-CAD Podstawowy

Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-PX]

Przycisk menu uruchamiający komendę przesuń (move) wzdłuż osi OY w nakładce e-CAD Podstawowy

Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-PY]

Przycisk menu uruchamiający komendę kopiuj (copy) wzdłuż osi OX w nakładce e-CAD Podstawowy

Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-KX]

Przycisk menu uruchamiający komendę kopiuj (copy) wzdłuż osi OY w nakładce e-CAD Podstawowy

Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-KY]

Przycisk menu uruchamiający opcję wyrównywania położenia dowolnych obiektów w programie e-CAD Podstawowy

Wyrównywanie położenia dowolnych obiektów [E-WO]

e-CAD Stal

Operacje na liniach i poliliniach:

   
Przycisk menu zamiany linii w polilinię w nakładce e-CAD Stal

Zmiana linii w polilinie [E-ZLWP]

Przycisk menu zamiany wielu polilini w jedną polilinię w nakładce e-CAD Stal

Zmiana wielu polilini w jedną polilinię [E-ZPWP]

Przycisk menu zamiany polilini w linie w nakładce e-CAD Stal

Zmiana polilini w linie [E-ZPWL]

Przycisk menu jednoczesnego docinania wielu linii i polilini w nakładce e-CAD Stal

Docinanie wielu linii i polilini [E-DL]

Przycisk menu jednoczesnego wycinania środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach w nakładce e-CAD Stal

Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach [E-WSWL]

Przycisk menu oznaczania końców linii i polilinii jako przerywane w nakładce e-CAD Stal

Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane [E-OKL]

Przycisk menu oznaczania środkowych fragmentów linii i polilinii jako przerywane w nakładce e-CAD Stal

Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane [E-OSL]

Przycisk menu dzielący i tnący linię na dowolną ilość odcinków w nakładce e-CAD Stal

Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków [E-PLO]

Przycisk menu sumowania długości wszystkich wskazanych linii i polilinii w nakładce e-CAD Stal

Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii [E-DLP]

Przycisk menu wymiarowania dowolnej ilości linii i polilinii w nakładce e-CAD Stal

Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii [E-WLP]

e-CAD Stal

Operacje na obiektach tekstowych:

   
Przycisk menu uruchamiający komendę zamiany tekstu w dowolnie wskazanych obiektach typu blok i tekst w nakładce e-CAD Stal

Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach [E-ZZ]

Przycisk menu ustawiania ilości miejsc po przecinku w programie e-CAD Stal

Ustawianie ilości miejsc po przecinku [E-UMPP]

Przycisk menu zaokrąglania liczb w tekstach i w blokach w programie e-CAD Stal

Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków [E-Z]

Przycisk menu sumowania dowolnej ilości wartości liczbowych w dowolnych obiektach tekstowych w programie e-CAD Stal

Sumowanie wartości liczbowych w tekstach [E-SLT]

Przycisk menu umieszczający wskazany obiekt tekstowy na środku wskazanej linii w programie e-CAD Stal

Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii [E-TL]

Przycisk menu zamieniający wszystkie pierwsze litery wskazanego tekstu na wielkie w programie e-CAD Stal

Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TFUC]

Przycisk menu zamieniający wszystkie litery wskazanego tekstu na wielkie w programie e-CAD Stal

Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TUC]

Przycisk menu zamieniający wszystkie litery wskazanego tekstu na małe w programie e-CAD Stal

Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery [E-TLC]

Przycisk menu wstawiający Prefix przed wskazanym tekstem w programie e-CAD Stal

Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem [E-TPX]

Przycisk menu wstawiający Suffix za wskazanym tekstem w programie e-CAD Stal

Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem [E-TSX]

e-CAD Stal

Operacje na blokach:

   
Przycisk menu przeskalowywania wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę w nakładce e-CAD Stal

Przeskalowywanie wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę [E-PB]

Przycisk menu nadawania nowej skali wielu blokom jednocześnie w nakładce e-CAD Stal

Nadawanie nowej skali wielu blokom [E-NSB]

Przycisk menu obrotu wielu bloków jednocześnie w nakładce e-CAD Stal

Obrót wielu bloków jednocześnie [E-OB]

Przycisk menu nadawania nowego kąta obrotu wielu blokom jednocześnie w nakładce e-CAD Stal

Nadawanie nowego kąta obrotu wielu blokom [E-NKB]

Przycisk menu informacji o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku w nakładce e-CAD Stal

Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku [E-BI]

Przycisk menu zmiany wartości atrybutów w blokach w module e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD Stal

Zmiana wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach [E-ZWA]

e-CAD Stal

Operacje na obrazach rastrowych:

   
Przycisk menu kalibrowania obrazu rastrowego w osi X w nakładce e-CAD Stal

Kalibrowanie rastra w osi X [E-KRX]

Przycisk menu kalibrowania obrazu rastrowego w osi Y w nakładce e-CAD Stal

Kalibrowanie rastra w osi Y [E-KRY]

Przycisk menu kalibrowania obrazu rastrowego poprzez kąt obrotu w nakładce e-CAD Stal

Kalibrowanie rastra poprzez kąt obrotu [E-KRO]

e-CAD Stal

Operacje na plikach:

   
Przycisk menu zapisywania elementów tekstowych z rysunku do pliku w nakładce e-CAD Stal

Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku [E-TXP]

Przycisk menu wczytywania elementów tekstowych z pliku do rysunku w nakładce e-CAD Stal

Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku [E-PTX]

Przycisk menu zapisywania współrzędnych punktów z rysunku do pliku w nakładce e-CAD Stal

Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku [E-PTP]

Przycisk menu wczytywania współrzędnych punktów z pliku do rysunku w nakładce e-CAD Stal

Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku [E-PPT]

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe zawierające informacje o wskazanym przez usera kształtowniku, blasze lub płaskowniku w nakładce e-CAD Stal

Informacje o wskazanym kształtowniku, blasze, płaskowniku [E-IK]

Przycisk menu uruchamiający okno rysowania kształtowników gorącogiętych w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie kształtowników stalowych gorącowalcowanych [E-KG]

Przycisk menu uruchamiający okno rysowania kształtowników zimnogiętych w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie kształtowników stalowych zimnowalcowanych [E-KZ]

Przycisk menu uruchamiający okno rysowania blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie blach i płaskowników [E-KB]

Przycisk menu uruchamiający okno rysowania blachy na podstawie zaznaczonych obiektów w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie blachy prostokątnej, z której będzie wycinany kontur blachy o dowolnym, nieregularnym kształcie (np. do opisu blach blachownic) [E-KBO]

Przycisk menu uruchamiający okno rysowania blachy o zadanych wymiarach w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie blach o zadanych wymiarach [E-KBW]

e-CAD Stal

Zmiana dowolnych obiektów w obiekty o cechach kształtowników, blach lub płaskowników

   
Komenda nakładki e-CAD Stal na ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® nadająca dowolnie wskazanemu obiektowi cech wybranego z listy kształtownika gorącowalcowanego

Nadawanie dowolnemu elementowi cech i właściwości kształtownika gorącowalcowanego [E-PKG]

Komenda nakładki e-CAD Stal na ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® nadająca dowolnie wskazanemu obiektowi cech wybranego z listy kształtownika zimnowalcowanego

Nadawanie dowolnemu elementowi cech i właściwości kształtownika zimnowalcowanego [E-PKZ]

Komenda nakładki e-CAD Stal na ZwCADa®, ZwCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® nadająca dowolnie wskazanemu obiektowi cech wybranej z listy blachy lub płaskownika

Nadawanie dowolnemu elementowi cech i właściwości blachy lub płaskownika [E-PKB]

Przycisk menu uruchamiający funkcję opisywania kształtowników gorącowalcowanych na dowolnych obiektach typu linia i polilinia w nakładce e-CAD Stal

Opisywanie kształtowników gorącowalcowanych na liniach i poliliniach [E-OKG]

Przycisk menu uruchamiający funkcję opisywania kształtowników zimnowalcowanych na dowolnych obiektach typu linia i polilinia w nakładce e-CAD Stal

Opisywanie kształtowników zimnowalcowanych na liniach i poliliniach [E-OKZ]

e-CAD Stal

Operacje na przekrojach i widokach kształtowników, blach, płaskowników:

   
Przycisk menu uruchamiający opcję rysowania przekroju kształtownika na podstawie wskazanego widoku kształtownika w programie e-CAD Stal

Rysowanie przekroju kształtownika z widoku kształtownika [E-RPK]

Przycisk menu uruchamiający opcję wstawiania przekroju kształtownika w widok kształtownika w programie e-CAD Stal

Wstawianie przekroju kształtownika w widok kształtownika [E-WPK]

Przycisk menu uruchamiający opcję wycinania w widokach kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal

Wycinanie w widoku [E-WW]

Przycisk menu uruchamiający opcję wycinania w widokach kształtowników, blach, płaskowników i oznaczania wyciętej części jako ukrytej w programie e-CAD Stal

Wycinanie w widoku i oznaczanie jako ukryte [E-WUW]

Przycisk menu uruchamiający opcję wycinania w widokach kształtowników, blach, płaskowników i oznaczania niewyciętych części jako ukrytych w programie e-CAD Stal

Wycinanie w widoku i oznaczanie jako ukryte niewyciętych części [E-UWW]

Przycisk menu uruchamiający opcję oznaczania widoków kształtowników, blach, płaskowników jako ukrytych w programie e-CAD Stal

Oznaczanie przekroju i widoku jako ukrytego [E-UW]

Przycisk menu uruchamiający funkcję rysowania i wstawianie dowolnych opisów spoin w nakładce e-CAD Stal

Wstawianie opisów spoin [E-OS]

e-CAD Stal

Śruby:

   
Przycisk menu uruchamiający okno rysowania dowolnych śrub w przekroju bocznym w klasach dokładności A, B, C, HV w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie śrub w przekroju bocznym [E-SRP]

Przycisk menu uruchamiający okno rysowania dowolnych śrub w widoku z góry w klasach dokładności A, B, C, HV w nakładce e-CAD Stal

Rysowanie śrub w widoku z góry [E-SRG]

e-CAD Stal

Uproszczone symbole nakrętek:

   
Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M10 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M10 [E-M10]

Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M12 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M12 [E-M12]

Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M16 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M16 [E-M16]

Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M20 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M20 [E-M20]

Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M24 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M24 [E-M24]

Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M27 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M27 [E-M27]

Przycisk menu wstawiający symbole nakrętek M30 w nakładce e-CAD Stal dla ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa

Symbol nakrętki M30 [E-M30]

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania opisu Pozycji Nadrzędnej śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

Opis Pozycja Nadrzędna śrub, nakrętek, podkładek [E-OPSR]

Przycisk menu uruchamiający okno Menagera opisu Pozycji Nadrzędnej śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

Menager opisów Pozycji Nadrzędnych śrub, nakrętek, podkładek [E-MOPSR]

Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera opisu Pozycji Nadrzędnej śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

MultiMenager opisów Pozycji Nadrzędnych śrub, nakrętek, podkładek [E-MMOPSR]

Przycisk menu uruchamiający okno nadawania tego samego opisu Pozycja nadrzędna wielu wskazanym opisom śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom jednocześnie [E-NOPSR]

Przycisk menu uruchamiający okno renumeracji opisów śrub, nakrętek i podkładek w nakładce e-CAD Stal

Renumeracja opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-RSR]

Przycisk menu uruchamiający opcję renumeracji identycznych opisów, śrub, nakrętek, podkładek w programie e-CAD Stal

Renumeracja identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-RISR]

