Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Nr nazwa nakładki e-CAD kategoria projektów ilość projektów
[wszystkich: 86]
1 e-CAD Podstawowy
Różne 3
Płyty 2
Zakłady 1
Stacje bazowe 1
7
2 e-CAD Stal
Różne 7
Pylony 9
Telebimy 9
Zakłady 1
Stacje bazowe 9
35
3 e-CAD Żelbet
Różne 3
Belki 7
Fundamenty 4
Płyty 3
Ściany 7
Słupy 10
Schody 1
Zakłady 5
40
Nasi użytkownicy z powodzeniem wykorzystują szerokie możliwości personalizacji nakładek e-CAD. Przy pomocy spreparowanych własnoręcznie szablonów rysunkowych DWT, dostosowują Oni interpretacje graficzne elementów kreślonych przez nakładki e-CAD do swoich potrzeb. Jest to kolejna zaleta nakładek e-CAD, dająca użytkownikowi pełną swobodę w moderowaniu swoich potrzeb i możliwość uzyskiwania indywidualnych wyglądów swoich projektów. Dlatego na niektórych poniższych projektach - naszych użytkowników, można dostrzec różne kroje czcionek, niestandardowe kolory, niestandardowo zmodyfikowane i przetworzone elementy, itp.

Na bieżąco dostosowujemy wszystkie elementy nakładki do aktualnie obowiązujących norm i wymogów projektowych. Dlatego niektóre przedstawione na poniższych rysunkach detale w chwili wykonywania rysunków, mogły wyglądać nieco inaczej od tych aktualnie występujących w najnowszej wersji nakładki e-CAD.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Prawdziwe projekty użytkowników e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Podstawowy, wchodzącego w skład modułów: e-CAD Żelbet, e-CAD Stal, e-CAD Drewno
[ilość projektów: 7]

[e-CAD Podstawowy: ilość projektów