Przycisk menu uruchamiający okno Menagera opisów śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

Menager opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-MOSR]

Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera opisów śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

MultiMenager opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-MMOSR]

Przycisk menu uruchamiający okno szukania opisów śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-SNRSR]

Przycisk menu uruchamiający opcję szukania identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek w programie e-CAD Stal

Szukanie identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-SISR]

Przycisk menu uruchamiający funkcję usuwania wszystkich znaczników szukania opisów śrub, nakrętek, podkładek w nakładce e-CAD Stal

Usuwanie wszystkich znaczników szukania opisów śrub, nakrętek, podkładek [E-UZS]

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia śrub, nakrętek i podkładek oraz ich mas do projektu ZwCADa, ZwCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa w nakładce e-CAD Stal

Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek, podkładek do rysunku DWG [E-ZSR]

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia śruby, nakrętki i podkładki oraz ich masy do arkusza w Excelu przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek, podkładek do arkusza Excela®

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia śruby, nakrętki i podkładki oraz ich masy do pliku tekstowego CSV przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek, podkładek do pliku tekstowego CSV

e-CAD Stal

Opisy kształtowników, blach, płaskowników:

   
Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania opisu Pozycji kształtowników, blach, płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Opis Pozycja Nadrzędna kształtowników, blach, płaskowników [E-OPK]

Przycisk menu uruchamiający okno Menagera opisu Pozycji Nadrzędnej kształtowników, blach, płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Menager opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników [E-MOPK]

Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera opisu Pozycji Nadrzędnej kształtowników, blach, płaskowników w nakładce e-CAD Stal

MultiMenager opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników [E-MMOPK]

Przycisk menu uruchamiający okno nadawania tego samego opisu Pozycja nadrzędna wielu wskazanym opisom kształtowników, blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom jednocześnie [E-NOPK]

Przycisk menu uruchamiający funkcję automatycznego tworzenia zestawienia mas Pozycji nadrzędnych w rysunku DWG: kształtowników, blach, płaskowników przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, pł. do rysunku DWG [E-KPZ]

Przycisk menu uruchamiający funkcję automatycznego tworzenia zestawienia mas Pozycji nadrzędnych w arkuszu Excela: kształtowników, blach, płaskowników, przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, pł. do arkusza Excela®

Przycisk menu uruchamiający funkcję automatycznego tworzenia zestawienia mas Pozycji nadrzędnych do pliku tekstowego CSV: kształtowników, blach, płaskowników, przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, pł. do pliku tekstowego CSV

Przycisk menu uruchamiający okno wstawiania opisu kształtowników, blach, płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Opisy kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty [E-OK]

Przycisk menu wstawiający opisy niezliczane kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal

Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty [E-OKN]

Przycisk menu wstawiający opis niezliczany kształtownika, blachy, płaskownika na podstawie opisu zliczanego kształtownika, blachy, płaskownika w programie e-CAD Stal

Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, pł. [E-OKNOK]

Przycisk menu uruchamiający okno renumeracji opisów kształtowników, blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Renumeracja opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-ROK]

Przycisk menu uruchamiający opcję renumeracji identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal

Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-RIOK]

Przycisk menu uruchamiający opcję uaktualniania długości w opisach kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal

Uaktualnienie długości opisu kształtownika, blachy, płaskownika [E-UDOK]

Przycisk menu uruchamiający okno Menagera opisów kształtowników, blach, płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Menager opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-MOK]

Przycisk menu uruchamiający okno MultiMenagera opisów kształtowników, blach, płaskowników w nakładce e-CAD Stal

MultiMenager opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-MMOK]

Przycisk menu uruchamiający okno szukania opisów kształtowników, blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-SNRK]

Przycisk menu uruchamiający opcję szukania identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal

Szukanie identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-SIK]

Przycisk menu uruchamiający funkcję usuwania wszystkich znaczników szukania opisów kształtowników, blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal

Usuwanie wszystkich znaczników szukania opisów kształtowników, blach, płaskowników [E-UZS]

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia ilościowego kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG w nakładce e-CAD Stal

Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG [E-ZIK]

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia ilościowego kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia ilościowego kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach i płaskowników do rysunku DWG w nakładce e-CAD Stal

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG [E-ZPM]

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach i płaskowników do arkusza w Excelu przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach i płaskowników do pliku tekstowego CSV przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia kształtowników, blach i płaskowników do rysunku DWG w nakładce e-CAD Stal

Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG [E-ZK]

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia kształtowników, blach i płaskowników do arkusza w Excelu przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®

Przycisk menu uruchamiający generowanie zestawienia kształtowników, blach i płaskowników do pliku tekstowego CSV przez nakładkę e-CAD Stal

Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzeznaczenie | Opis
Nakładka e-CAD Stal

Ciesząca się bardzo dużym powodzeniem wśród użytkowników nakładka e-CAD Stal przeznaczona jest dla programów (w różnych wersjach i wariantach) z rodzin: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®. Służy ona do wspomagania projektowania konstrukcji stalowych, pozwalając tym samym na znaczne przyspieszenie prac nad tworzeniem dokumentacji, oraz poprawę jej jakości. Jest ona zestawem prostych w obsłudze i szybkich w działaniu narzędzi, umożliwiających konstruktorom sporządzenie praktycznie dowolnego projektu, bez konieczności prowadzenia dodatkowych obliczeń. Projektując tę nakładkę za główny cel postawiliśmy sobie: skuteczność, łatwość i intuicyjność obsługi oraz wygodę użytkownika.

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOkna dialogowe

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Okno dialogowe Konfiguracja

W tym oknie określamy ustawienia ogólne wszystkich modułów e-CAD. Ustawiamy między innymi skalę i jednostkę z uwzględnieniem której rysowane są wszystkie elementy, opisy i tabelki nakładek.

Okno dialogowe rysowania kształtowników gorącowalcowanych

W oknie dialogowym użytkownik wybiera typ kształtownika z listy kształtowników gorącowalcowanych który chce wrysować, oraz określa punkt wstawiania, kąt obrotu i długość kształtownika w widoku. Następnie wybiera wersję kształtownika z typoszeregu i określa dla niego jeden z dostępnych widoków: przekrój, widok górny, dolny, prawy lub lewy. Dane definiujące kształtowniki są w pełni zgodne z najnowszymi normami polskimi i europejskimi.

Okno dialogowe rysowania kształtowników zimnowalcowanych

W oknie dialogowym użytkownik wybiera typ kształtownika z listy kształtowników zimnogiętych który chce wrysować, oraz określa punkt wstawiania, kąt obrotu i długość kształtownika w widoku. Następnie wybiera wersję kształtownika z typoszeregu i określa dla niego jeden z dostępnych widoków: przekrój, widok górny, dolny, prawy lub lewy. Dane definiujące kształtowniki są w pełni zgodne z najnowszymi normami polskimi i europejskimi.

Okno dialogowe wstawiania opisu Pozycja nadrzędna

Okno umożliwiające wstawienie opisu Pozycji wraz z podaniem ilości elementów. Ten wariant Opisu Pozycji jest opisem nadrzędnym w stosunku do opisów śrub, nakrętek i podkładek.

Okno dialogowe wstawiania opisów kształtowników, blach i płaskowników

Po wybraniu narzędzia opisu i wskazaniu przez użytkownika w rysunku kształtownika, blachy, płaskownika otwiera się okno dialogowe wstawiania opisu. Nakładka automatycznie odczytuje parametry ze wskazanego elementu, takie jak: nazwa profilu, długość, gatunek stali, masa. Dbając o ciągłość numeracji sugerowany jest także kolejny wolny numer elementu. Do wyboru są 3 rodzaje opisów. Każdy wygląd opisu można w pewnym zakresie samodzielnie zmodyfikować, gdyż opisy są to bloki z atrybutami zdefiniowane w zewnętrznych plikach DWG i znajdują się one w folderze zainstalowanej nakładki e-CAD. Możliwe jest również przyporządkowanie opisu elementu do istniejącej w rysunku Pozycji Nadrzędnej.

Okno dialogowe przykładowej informacji Pomocy

Tak wygląda okno dialogowe pomocy i podpowiedzi w nakładce e-CAD Stal. Takie okno pojawia się po kliknięciu przycisku Pomoc, znajdującego się w stopce wybranych okien dialogowych nakładki. W taki sposób przekazujemy Państwu dodatkową informację w postaci podpowiedzi, wyjaśnień i omówienia niektórych funkcji dotyczących tej konkretnej procedury z której Pomoc została wywołana.

Okno dialogowe rysowania blach i płaskowników

W oknie dialogowym użytkownik wybiera z listy typ blachy lub płaskownika który chce wrysować, oraz określa punkt wstawiania, kąt obrotu i długość elementu w widoku. Następnie wybiera wersję elementu z typoszeregu i określa dla niego jeden z dostępnych widoków: przekrój, widok górny, dolny, prawy lub lewy. Dane definiujące element są w pełni zgodne z najnowszymi normami polskimi i europejskimi.

Okno dialogowe wstawiania opisu spoin

Opis spoiny może być wstawiony w dowolnej konfiguracji. Użytkownik oddzielnie określa symbol spoiny górnej i symbol spoiny dolnej. Nadaje wartość grubość i długość spoiny oraz decyduje czy mają zostać wrysowane symbole dodatkowe i linia identyfikacyjna. Następnie po kliknięciu w przycisk Rysuj wskazuje punkt zaczepienia odnośnika oraz miejsce położenia opisu spoiny.

Okno dialogowe wstawiania śruby w widoku bocznym

Użytkownik wskazuje punkty P1 i P2 na ekranie. Następnie otwiera się okno dialogowe, w którym należy zdefiniować parametry rysowanej śruby. Możliwości konfiguracji śruby są naprawdę spore. Można określić rodzaj/klasę dokładności (A, B, C, HV) i normę śruby, zdefiniować Typ, długość L i Klasę własności mechanicznych śruby oraz określić rodzaj i ilość podkładek. Rysowana śruba może być automatycznie opisana, zgrupowana lub zaprezentowana jako rysunek uproszczony. Każdej śrubie, nakrętce i podkładce przyporządkowany zostaje numer opisu, który posłuży następnie do wygenerowania Zestawienia Śrub. Ponadto cały zestaw może zostać przyporządkowany do Pozycji nadrzędnej, dzięki czemu wstawiane elementy przynależą do logicznych grup nadrzędnych.

Okno dialogowe wstawiania śruby w widoku z góry

Użytkownik określa parametry śruby takie jak: rodzaj/klasa dokładności śruby (A, B, C, HV), wybiera normę, która będzie widoczna w opisie śruby, określa Typ, długość L i Klasę własności mechanicznych śruby, oraz podaje ilość podkładek i ich rodzaj. Każda śruba może być kreślona jako połączona grupa obiektów co umożliwia ich łatwiejsze zaznaczanie, kopiowanie i przesuwanie przez użytkownika. Śruby, nakrętki oraz podkładki mogą posiadać indywidualny opis do którego przyporządkowany zostanie kolejny, wolny numer opisu śruby w rysunku. Numer opisu można podać samodzielnie. Opisy te posłużą do wygenerowania zbiorczego Zestawienia Śrub, nakrętek i podkładek. Cały zestaw może zostać przyporządkowany do Pozycji nadrzędnej, dzięki czemu wstawiane elementy logicznie przynależą do odpowiadających im grup nadrzędnych.

Okno dialogowe komendy hurtowej zamiany znaków lub tekstu w dowolnej liczbie wskazanych obiektów

W oknie dialogowym podaje się pojedynczy znak, fragment tekstu lub frazę, który ma zostać zastąpiony przez inny, nowy znak lub tekst. Następnie użytkownik wskazuje dowolną liczbę obiektów na ekranie (bloki i teksty), a program automatycznie zamienia w nich wszystkie wystąpienia wskazanego do zmiany wzorca tekstu na nowy. Nie trzeba selekcjonować każdego z obiektów osobno, ponieważ program potrafi przefiltrować wszystkie wskazane obiekty i wybrać tylko te, które zawierają podany tekst do zmiany.

Okno dialogowe z informacjami o wskazanym przez użytkownika kształtowniku, blasze, płaskowniku w programie e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Funkcja ta służy do szybkiego podglądu parametrów wskazanego przez użytkownika dowolnego kształtownika, blachy lub płaskownika, bez konieczności opisywania ich. W oknie dialogowym informacji o elemencie wyświetlane są następujące dane: nazwa profilu, długość, masa, obwód, gatunek stali.

Okno dialogowe hurtowego nadawania opisu Pozycja wielu opisom kształtowników, blach, płaskowników, śrub, nakrętek i podkładek w programie e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Przy pomocy tej funkcji można w bardzo szybki sposób nadpisać dowolny opis Pozycji nadrzędnej elementu stalowego w wielu lub nawet we wszystkich wskazanych opisach w istniejącym rysunku. Od tej pory nie trzeba już ręcznie zmieniać i edytować każdego z opisów oddzielnie, aby zmienić jego skojarzenie z opisem Pozycji nadrzędnej. Wystarczy wybrać, zaznaczyć i kliknąć.

Okno dialogowe wstawiania opisu Pozycja nadrzędna z dodatkiem na spoiny

Okno umożliwiające wstawienie opisu Pozycji nadrzędnej wraz z podaniem ilości elementów oraz dodatku na spoiny. Opis Pozycja jest opisem nadrzędnym w stosunku do opisów kształtowników, blach oraz płaskowników. Dzięki możliwości określania dodatku na spoiny w opisie Pozycji, można przypisać różne wartości dodatku na spoiny do każdego z elementów indywidualnie. Taka możliwość daje szerokie zastosowanie i elastyczność w stosowaniu dodatku na spoiny również w zestawieniach.

Okno dialogowe wstawiania odnośników z opisem jednowierszowym i dwuwierszowym

Przy pomocy tego narzędzia z modułu e-CAD Podstawowy można bardzo szybko i łatwo wstawić odnośnik z opisem 1 lub 2 wierszowym. Dodatkowo użytkownik może określić rodzaj zakończenia odnośnika, wybierając spośród 20 różnych możliwych zakończeń. Wielkość tekstu oraz zakończeń uzależniona jest od Skali i Jednostki e-CAD, co gwarantuje ich prawidłowe proporcje w każdej konfiguracji skali i jednostki zarówno w projekcie DWG jak i na wydruku.

Okno dialogowe renumeracji opisów kształtowników, blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik w oknie dialogowym renumeracji podaje Numer początkowy (czyli numer od którego chce aby zaczynała się numeracja zaznaczonych opisów), Skok (czyli co jaką wartość program ma znajdować i nadawać kolejny numer), oraz wybiera z listy nazwę Pozycji Nadrzędnej (o ile takie zostały wstawione i istnieją w aktualnym rysunku) w obrębie której mają zostać przenumerowane wskazane opisy. Następnie użytkownik wskazuje dowolną ilość opisów w rysunku a program dokonuje automatycznej filtracji zaznaczonych opisów i wybiera tylko te, których Pozycja Nadrzędna jest taka sama jak Pozycja nadrzędna wskazana przez użytkownika w oknie dialogowym. Dostępne są 2 sposoby renumeracji opisów: renumeracja z zachowaniem kolejności numerów oraz renumeracja wymuszona (globalna).

Okno dialogowe renumeracji opisów śrub, nakrętek i podkładek w nakładce e-CAD Stal na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik w oknie dialogowym renumeracji podaje Numer początkowy (czyli numer od którego chce aby zaczynała się numeracja zaznaczonych opisów), Skok (czyli co jaką wartość program ma znajdować i nadawać kolejny numer), oraz wybiera z listy nazwę Pozycji Nadrzędnej (o ile takie zostały wstawione i istnieją w aktualnym rysunku) w obrębie której mają zostać przenumerowane wskazane opisy. Następnie użytkownik wskazuje dowolną ilość opisów w rysunku a program dokonuje automatycznej filtracji zaznaczonych opisów i wybiera tylko te, których Pozycja Nadrzędna jest taka sama jak Pozycja nadrzędna wskazana przez użytkownika w oknie dialogowym. Dostępne są 2 sposoby renumeracji opisów: renumeracja z zachowaniem kolejności numerów oraz renumeracja wymuszona (globalna).

Okno dialogowe szukania opisów kształtowników, blach i płaskowników, oraz śrub, nakrętek i podkładek w programie e-CAD Stal na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

W oknie dialogowym użytkownik wpisuje numer szukanego opisu. Po wciśnięciu przycisku Szukaj, w projekcie przy znalezionych opisach o szukanym numerze, w miejscu ich wstawienia zostanie wrysowany znacznik szukania na niedrukowalnej warstwie e-cad_rzutnie. Znacznik można w każdej chwili usunąć ręcznie, lub przy pomocy narzędzia służącego do oczyszczania rysunku ze wszystkich znaczników szukania. Możliwe jest również określenie Pozycji Nadrzędnej dla szukanych opisów. Wówczas szukanie zostanie zawężone do opisów spełniających ten warunek.

Okno dialogowe wstawiania ramek rysunkowych w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik wybiera ramkę, którą chce wstawić, a następnie klika w przycisk Wstaw Ramka zostaje wrysowana we wskazanym przez użytkownika miejscu. Jeżeli ramka jest wstawiana w obszarze Modelu to jest ona automatycznie skalowana i dostosowywana do aktualnie ustawionej skali i jednostki e-CAD. Jeżeli natomiast ramka jest wstawiana w obszarze Papieru, to nie jest ona poddawana żadnym modyfikacjom, a jej skala i jednostka to 1:1[mm].

Okno dialogowe wstawiania tabelek opisowych w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik wybiera tabelkę, którą chce wstawić, a następnie klika w przycisk Wstaw Tabelka zostaje wrysowana we wskazanym przez użytkownika miejscu. Po dwukrotnym kliknięciu we wstawioną tabelkę, otwiera się standardowe okienko ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® służące do edycji bloków, w którym użytkownik może dokonać wypełnienia tabelki opisami. Jeżeli tabelka jest wstawiana w obszarze Modelu to jest ona automatycznie skalowana i dostosowywana do aktualnie ustawionej skali i jednostki e-CAD. Jeżeli natomiast tabelka jest wstawiana w obszarze Papieru, to nie jest ona poddawana żadnym modyfikacjom, a jej skala i jednostka to 1:1[mm].

Okno dialogowe Menagera opisów kształtowników, blach i płaskowników w programie e-CAD Stal dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość opisów kształtowników, blach lub płaskowników w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego menadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi wszystkie zaznaczone przez siebie opisy i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany zostaną wprowadzone automatycznie do projektu.

Okno dialogowe Menagera opisów śrub, nakrętek i podkładek w programie e-CAD Stal dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość opisów śrub, nakrętek lub podkładek w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego menadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi wszystkie zaznaczone przez siebie opisy i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany zostaną wprowadzone automatycznie do projektu.

Okno dialogowe Menagera opisów Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników, śrub, nakrętek, podkładek w programie e-CAD Stal dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość opisów Pozycji Nadrzędnych w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego menadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi wszystkie zaznaczone przez siebie opisy i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany zostaną wprowadzone automatycznie do projektu.

Okno dialogowe rysowania niestandardowych blach o zadanym wymiarze w programie e-CAD Stal dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik określa wszystkie parametry niestandardowej blachy, podaje jej wymiary, oraz wybiera widok który ma zostać wrysowany. Po kliknięciu w przycisk Rysuj i wskazaniu punktu wstawienia blachy w obszarze Modelu, program wrysowuje opisaną i zwymiarowaną blachę o wymiarach i parametrach określonych w oknie.

Okno dialogowe zmiany wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Bardzo uniwersalne i proste w obsłudze narzędzie możliwe do stosowania w odniesieniu do wszystkich bloków ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® zawierających atrybuty, nawet tych niezwiązanych z nakładkami e-CAD. Użytkownik zaznacza/wskazuje w rysunku dowolną ilość bloków (program automatycznie filtruje wskazywane obiekty i wybiera tylko elementy typu INSERT, czyli bloki). Następnie w rozwijalnej liście okna dialogowego, w której znajdują się już pobrane z bloków nazwy atrybutów, użytkownik wybiera atrybut oraz podaje jego nową wartość. Po zatwierdzeniu operacji przyciskiem Zmień następuje zmiana wartości wybranego z listy atrybutu na wartość podaną przez użytkownika we wszystkich wskazanych przez użytkownika blokach, w których występuje wskazany w oknie dialogowym atrybut.

Okno dialogowe e-CAD Licencja

Z okna dialogowego e-CAD Licencja, można odczytać między innymi numer seryjny klucza e-CAD USB KLUCZ_ID, który aktualnie podłączony jest do komputera. W oknie wyświetlane są również informacje o wykupionych licencjach e-CAD które znajdują się na kluczu, oraz nazwy platform CAD na które dana licencja e-CAD została zakupiona. Okno zawiera także informacje o dostępnych modułach e-CAD i ich wersji.

Okno dialogowe rysowania oznaczenia symbolu skarpy o nachyleniu <50% w module e-CAD Podstawowy dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

W oknie dialogowym użytkownik klikając w jeden z dużych przycisków (prawy lub lewy) wybiera kierunek/stronę po której zostanie wrysowane oznaczenia skarpy. Następnie okno się zamyka, a użytkownik wskazuje jedną lub dowolną ilość polilinii o zupełnie dowolnej geometrii. Użytkownik może wskazać większą ilość obiektów, gdyż program inteligentnie je przefiltruje i wybierze tylko obiekty typu polilinia.

Okno dialogowe rysowania oznaczenia wzniesienia i spadku w module e-CAD Podstawowy dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik poprzez kliknięcie w projekcie punktu P1 i P2 nadaje kierunek/zwrot rysowanego oznaczenia. Następnie do okna dialogowego program pobiera odczytane parametry i wyświetla prawidłowe wartości wzniesienia/spadku. Użytkownik może skorygować te wartości i wybrać jedną z trzech wartości oznaczenia: w procentach, w promilach, w stopniach.

Okno dialogowe MultiMenagera dowolnych opisów w programie e-CAD Podstawowy dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość dowolnych opisów w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe MultiMenagera opisów kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć jeden lub dowolną ilość opisów kształtowników, blach, płaskowników w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe MultiMenagera opisów śrub, nakrętek, podkładek w programie e-CAD Stal dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć jeden lub dowolną ilość opisów śrub, nakrętek, podkładek w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe MultiMenagera Pozycji Nadrzędnej opisów kształtowników, blach, płaskowników w programie e-CAD Stal dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć jeden lub dowolną ilość opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe MultiMenagera Pozycji Nadrzędnej opisów śrub, nakrętek, podkładek w programie e-CAD Stal dla platformy: ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Użytkownik może zaznaczyć jeden lub dowolną ilość opisów Pozycji Nadrzędnych śrub, nakrętek, podkładek w projekcie. Dane z zaznaczonych opisów zostaną automatycznie wczytane do okna dialogowego MultiMenadżera opisów. W oknie dialogowym, użytkownik widzi zawartość atrybutów ze wszystkich zaznaczone przez siebie opisów i może bardzo szybko pozmieniać wszystkie ich wartości. Użytkownik może dowolnie manipulować danymi w inteligentnym oknie dialogowym. Możliwe jest sortowanie danych po dowolnie wybranej kolumnie, zaznaczanie wszystkich lub tylko poszczególnych wierszy do hurtowej zmiany wartości w każdej z kolumn oddzielnie. Ponadto dla wygody użytkownika, każda komórka której wartość zmienimy zostanie automatycznie podświetlona innym kolorem, tak aby na pierwszy "rzut oka" można było odróżnić wyedytowane komórki. Jeżeli natomiast użytkownik ponownie wpisze wartość pierwotną w edytowaną komórkę, kolor podświetlenia edytowanej komórki zniknie i zostanie zastąpiony domyślnym kolorem. Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź wszystkie naniesione przez użytkownika zmiany w oknie dialogowym zostaną wprowadzone automatycznie do projektu, a wyedytowane opisy (bloki) zostaną pozmieniane i zaktualizowane.

Okno dialogowe wstawiania ramek rysunkowych o dowolnych wymiarach podawanych przez użytkownika, w module e-CAD Podstawowy na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W oknie dialogowym użytkownik podaje wymiary ramki (szerokość i wysokość) określając tym samym jej orientację (pozioma, pionowa). Decyduje również czy wrysowana ramka ma być zgrupowana do 1 elementu typu Grupa, lub czy ma składać się z oddzielnie wstawionych polilinii. Po określeniu parametrów ramki w oknie dialogowym, użytkownik wskazuje w obszarze Modelu lub Papieru lewy, dolny narożnik ramki. Ramka zostanie wstawiona do aktywnej przestrzeni. Jeżeli w momencie wywołania procedury rysowania ramki aktywny był obszar Modelu, to ramka zostanie wrysowana w obszarze Modelu, a jeżeli w momencie wywołania procedury rysowania ramki aktywny był arkusz Papieru, to ramka zostanie wstawiona do aktywnego obszaru Papieru.

Interaktywne okno dialogowe „Kreatora zestawień e-CAD dowolnych bloków” na ZWCADa®, ZWCADa+ Plus®, ZWCAD Architecture®, ZWCAD Mechanical®, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Do okna dialogowego wczytywane są wszystkie nazwy atrybutów (bez powtórzeń) pobrane z dowolnej ilości zaznaczonych przez użytkownika w projekcie bloków. W oknie dialogowym wyświetlana jest informacja jaką ilości bloków i atrybutów zaznaczył użytkownik. W głównej liście po lewej stronie okna widoczne są wszystkie pozyskane z zaznaczonych bloków nazwy atrybutów. Dzięki przyciskom nawigacyjnym ze strzałkami na środku okna, użytkownik może przenosić wybrane atrybuty (lub wszystkie od razu) do listy po prawej stronie. Lista prawa zawiera wybrane przez użytkownika atrybuty, które zostaną uwzględnione w tabeli zestawieniowej bloków w rysunku DWG. Odpowiednio manipulując kolejnością atrybutów dzięki przyciskom ze strzałkami po prawej stronie okna, użytkownik ustala kolejność sortowania danych w zestawieniu, a tym samym nadaje rangę ważności poszczególnym atrybutom. Sortowanie atrybutów odbywa się w kolejności liczonej od atrybutów położonych najwyżej prawej listy. W oknie dialogowym możliwe jest również określenie czy identyczne wiersze z danymi mają być redukowane i konsolidowane, a łączna ich ilość wystąpień podawana ma być w ostatniej - dodatkowej kolumnie tabeli. Można określić także czy program ma sumować kolumny zawierające dane numeryczne. Jeżeli tak, to dodany zostanie ostatni wiersz tabeli, zawierający wyliczoną sumę komórek z takich kolumn.

Menager Zapisz/Wczytaj zapisu i odczytu ustawień dowolnych okien dialogowych nakładek e-CAD

W prawie wszystkich oknach dialogowych, wszystkich modułów nakładek e-CAD na dolnej listwie z przyciskami funkcyjnymi istnieje przycisk Zapisz / Wczytaj. Po wciśnięciu tego przycisku w dowolnym oknie dialogowym w którym on istnieje (np. okno: Belka, Słup, Śruba, itd.), otworzy się powyższe okno dialogowe - Menager Zapisz/Wczytaj, w którym możliwe jest zarządzanie ustawieniami okna dialogowego z którego Menager Zapisz/Wczytaj został wywołany.
Użytkownik może zatem zapisać aktualne ustawienia/konfigurację okna dialogowego (np: Belki, Słupa, Śruby, itd.), wczytać ustawienia zapisane wcześniej, a także usuwać z listy już te niepotrzebne. Lista z ustawieniami posortowana jest od najnowszych (najnowsze na górze listy) do najstarszych zapisów ustawień. Użytkownik może dowolnie nazwać swoją zapisywaną konfigurację okna, tak aby łatwiej było jemu identyfikować ją w przyszłości. Menager Zapisz/Wczytaj dla każdego okna dialogowego nakładki e-CAD tworzy oddzielny plik z nazwą okna i w nim zapamiętuje każdą zapisywaną przez użytkownika konfigurację ustawień dla tego okna. Pliki z zapisanymi ustawieniami przez Menagera Zapisz/Wczytaj zlokalizowane są w folderze nakładki e-CAD w lokalizacji: /Konfiguracja/Okna dialogowe uzytkownika/ i są one zwykłymi plikami tekstowymi. Każda zapisana konfiguracja to jeden wiersz w pliku.
Efekt posługiwania się Menagerem Zapisz/Wczytaj jest taki, jak byśmy zamrażali dowolną kombinację wartości pól edycyjnych, list rozwijalnych, ustawień przełączników, itd. w dowolnym oknie dialogowym nakładek e-CAD, a następnie za jakiś czas chcieli ją odtworzyć/przywrócić/wczytać nie musząc tego ustawiać ponownie ręcznie od nowa. W dodatku takich zapamiętanych "zamrożonych" ustawień dla każdego okna dialogowego nakładek e-CAD, teoretycznie można zapisać nieskończenie wiele.

Okno dialogowe modułu e-CAD Podstawowy, z informacją o sumie długości zaznaczonych przez użytkownika linii i polilinii

Użytkownik zaznacza dowolny fragment lub całość rysunku, a program filtruje elementy i zlicza długości wszystkich linii i polilinii z zaznaczonego obszaru. Wyniki sum długości wyświetlane są w oknie komunikacyjnym z podziałem na: długość linii, długość polilinii i długość łączną.

Okno dialogowe Wstawiania niezliczalnego opisu kształtownika, blachy, płaskownika w nakładce e-CAD Stal dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

W oknie dialogowym użytkownik wybiera wygląd niezliczalnego opisu spośród 3 dostępnych rodzajów. Następnie użytkownik podaje numer opisu i określa rodzaj zakończenia odnośnika wybierając spośród 20 typów. Po wciśnięciu przycisku Wstaw, wskazuje 2 punkty (zaczepienia i posadowienia opisu). Po tych czynnościach opis o zadanych parametrach zostaje wstawiony do projektu. Ten rodzaj opisów nie jest uwzględniany podczas generowania zestawień i wykazów kształtowników, blach, płaskowników.

Okno dialogowe Wyrównywania położenia dowolnych obiektów względem obiektu bazowego w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

W oknie dialogowym wybiera się sposób wyrównywania obiektów. Dostępnych jest 13 sposobów wyrównywania obiektów względem wskazanego obiektu bazowego. Po wciśnięciu przycisku Wyrównaj należy wskazać obiekt bazowy względem którego będą wyrównywane wszystkie pozostałe obiekty. Następnie wskazuje się wszystkie obiekty, które mają zostać przesunięte/wyrównane względem wskazanego przed chwilą obiektu i z uwzględnieniem wybranego w oknie sposobu wyrównywania. Wszystkie zaznaczone obiekty zostaną poprzesuwane i wyrównane zgodnie z wybraną metodą.

Okno dialogowe Rysowania ramki/ramek wokół dowolnego obiektu/obiektów w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Możliwe jest wrysowanie wielu różnych ramek dla każdego z zaznaczonych obiektów oddzielnie, lub jednej wspólnej ramki dla wszystkich zaznaczonych obiektów. W oknie dialogowym określane są parametry rysowanych ramek. Podawane są 4 marginesy/otuliny/odsunięcia dla każdego z boków ramki indywidualnie, oraz wybierany jest sposób obramowywania. Po wciśnięciu przycisku Rysuj należy wskazać obiekty które mają zostać obramowane. W zależności od wybranego Sposobu obramowywania zostanie wrysowanych wiele ramek dla każdego z zaznaczonych obiektów indywidualnie, lub tylko jedna wspólna ramka dla wszystkich zaznaczonych obiektów.

Okno dialogowe Rysowania wielu odnośników z opisem w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

W oknie dialogowym określane są parametry opisu, a w szczególności: opis górny (nad linią), opis dolny (pod linią), oraz rodzaj i układ odnośników. Do wyboru jest 20 rodzajów zakończeń odnośników i 3 układy graficzne opisu: pajączek, odnośniki pod kątem prostym, odnośniki ukośne dla których samemu można określić kąt nachylenia. Po wciśnięciu przycisku Rysuj należy wskazać punkt położenia opisu, a następnie należy wskazywać kolejne miejsca zaczepienia rysowanych odnośników. Wskazywanie odbywa się tak długo, dopóki nie zostanie wciśnięty klawisz Escape lub Enter. Tym sposobem można wskazać/wrysować dowolną ilość odnośników przyporządkowanych do tego samego - jednego opisu.

Okno dialogowe Nadawania typu zakończenia dowolnym odnośnikom w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Po wybraniu w oknie dialogowym typu zakończenia odnośnika i po wciśnięciu przycisku Wstaw użytkownik zaznacza dowolny obszar w rysunku. Nakładka sama przefiltrowuje zaznaczony obszar projektu i wybiera z niego tylko obiekty odnośników typu _LEADER, dla których ustawia wybrany w oknie typ zakończenia odnośnika.

Okno dialogowe Sumowania wartości liczbowych z rysunku w nakładce e-CAD Podstawowy dla programów: AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Użytkownik zaznacza dowolny fragment rysunku, z którego nakładka sama pobiera wartości liczbowe z obiektów tekstowych typów: TEXT i MTEXT. W oknie dialogowym wyświetlony zostaje edytowalny wynik sumowania wszystkich znalezionych wartości liczbowych w zaznaczonych obiektach. Wyświetlony wynik w oknie dialogowym można przy pomocy przycisku Kopiuj skopiować bezpośrednio do schowka Windows®, a następnie wkleić go w innym miejscu/programie np. poprzez wciśniecie kombinacji klawiszy Ctrl+V. Wynik z okna dialogowego można również przy pomocy przycisku Zastąp od razu umieścić w innym wskazanym przez użytkownika obiekcie tekstowym programu CAD.
 
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady
Na bieżąco dostosowujemy wszystkie elementy nakładki do aktualnie obowiązujących norm i wymogów projektowych. Dlatego niektóre przedstawione na poniższych rysunkach detale, w chwili wykonywania rysunków mogły wyglądać nieco inaczej od tych aktualnie występujących w najnowszej wersji nakładki e-CAD.

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.

Kształtowniki gorącowalcowane

Wygląd wybranych i przykładowych kształtowników gorącowalcowanych rysowanych przez nakładkę e-CAD Stal na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®.

Kształtowniki zimnowalcowane

Wygląd wybranych i przykładowych kształtowników zimnogiętych rysowanych przez nakładkę e-CAD Stal na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®.

Widoki kształtowników gorącowalcowanych

Tak prezentują się widoki wybranych kształtowników gorącowalcowanych, które można wrysować przy pomocy nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®. Każdy widok może być rysowany z dowolnie wskazanego miejsca, pod dowolnym kątem i może posiadać dowolną długość. Każdy z kształtowników posiada następujące widoki, które można wrysować przy pomocy nakładki: przekrój, widok górny, widok dolny, widok prawy i widok lewy.

Widoki kształtowników zimnowalcowanych

Tak prezentują się widoki wybranych kształtowników zimnowalcowanych, które można wrysować przy pomocy nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®. Każdy widok może być rysowany z dowolnie wskazanego miejsca, pod dowolnym kątem i może posiadać dowolną długość. Każdy z kształtowników posiada następujące widoki, które można wrysować przy pomocy nakładki: przekrój, widok górny, widok dolny, widok prawy i widok lewy.

Przykładowy rysunek nadproży

Do stworzenia powyższego rysunku wykorzystano funkcję automatycznego rysowania, opisywania i zestawiania kształtowników z nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®.

Zestawienie stali kształtowników, blach oraz płaskowników do rysunku DWG

Zestawienie kształtowników generowane jest z dowolnie zaznaczonej i wybranej do tego celu grupy opisanych kształtowników lub z całego projektu od razu. W zestawieniu występują posortowane i posegregowane kształtowniki z uwzględnieniem Pozycji nadrzędnych. Zestawienie można wstawić w dowolnym miejscu.

Zestawienie stali kształtowników, blach oraz płaskowników do Excela®

Zestawienie kształtowników można wygenerować prosto z projektu w DWG również do arkusza Excela®. Dzięki zastosowaniu formuł w Excelu® możliwa jest dynamiczna zmiana danych w arkuszu przy zachowaniu automatycznego wyliczania wartości w powiązanych komórkach arkusza.

Wydruk, plotowanie projektu wykreślonego przy użyciu nakładki e-CAD Stal

Tak prezentuje się wydruk gotowego projektu wykonanego przy użyciu nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®. Jak widać wszystkie wielkości elementów na wydruku, ich skala linii oraz wielkość wymiarów dostosowane zostały do wybranej przez użytkownika skali i jednostki rysunkowej e-CAD. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi już męczyć się, skalować i dopasowywać wielkość detali w projekcie, gdyż nasza nakładka zrobi to za niego, a On może mieć pewność że wygląd wydruku zawsze będzie optymalny.

Rysunek wykonany za pomocą nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Trzy rodzaje opisów kształtowników, blach i płaskowników w nakładce e-CAD Stal

W nakładce e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® użytkownik ma do wyboru 3 rodzaje opisów kształtowników, blach i płaskowników. Zarówno opis szczegółowy, uproszczony i zwarty, zawieraja wszystkie informacje dotyczące opisywanego przez niego elementu. W opis uproszczonym większość atrybutów jest niewidoczna. Widoczny pozostał tylko numer elementu, a na warstwie domyślnie niedrukowalnej e-cad_rzutnie Pozycja nadrzędna i ilość sztuk. W opisie tym można nadać zerową ilość elementów i z powodzeniem może on służyć jako duplikat istniejącego już opisu szczegółowego w innej części projektu.

Fragment projektu słupa wykonany z nakładką e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCADa®, BricsCADa®

Do wykonania tego fragmentu posłużono się zestawem narzędzi oferowanym wraz z nakładką e-CAD Stal. Widoczne jest wykorzystanie funkcji takich jak: automatyczne wrysowywanie kształtowników stalowych, blach, płaskowników, spoin, opisów szczegółowych i uproszczonych oraz opisów nadrzędnych Pozycji.

Projekt słupa wykonany w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W projekcie widać wykorzystanie elementów takich jak: przekroje kształtowników, blachy i płaskowniki, opisy Pozycji nadrzędnych, opisy szczegółowe oraz uproszczone kształtowników, blach i płaskowników, opisy spoin i wykaz stali kształtowników, blach oraz płaskowników.

Przykładowe śruby w przekroju bocznym wykreślone przez nakładkę e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Położenie, długość i kierunek śruby określa użytkownik wskazując na ekranie punkty podstawowe P1, P2. Każda ze śrub może być dowolnie skonfigurowana przez użytkownika w oknie dialogowym. Możliwe jest wstawianie śrub na wiele sposobów, w różnych konfiguracjach.

Przykładowe śruby w widoku z góry wykreślone przez nakładkę e-CAD Stal

Każda ze śrub może być dowolnie skonfigurowana przez użytkownika w oknie dialogowym. Możliwe jest wstawianie śrub na wiele sposobów, w różnych konfiguracjach.

Uproszczone symbole nakrętek jakie można wstawić przy użyciu nakładki e-CAD Stal dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Przykładowy rysunek dokładny śrub wykonany przy wsparciu nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Przykładowy rysunek uproszczony śrub wykonany przy wsparciu nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Zestawienie masy i ilości śrub, nakrętek oraz podkładek do projektu DWG

Zestawienie do tabeli wszystkich zaznaczonych przez użytkownika opisów śrub, nakrętek i podkładek. Wszystkie opisy posortowane są w pierwszej kolejności po Pozycji nadrzędnej śruby, a następnie po numerze opisu. Masa śrub jest sumowana i wyświetlana dla każdej sekcji Pozycji nadrzędnej. Na dole tabeli sumowana jest łączna masa wszystkich zaznaczonych do zestawienia śrub z nakrętkami i podkładkami.

Przykładowe zestawienie masy i ilości śrub, nakrętek oraz podkładek do arkusza w Excelu®

Zestawienie do tabeli wszystkich zaznaczonych przez użytkownika opisów śrub, nakrętek i podkładek. Wszystkie opisy posortowane są w pierwszej kolejności po Pozycji nadrzędnej śruby, a następnie po numerze opisu. Masa śrub jest sumowana i wyświetlana dla każdej sekcji Pozycji nadrzędnej. Na dole tabeli sumowana jest łączna masa wszystkich zaznaczonych do zestawienia śrub z nakrętkami i podkładkami. Dzięki zastosowaniu formuł Excela®, możliwa jest dynamiczna zmiana danych w arkuszu, przy zachowaniu automatycznego wyliczania wartości w jego komórkach.

Przykładowe wydruki rysunków dokładnych i uproszczonych śrub wykonane i wydrukowane przy użyciu nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Przydatne komendy ułatwiające przesuwanie i kopiowanie dowolnych obiektów w module e-CAD Podstawowy dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Zbiór funkcji modułu e-CAD Podstawowy przyspieszających podstawowe operacje ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa® Użytkownik zaznacza dowolny obiekt lub grupę wielu obiektów i wskazuje punkty P1, P2. Dostępne są następujące operacje ułatwiające przesuwanie oraz kopiowanie dowolnie wskazanych obiektów w rysunku ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®:
1. przesuwanie dowolnego obiektów wzdłuż osi X z jednoczesnym blokowaniem wsp. Y wskazanego punktu docelowego
2. kopiowanie dowolnego obiektów wzdłuż osi X z jednoczesnym blokowaniem wsp. Y wskazanego punktu docelowego
3. przesuwanie dowolnego obiektów wzdłuż osi Y z jednoczesnym blokowaniem wsp. X wskazanego punktu docelowego
4. kopiowanie dowolnego obiektów wzdłuż osi Y z jednoczesnym blokowaniem wsp. X wskazanego punktu docelowego

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach oraz płaskowników do rysunku DWG

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników gorącowalcowanych, zminowalcowanych, blach i płaskowników generowane jest na podstawie dowolnej ilości zaznaczonych opisów kształtowników, blach i płaskowników. Zestawienie może zostać wstawione w dowolnie wskazanym przez użytkownika miejscu projektu.

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach oraz płaskowników do arkusza Excela®

Zestawienie powierzchni malowania kształtowników gorącowalcowanych, zminowalcowanych, blach i płaskowników generowane jest automatycznie w arkuszu Excela® na podstawie dowolnie wskazanych opisów kształtowników, blach oraz płaskowników. Dzięki zastosowaniu formuł w Excelu®, możliwa jest dynamiczna zmiana danych w arkuszu, przy zachowaniu automatycznego wyliczania wartości w powiązanych komórkach arkusza.

Dwa rodzaje opisów Pozycja Nadrzędna

Tak wyglądają przykładowe opisy Pozycji nadrzędnej. Pierwszy od góry opis nie posiada określonego dodatku na spoiny, drugi-dolny posiada określony dodatek na spoiny.

Przykład kotwy z zastosowaniem pręta

Jest to przykład zastosowania pręta z okna kształtowników gorącowalcowanych. Pręty opisuje się i zestawia identycznie jak każdy inny kształtownik w module e-CAD Stal.

Dodatek na spoiny

Na powyższym przykładzie widać opisane elementy, do których przyporządkowane zostały odpowiednie opisy Pozycji nadrzędnych zawierających dodatki na spoiny. Całość została zestawiona do jednej tabeli, w której wyodrębnione zostały poszczególne elementy w swoich grupach. Dużą zaletą jest możliwość zastosowania odrębnych dodatków na spoiny dla każdego z elementów oddzielnie.

Zestawienie stali kształtowników, blach oraz płaskowników do rysunku DWG z dodatkiem na spoiny

Zestawienie kształtowników generowane jest z dowolnie zaznaczonej i wybranej do tego celu grupy opisanych kształtowników lub z całego projektu od razu. W zestawieniu występują posortowane i posegregowane kształtowniki z uwzględnieniem Pozycji nadrzędnych. Do każdej z Pozycji nadrzędnych może zostać przypisany dodatek na spoiny. Jeżeli dodatku na spoiny nie ma lub jest on równy zero to nie jest on uwzględniany w zestawieniu. Zestawienie można wstawić w dowolnie wskazanym miejscu projektu.

Rysowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w module e-CAD Podstawowy dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W celu narysowania izolacji użytkownik proszony jest o podanie szerokości izolacji a następnie wskazanie myszką kolejnych jej punktów zaczepienia na ekranie. Wygląd, rozmiar i skala wrysowywanej izolacji dostosowana jest do aktualnie ustawionych jednostek i skali e-CAD, dzięki czemu jest ona wyraźna i czytelna zarówno w rysunku DWG jak i na wydruku.

Operacje na blokach oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Ta grupa narzędzi przeznaczona jest do szybkiej modyfikacji wstawionych już bloków w rysunku bez konieczności ręcznej i niedokładnej ich modyfikacji. Funkcje e-CAD umożliwiają bardzo łatwo i szybko:
 • przeskalowanie wielu zaznaczonych bloków jednocześnie w oparciu o punkt bazowy każdego z nich
 • nadanie nowej skali wszystkim wskazanym przez użytkownika blokom
 • obrót wielu zaznaczonych bloków jednocześnie w oparciu o punkt bazowy każdego z nich
 • nadanie zupełnie nowego kąta obrotu wszystkim wskazanym przez użytkownika blokom
Kąty należy podawać tak jak w ZWCADzie, ZWCADzie+ Plus, AutoCADzie, GstarCADzie, BricsCADzie, czyli odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Funkcje szybkiego zaokrąglania oraz formatowania wartości liczbowych w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład modułu e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Są to funkcje służące do formatowania i zaokrąglania istniejących już w projekcie wartości liczbowych w postaci tekstów jak i atrybutów bloków. Możliwe jest sformatowanie wartości poprzez określenie ilości miejsc po przecinku, wtedy program dokłada kolejne zera, lub zaokrąglenie matematyczne wartości liczbowych.

Inteligentne wstawianie opisu osi w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład modułu e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

W trosce o wygodę i szybkość pracy użytkowników powstała ta funkcja do inteligentnego opisu osi. Pozwala ona poprzez podanie wartości opisu i wskazanie linii lub polilinii w miejscu bliższym końcowi w którym ma być posadowiony opis, samodzielnie rozpoznać właściwy koniec obiektu i opisać go.

Narzędzia do wycinania i oznaczania lini oraz polilini oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Jest to zestaw narzędzi służących do szybkiego docinania, wycinania i zaznaczania linią przerywaną końców lub środków wskazanej przez użytkownika dowolnych ilości linii lub polilini, lub w niektórych przypadkach nawet dowolnych, innych obiektów ZWCADa, ZWCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa. Bardzo szybko i łatwo, poprzez wskazanie widocznych na powyższym rysunku punktów cięcia oraz zaznaczenie obiektów uzyskuje się pożądany efekt.

Narzędzia do łączenia i rozbijania linii oraz polilini oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Są to bardzo przydatne funkcje łączenia, scalania wielu linii w jedną polilinię, wielu polilinii w jedną polilinię oraz narzędzia służące do rozbijania wielu polilini i zamieniania je w linie.

Narzędzia operujące na wymiarach oferowane przez moduł e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład nakładki e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tych narzędzi szybko i łatwo można zmienić dowolną ilość, dowolnych rodzajów zaznaczonych wymiarów przez użytkownika. Możliwa jest zmiana kąta obrotu opisów w wymiarach, jak również zastąpienie wartości opisu dowolnym łańcuchem znaków.

Kalibrowanie poziome obrazów rastrowych lub dowolnie innych obiektów w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład programu e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo, szybko i dokładnie wykalibrować wstawiony obraz rastrowy, lub nawet dowolne inne grupy obiektów! Użytkownik proszony jest o zaznaczenie rastra lub dowolnego obiektu, lub grupy obiektów i wskazanie (kliknięcie) trzech punktów tak jak obrazuje to powyższy przykład. Punkt P1 jest punktem bazowym, P2 punktem który należy skorygować, a P3 punktem do którego kalibrujemy punkt P2 względem punktu bazowego P1.

Kalibrowanie pionowe obrazów rastrowych lub dowolnie innych obiektów w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład programu e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo, szybko i dokładnie wykalibrować wstawiony obraz rastrowy, lub nawet dowolne inne grupy obiektów! Użytkownik proszony jest o zaznaczenie rastra lub dowolnego obiektu, lub grupy obiektów i wskazanie (kliknięcie) trzech punktów tak jak obrazuje to powyższy przykład. Punkt P1 jest punktem bazowym, P2 punktem który należy skorygować, a P3 punktem do którego kalibrujemy punkt P2 względem punktu bazowego P1.

Kalibrowanie obrazów rastrowych lub dowolnie innych obiektów w oparciu o kąt obrotu w module e-CAD Podstawowy wchodzącą w skład programu e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo, szybko i dokładnie wykalibrować wstawiony obraz rastrowy, lub nawet dowolne inne grupy obiektów! Użytkownik proszony jest o zaznaczenie rastra lub dowolnego obiektu, lub grupy obiektów i wskazanie (kliknięcie) trzech punktów tak jak obrazuje to powyższy przykład. Punkt P1 jest punktem bazowym, P2 punktem który należy skorygować, a P3 punktem do którego kalibrujemy punkt P2 względem punktu bazowego P1.

Interpretacje graficzne kot dostępnych w module e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Nakładka umożliwia wrysowania przy pomocy kliknięcia w 1 lub w 2 punkty następujących kot:
Koty zgodne z normą PN-B-01025:2004:
 • kota rzędnej 0,000
 • kota do przekrojów
 • kota rzędnej obszaru
 • kota rzędnej obszaru z odnośnikiem
 • kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem
Pozostałe koty:
 • kota do rzutów poziomych
 • kota bazowa konstrukcyjna
 • kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna
 • kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona
 • kota bazowa architektoniczna
 • kota rzędna architektoniczna
 • kota rzędna architektoniczna odwrócona

Koty bazowe oraz koty konstrukcyjne i architektoniczne i ich automatyczna aktualizacja w module e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Dzięki kotom bazowym możliwe jest ustalenie poziomu, który będzie wpływał na wartości rzędnych wstawianych koty zarówno architektonicznych jak i konstrukcyjnych. Jeżeli w rysunku istnieje kota bazowa, to każda rzędna wstawianej kota będzie wyliczana automatycznie i nie ma konieczności podawania ręcznie jej wartości rzędnej. Wszystkie wartości rzędne kot wyliczane są i należy podawać je w metrach. Żeby nie było niejasności, w rysunku w danej chwili może istnieć tylko 1 kota bazowa (o czym program inteligentnie przypomina), ale może ona być dowolnie modyfikowana i przesuwana. Dodatkowo istnieje narzędzie pozwalające na automatyczną i jednoczesną aktualizację wszystkich wstawionych do rysunku kot, w dowolnej chwili, poprzez łatwe ich wskazanie i zaznaczenie. Program samodzielnie i automatycznie dokona obliczeń nowych wartości rzędnych i zaktualizuje wszystkie wskazane przez użytkownika koty, nadając im nowe wartości w odniesieniu do koty bazowej.

Przykład zastosowania kot zgodnych z normą PN-B-01025:2004 w programie e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Jeżeli w rysunku istnieje kota rzędna bazowa, to każda rzędna wstawianej koty uniwersalnej do przekrojów i rzutów będzie wyliczana automatycznie i nie ma konieczności podawania jej ręcznie. Dodatkowo istnieje narzędzie pozwalające na automatyczną i jednoczesną aktualizację wszystkich wstawionych do rysunku kot, w dowolnej chwili, poprzez łatwe ich wskazanie i zaznaczenie. Program samodzielnie i automatycznie dokona obliczeń nowych wartości rzędnych i zaktualizuje wszystkie wskazane przez użytkownika koty, nadając im nowe wartości w odniesieniu do koty bazowej.

Rysowanie symbolu otworów w module e-CAD Podstawowy dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Poprzez dowolne wskazanie 4 punktów szybko i łatwo następuje wrysowanie symbolu dowolnego otworu.

Wstawianie odnośników z opisami za pomocą modułu e-CAD Podstawowy nakładki e-CAD dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Wstawianie odnośników z dowolnymi opisami odbywa się na zasadzie wpisania w oknie dialogowym treści tekstu odnośnika, wybrania rodzaju zakończenia odnośnika (linia, strzałka, kropka) i wskazania na ekranie dwóch, dowolnie położonych punktów. Wielkość odnośnika jest automatycznie dostosowana do aktualnie obowiązującej skali i jednostki e-CAD, tak aby użytkownik nie musiał się już o to martwić.

Rysowanie symboli przekrojów w module e-CAD Podstawowy dla ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

W zależności od kierunku wskazywania punktów P1 i P2 zależy zwrot i kierunek przekroju. Dzięki temu możliwe jest opisywanie przekrojów pod różnym kątem. Powyższe przykłady obrazują tą prostą zależność, która bardzo ułatwia rysowanie ze względu na minimalną ilość kliknięć. Dodatkowo wskazując punkt P3 wskazuje się miejsce położenia przydatnego opisu przekroju.

Wygląd znacznika szukania opisów w nakładce e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Tak wygląda rezultat wyszukania danego opisu w aktualnym projekcie. Przy znalezionym opisie, na niedrukowalnej warstwie e-cad_rzutnie został wrysowany znacznik szukania, który bardzo łatwo można usunąć ręcznie lub przy pomocy narzędzia do automatycznego oczyszczania rysunku ze wszystkich znaczników szukania.

Wygląd ramek rysunkowych w module e-CAD Podstawowy dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Domyślnie w module e-CAD Podstawowy zainstalowane zostały podstawowe rozmiary arkuszy w standardowym stylu. Możliwe jest jednak zdefiniowanie przez użytkownika własnych ramek i wykorzystywanie ich w nakładkach e-CAD. Ponadto możliwe jest również wrysowanie/wstawienie do rysunku ramki o zupełnie dowolnym wymiarze, który użytkownik określa w oknie dialogowym narzędzia Wstawienie ramki rysunkowej o dowolnym wymiarze.

Wygląd tabelek opisowych w module e-CAD Podstawowy dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Domyślnie w module e-CAD Podstawowy zainstalowanych zostało kilka przykładowych tabelek rysunkowych. Możliwe jest jednak zdefiniowanie przez użytkownika własnych tabelek opisowych i wykorzystywanie ich w nakładkach e-CAD.

Automatyczne wrysowywanie blachy poprzez wskazanie dowolnej ilości elementów w nakładce e-CAD Stal dla ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Możliwe jest wrysowanie blachy poprzez wskazanie dowolnej liczby dowolnych obiektów ZWCADa, ZWCADa+ Plus, AutoCADa, GstarCADa, BricsCADa. Użytkownik wskazuje dowolne obiekty na ekranie, wskazuje kąt pochylenia blachy poprzez wskazanie punktów P1 i P2, określa grubość blachy w milimetrach oraz gatunek stali w oknie dialogowym. Pozostałe parametry zostają automatycznie wyliczone przez program. Na tej podstawie zostaje automatycznie wrysowana i opisana blacha, która jest dokładnie dopasowana do gabarytów i rozmiarów wskazanych obiektów. Ta funkcja bardzo przyspiesza pracę konstruktora, który nie musi ręcznie układać elementów na blasze.

Przykład bocznej blachy (segment środkowy) z dźwigara stalowego skrzynkowego wrysowany przy użyciu nakładki e-CAD Stal na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Jest to praktyczny przykład zastosowania narzędzia rysującego blachy prostokątne, z których będzie wycinany kontur blachy o dowolnym, nieregularnym kształcie (np. do opisu blach blachownic).

Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, wygenerowane w projekcie DWG przez nakładkę e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik zaznacza w rysunku dowolną ilość opisów kształtowników, blach, płaskowników, a następnie wskazuje, lewy, górny narożnik wstawienia tabeli z zestawieniem mas Pozycji nadrzędnych. Program automatycznie generuje tabelę z zestawieniem wraz z uwzględnieniem naddatku na spoiny.

Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, wygenerowane do arkusza Excela® przez nakładkę e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Użytkownik zaznacza w rysunku dowolną ilość opisów kształtowników, blach, płaskowników, a nakładka automatycznie uruchamia program Microsoft Excel® i generuje w nim tabelę z zestawieniem mas Pozycji nadrzędnych, z uwzględnieniem dodatku na spoiny. Dzięki zastosowaniu formuł w MS Excel® możliwa jest dynamiczna zmiana danych w arkuszu, przy zachowaniu automatycznego wyliczania wartości w powiązanych komórkach arkusza.

Blachy o niestandardowych wymiarach wrysowane przez narzędzie z nakładki e-CAD Stal na ZWCADa®, ZWCADa+® Plus, AutoCADa®, GstarCADa®, BricsCADa®

Przykłady blach w różnych widokach, o niestandardowych wymiarach zdefiniowanych przez użytkownika w oknie dialogowym.

Przykład wrysowanych automatycznie symboli skarp przy pomocy nakładki e-CAD Podstawowy na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Powyższy przykład obrazuje efekt automatycznego wrysowania oznaczenia symboli skarp na dowolnie ukształtowanych (o dowolnej geometrii) i wskazanych przez użytkownikach poliliniach. Skala i jednostka e-CAD jaką zastosowano w tym przykładzie to 1:500[m].

Przykład wrysowanych oznaczeń spadków i wzniesień przy pomocy nakładki e-CAD Podstawowy na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Powyższe przykłady przedstawiają 3 rodzaje opisów wzniesień i spadków dostępne w nakładce e-CAD Podstawowy. Na przykładach widać opisy spadków i wzniesień wyrażone w procentach, promilach i stopniach.

Przykłady różnych tabel z zestawieniami dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami, wygenerowane automatycznie przy pomocy narzędzia "Kreator zestawień dowolnych bloków" wchodzących w skład modułu e-CAD Podstawowy Pakietu nakładek branżowych e-CAD na ZWCAD®, ZWCAD+® Plus, ZWCAD Architecture®, ZWCAD Mechanical®, AutoCAD®, GstarCAD®, BricsCAD®

Na przykładzie widać różne kombinacje zestawień zawierające różnej ilości i jakości zestawione dane. Przykład obrazuje możliwości i siłę narzędzia jakim jest „Kreator zestawień e-CAD dowolnych bloków”, dzięki któremu można dokonać niemalże dowolnego – prostolinijnego zestawienia wszelkich danych zapisanych w blokach atrybutowych.

Zestawienie liczby sztuk - ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG wygenerowane przy użyciu nakładki e-CAD Stal na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Dzięki temu narzędziu szybko można uzyskać zestawienie w postaci tabelki rysunkowej całkowitej liczby sztuk kształtowników, blach, płaskowników na podstawie zaznaczonych przez użytkownika opisów z fragmentu rysunku, lub z całego projektu. Zliczane są wszystkie zaznaczone przez użytkownika opisy kształtowników, blach, płaskowników. Zliczanie elementów odbywa się globalnie, bez podziału na Pozycję Nadrzędną z którą mogą być skojarzone opisy. Brana jest pod uwagę zarówno ilość elementów podana w każdym opisie kształtownika, blachy, płaskownika jak również ilość w ewentualnie przyporządkowanej im Pozycji Nadrzędnej. Liczba sztuk brana do zestawienia jest zatem iloczynem liczby sztuk zamieszczonych w opisie kształtownika, blachy, płaskownika oraz liczbą sztuk zamieszczoną w opisie Pozycji Nadrzędnej.

Zestawienie liczby sztuk - ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza programu Excal® wygenerowane przy użyciu nakładki e-CAD Stal na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Dzięki temu narzędziu szybko można uzyskać zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel® całkowitej liczby sztuk kształtowników, blach, płaskowników na podstawie zaznaczonych przez użytkownika opisów z fragmentu rysunku, lub z całego projektu. Zliczane są wszystkie zaznaczone przez użytkownika opisy kształtowników, blach, płaskowników. Zliczanie elementów odbywa się globalnie, bez podziału na Pozycję Nadrzędną z którą mogą być skojarzone opisy. Brana jest pod uwagę zarówno ilość elementów podana w każdym opisie kształtownika, blachy, płaskownika jak również ilość w ewentualnie przyporządkowanej im Pozycji Nadrzędnej. Liczba sztuk brana do zestawienia jest zatem iloczynem liczby sztuk zamieszczonych w opisie kształtownika, blachy, płaskownika oraz liczbą sztuk zamieszczoną w opisie Pozycji Nadrzędnej.

Zestawienie liczby sztuk - ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV wygenerowane przy użyciu nakładki e-CAD Stal na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Dzięki temu narzędziu szybko można uzyskać zestawienie do tekstowego pliku CSV całkowitej liczby sztuk kształtowników, blach, płaskowników na podstawie zaznaczonych przez użytkownika opisów z fragmentu rysunku, lub z całego projektu. Zliczane są wszystkie zaznaczone przez użytkownika opisy kształtowników, blach, płaskowników. Zliczanie elementów odbywa się globalnie, bez podziału na Pozycję Nadrzędną z którą mogą być skojarzone opisy. Brana jest pod uwagę zarówno ilość elementów podana w każdym opisie kształtownika, blachy, płaskownika jak również ilość w ewentualnie przyporządkowanej im Pozycji Nadrzędnej. Liczba sztuk brana do zestawienia jest zatem iloczynem liczby sztuk zamieszczonych w opisie kształtownika, blachy, płaskownika oraz liczbą sztuk zamieszczoną w opisie Pozycji Nadrzędnej.

Trzynaście sposobów wyrównywania położenia dowolnych obiektów CAD

Po lewej stronie widać 3 przykładowe obiekty, w tym przypadku kwadraty. Po prawej stronie zamieszczonych zostało 13 wariantów (dostępnych w oknie dialogowym) wyrównania położenia tych obiektów (kwadratów), względem czworokąta czerwonego.

Przykłady i zasady rysowania ramek wokół jednego lub wielu dowolnych obiektów CAD

Na powyższych przykładach widać zastosowanie narzędzia e-CAD do rysowania ramek wokół dowolnych obiektów wskazanych przez użytkownika. W tym przypadku posłużono się akurat obiektami tekstowymi, ale można obramowywać wszystkie rodzaje obiektów. W przykładzie po lewej stronie dla każdego wskazanego obiektu rysowana jest indywidualna i oddzielna ramka. Po prawej stronie natomiast pokazano zastosowanie tego samego narzędzia na tych samych obiektach, ale tym razem rysowana jest jedna wspólna ramka dla wszystkich wskazanych obiektów. Wybór sposobu obramowywania i ustawienia parametrów ramek (marginesy) dokonuje się w oknie dialogowym narzędzia.

Różne układy i warianty odnośników z opisami

Rysunek przedstawia tylko kilka układów i wariantów narysowanych odnośników z opisami. Przy pomocy tego narzędzia możliwe jest uzyskanie wielu dowolnych kombinacji i rozkładów opisów z odnośnikami. Dostępnych jest wiele typów zakończeń, oraz 3 układy wstawiania odnośników. Od użytkownika podczas rysowania zależy ilość wstawionych odnośników dla danego opisu, oraz to w których miejscach będą one zaczepione. Możliwe jest również określenia kąta nachylenia rysowanych odnośników.

Automatycznie wstawione przekroje kształtowników w dowolnie narysowane ich widoki

Możliwe jest wstawienie w dowolnym miejscu już narysowanego widoku kształtownika - jego przekroju. Wystarczy zaznaczyć linie widoku kształtownika i wskazać miejsce wstawienia przekroju gdzieś na jego osi. Widok kształtownika w tym miejscu zostanie automatycznie wycięty i w miejscu wycięcia nastąpi wrysowanie przekroju. Dodatkowo wstawiony przekrój zostanie automatycznie odwrócony i dopasowany, tak aby jego zwrot był taki sam jak zwrot widoku.

Operacje na widokach kształtowników, blach, płaskowników

Powyższe rysunki prezentują działanie narzędzi e-CAD na przykładowym widoku kształtownika, takich jak:
 • [E-WW] Wytnij w widoku
 • [E-WUW] Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte
 • [E-UWW] Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte niewycięte części
 • [E-UW] Oznacz przekrój i widok jako ukryty

Znacznik wyszukania identycznych opisów

Tak wygląda znacznik wyszukiwania identycznych opisów, czyli takich w których wartości wszystkich tych samych atrybutów są takie same. W miejscu wstawienia identycznych opisów wstawiany jest powyższy znacznik wyszukiwania. Na znaczniku wypisywany jest dodatkowo numer opisu, tak aby od razu było widać takie same opisy w rysunku. Znacznik wyszukiwania można samemu zmodyfikować (nie musi on być chorągiewką) edytując plik o nazwie e-cad_szukaj_identyczne.dwg znajdujący się w podfolderze \Bloki\ zainstalowanej nakładki e-CAD.

Opisy niezliczane kształtowników, blach, płaskowników

Trzy rodzaje opisów niezliczalnych kształtowników, blach, płaskowników, czyli takich które nie są brane pod uwagę podczas generowania zestawień. Opisy nawiązują swoim wyglądem do ich odpowiedników w opisach zliczalnych.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADPrzykłady - przykładowe projekty użytkowników nakładek e-CAD
Nasi użytkownicy z powodzeniem wykorzystują szerokie możliwości personalizacji nakładek e-CAD. Przy pomocy spreparowanych własnoręcznie szablonów rysunkowych DWT, dostosowują Oni interpretacje graficzne elementów kreślonych przez nakładki e-CAD do swoich potrzeb. Jest to kolejna zaleta nakładek e-CAD, dająca użytkownikowi pełną swobodę w moderowaniu swoich potrzeb i możliwość uzyskiwania indywidualnych wyglądów swoich projektów. Dlatego na niektórych poniższych projektach - naszych użytkowników, można dostrzec różne kroje czcionek, niestandardowe kolory, niestandardowo zmodyfikowane i przetworzone elementy, itp.

Na bieżąco dostosowujemy wszystkie elementy nakładki do aktualnie obowiązujących norm i wymogów projektowych. Dlatego niektóre przedstawione na poniższych rysunkach detale w chwili wykonywania rysunków, mogły wyglądać nieco inaczej od tych aktualnie występujących w najnowszej wersji nakładki e-CAD.

Kliknij w miniaturkę obrazka aby go powiększyć.
Kliknij w link pod obrazkiem aby pobrać projekt użytkownika e-CAD w formacie PDF.

Stacja bazowa - element Z5, Z6, Z7, Z8, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element Z5, Z6, Z7, Z8

Stacja bazowa - element Z1, Z2, Z3, Z4, S1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element Z1, Z2, Z3, Z4, S1

Stacja bazowa - element R1, R2, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element R1, R2

Stacja bazowa - element D1, M1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element D1, M1

Stacja bazowa - element P1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element P1

Stacja bazowa - element K5, K6, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element K5, K6

Stacja bazowa - element K3, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element K3

Stacja bazowa - element K2, K4, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - element K2, K4

Stacja bazowa - rzuty, element: kotew, stan projektowany, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Stacja bazowa - rzuty, element: kotew, stan projektowany

Budynek zakładu cukierniczego - daszek, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Budynek zakładu cukierniczego - daszek

Stacja bazowa - rzuty, elewacje, stan projektowany, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Stacja bazowa - rzuty, elewacje, stan projektowany

Budynek zakładu cukierniczego - rzut parteru, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Budynek zakładu cukierniczego - rzut parteru

Rzut stropu nad parterem, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Rzut stropu nad parterem

Rzut fundamentów, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Rzut fundamentów

Rzut poddasza, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Rzut poddasza

Telebim Wrocław: Schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Wrocław: Schemat

Telebim Wrocław: Dźwigar poziomy, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Wrocław: Dźwigar poziomy

Telebim Wrocław: Dźwigar przestrzenny, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Wrocław: Dźwigar przestrzenny

Telebim Wrocław: Dźwigar pionowy, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Wrocław: Dźwigar pionowy

Telebim Częstochowa: Schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Częstochowa: Schemat

Telebim Częstochowa: Dźwigar, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Częstochowa: Dźwigar

Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy

Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy 2, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy 2

Telebim Częstochowa: Słupki i stężnia, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Telebim Częstochowa: Słupki i stężnia

Pylon: Schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Schemat

Pylon: Słup, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Słup

Pylon: Kratownica, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Kratownica

Pylon: Kratownica, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Kratownica

Pylon: słupki, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: słupki

Pylon: Tablica, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Tablica

Pylon: Podwieszenie, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Podwieszenie

Pylon: Belki - schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Belki - schemat

Pylon: Belki, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Pylon: Belki

Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii

Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Podstawowy:
Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii

Słup, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Słup

Belka poz. 8 w osi 4 między A-B, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Belka poz. 8 w osi 4 między A-B

Schemat geometryczny belki poz. 8 w osi 4 między A-B, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Schemat geometryczny belki poz. 8 w osi 4 między A-B

Płatew stalowa, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Płatew stalowa

Nadproża w osi B między 3-4, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Nadproża w osi B między 3-4

Ściąg stalowy typ A: między osiami 1-3, wzdłuż osi C, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Ściąg stalowy typ A: między osiami 1-3, wzdłuż osi C

Ściąg stalowy typ B: między osiami 1-3, wzdłuż osi B, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładek e-CAD Stal i e-CAD Podstawowy.
e-CAD Stal:
Ściąg stalowy typ B: między osiami 1-3, wzdłuż osi B
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADFilmy
W chwili obecnej nakładka może być już w stadium większego zaawansowana (ulepszona i rozbudowana) niż jej wersja przedstawiona w filmach. Dlatego nad każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w programie od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach tego modułu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na niniejszej stronie WWW.

Kliknij w wybraną miniaturkę instruktażowego nagrania video aby obejrzeć materiał filmowy.

2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Nadawanie typu zakończenia odnośnikom
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Rysowanie wielu odnośników z opisami
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Ramka(i) wokół obiektu(ów)
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Wyrównywanie położenia dowolnych obiektów
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Renumeracja identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Szukanie identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Uaktualnienie długości opisu kształtownika, blachy, płaskownika
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Szukanie identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Oznaczanie przekroju i widoku kształtownika, blachy, płaskownika jako ukrytego
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika i oznaczanie jako ukryte niewyciętych części
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika i oznaczanie jako ukryte
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Wstawianie przekroju kształtownika w widok kształtownika
2017-11-27, utworzono 2426 dni temu
Rysowanie przekroju kształtownika, blachy, płaskownika z widoku kształtownika, blachy, płaskownika
2016-04-07, utworzono 3025 dni temu
Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV
2016-04-07, utworzono 3025 dni temu
Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
2016-04-07, utworzono 3025 dni temu
Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG
2016-03-15, utworzono 3048 dni temu
Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii
2016-01-29, utworzono 3094 dni temu
Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii
2016-01-13, utworzono 3110 dni temu
Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów
2015-07-30, utworzono 3277 dni temu
Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku
2014-06-12, utworzono 3690 dni temu
Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem
2014-06-12, utworzono 3690 dni temu
Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem
2014-06-12, utworzono 3690 dni temu
Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery
2014-06-12, utworzono 3690 dni temu
Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery
2014-06-12, utworzono 3690 dni temu
Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery
2014-03-18, utworzono 3776 dni temu
Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii
2014-03-18, utworzono 3776 dni temu
Sumowanie wartości liczbowych w tekstach
2014-03-18, utworzono 3776 dni temu
Rysowanie kraty
2014-03-18, utworzono 3776 dni temu
Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków
2014-03-18, utworzono 3776 dni temu
Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru
2013-12-07, utworzono 3877 dni temu
Kreator zestawień dowolnych bloków
2013-08-10, utworzono 3996 dni temu
MultiMenager dowolnych opisów
2013-03-18, utworzono 4141 dni temu
Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków
2013-03-18, utworzono 4141 dni temu
Rysowanie symboli skarp o nachyleniu mniejszym niż 50%
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników do rysunku DWG
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Menager opisów kształtowników, blach, płaskowników
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Renumeracja opisów kształtowników, blach, płaskowników
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom kształtowników, blach, płaskowników jednocześnie
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Menager opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Opis Pozycja Nadrzędna kształtowników, blach, płaskowników
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do pliku tekstowego CSV
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do arkusza Excela®
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do rysunku DWG
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Menager opisów śrub, nakrętek, podkładek
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Renumeracja opisów śrub, nakrętek, podkładek
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Menager opisów Pozycji Nadrzędnych śrub, nakrętek, podkładek
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom śrub, nakrętek, podkładek jednocześnie
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Opis Pozycja Nadrzędna śrub, nakrętek, podkładek
2012-04-16, utworzono 4477 dni temu
Informacje o wskazanym kształtowniku, blasze, płaskowniku
2012-04-02, utworzono 4491 dni temu
Rysowanie blach o zadanych wymiarach
2012-04-02, utworzono 4491 dni temu
Rysowanie blachy prostokątnej, z której będzie wycinany kontur blachy o dowolnym, nieregularnym kształcie (np. do opisu blach blachownic)
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Operacje na obrazach rastrowych
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Operacje na blokach
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Wstawianie kot
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Wstawianie kot zgodnych z PN-B-01025:2004
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Docinanie wielu linii i polilini
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Zmiana polilini w linie
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Zmiana wielu polilini w jedną polilinię
2012-03-29, utworzono 4495 dni temu
Zmiana linii w polilinie
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Konfiguracja
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Zmiana dowolnych wartości atrybutów w dowolnych blokach
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Ustawianie ilości miejsc po przecinku
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Wstawianie symbolu przekroju
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Wstawianie odnośnika z opisami
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Wstawianie opisu osi
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Wstawianie tabelki rysunkowej
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Wstawianie ramki rysunkowej
2012-03-26, utworzono 4498 dni temu
Rysowanie symbolu otworu
2012-03-24, utworzono 4500 dni temu
Rysowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
2010-06-12, utworzono 5151 dni temu
Nadawanie dowolnie wskazanym obiektom cech kształtowników, blach lub płaskowników
2010-06-12, utworzono 5151 dni temu
Przesuwanie i kopiowanie dowolnych obiektów z blokadą współrzędnych
2010-05-29, utworzono 5165 dni temu
Rysowanie śrub
2010-04-25, utworzono 5199 dni temu
Wstawianie dowolnych opisów spoin
2010-04-25, utworzono 5199 dni temu
Rysowanie i wstawianie blach oraz płaskowników w różnych widokach
2010-03-26, utworzono 5229 dni temu
Generowanie zestawienia stali kształtowników
2010-03-26, utworzono 5229 dni temu
Opisywanie kształtowników
2010-03-26, utworzono 5229 dni temu
Automatyczne osadzanie widoków kształtowników na liniach i poliliniach
2010-03-26, utworzono 5229 dni temu
Rysowanie i wstawianie kształtowników w różnych widokach
2009-09-05, utworzono 5431 dni temu
Ustawienia początkowe i konfiguracja rysunku
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADSpecyfikacja | Kompatybilność | Wymagania | Licencja

Specyfikacja:

 • pełna integracja i zgodność z innymi modułami nakładek e-CAD
 • zgodność z najnowszymi normami polskimi i europejskimi
 • łatwość obsługi i wdrożenia
 • funkcjonalność i dokładność standardu projektowego
 • możliwość ustawienia własnych parametrów globalnych
 • skróty klawiszowe i możliwość powtarzania ostatnio użytej komendy
 • sugerowanie użytkownikowi przez nakładkę prawidłowych, zgodnych z Normą - wyliczonych wartości w oknach dialogowych
 • podpowiedzi, wyjaśnienia, omówienia niektórych funkcji oraz zasady ich używania i krótkie instruktaże dla użytkownika w oknach dialogowych pod przyciskiem POMOC
 • interakcja z użytkownikiem przejawiająca się w możliwości pobierania wartości do okien dialogowych bezpośrednio z rysunku
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych
 • analiza numeracji wstawionych opisów i sugerowanie kolejnego wolnego numeru
 • automatyczne tworzenie odpowiednich, dopasowanych stylów wymiarowych uzależnionych od aktualnej skali i jednostki e-CAD. Dzięki temu proporcje rysowanych obiektów doskonale skalibrowane są na wydrukach
 • kreślenie elementów z podziałem na predefiniowane warstwy e-CAD
 • zapamiętywanie ustawień i danych wprowadzonych w oknach dialogowych
 • otwarta struktura danych normowych i katalogowych, w wielu przypadkach możliwość dopisywania własnych lub modyfikacja istniejących parametrów i danych w plikach nakładki
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs

Kompatybilność:

 • chcąc mieć pewność, że nakładki e-CAD działają z Państwa wersją platformy CAD - warto zainstalować Licencję czasową
 • wszystkie wersje językowe poniższych programów CAD (PL, EN, DE, itd.)

  • AutoCAD (pełny, nie LT)
  • AutoCAD (wersje branżowe)
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • BricsCAD Pro
  • BricsCAD Platinum
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • GstarCAD Standard
  • GstarCAD Professional
  • powyższe wersje w wariancie:
  • 32 bit
  • 64 bit

  • ZWCAD (2008-2012) Professional

  • ZWCAD+ Plus Professional
  • ZWCAD+ Plus Architecture
  • ZWCAD+ Plus Mechanical

  • ZWCAD Classic

  • ZWCAD (2017-2025) Professional
  • ZWCAD (2017-2025) Architecture
  • ZWCAD (2017-2025) Mechanical
  • powyższe wersje w wariantach:
  • 32 bit
  • 64 bit


  Kompatybilność systemowa:

  • Microsoft Windows 98
  • Microsoft Windows Me
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows VISTA, 32/64bit
  • Microsoft Windows 7, 32/64bit
  • Microsoft Windows 8, 32/64bit
  • Microsoft Windows 10, 32/64bit
  • Microsoft Windows 11, 32/64bit


  Środowisko VBA:

  Licencja:

  • Umowa Licencyjna
  • Rodzaje Licencji e-CAD:
  • możliwość dowolnego przenoszenia licencji na kluczu e-CAD USB pomiędzy dowolną ilością komputerów, np.: biuro, dom
  • na życzenie Klienta możliwość przeniesienia licencji elektronicznej z jednego komputera na inny (1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy)

  

  Wiele licencji w 1 kluczu USB:

  • istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania Państwa klucza e-CAD USB w taki sposób aby ten sam klucz obsługiwał wiele różnych nakładek e-CAD jednocześnie
  • zyskujecie 1 uniwersalny klucz do wszystkich naszych nakładek
  • zyskujecie dodatkowy wolny port USB w komputerze
  • przede wszystkim zyskujecie wygodę
  • jeżeli interesuje Państwa takie rozwiązanie to przy zakupie kolejnej naszej nakładki prosimy o poinformowanie nas, że chcecie mieć jeden uniwersalny klucz e-CAD USB do wszystkich naszych nakładek. Wiąże się to jedynie ze zdalnym przekodowaniem posiadanego przez Państwa klucza e-CAD USB.


  Rabaty:

  • przy jednorazowym zakupie większej ilości licencji prosimy o kontakt, gdyż w takich przypadkach przewidujemy dla Państwa specjalne rabaty!

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADOpinie i rekomendacje użytkowników nakładki e-CAD Stal

  Zapraszamy do działu Referencje, gdzie znajdują się opinie niektórych naszych Klientów. Użytkownicy nakładki e-CAD Stal już teraz w pełni wykorzystują jej możliwości w swojej codziennej pracy.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCADCo nowego w kolejnych wersjach nakładki

  Jeżeli mają Państwo pomysły i życzenia dotyczące tego co jeszcze miałoby się pojawić w naszym module stalowym - prosimy napisać nam o tym na adres: biuro@e-cad.pl.

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
  Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
  Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
  Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
  Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
  RODO - Polityka Prywatności.
  Ta strona internetowa używa plików cookies i korzysta z Google Analytics® oraz Microsoft Clarity® w celu tworzenia statystyk.
  Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD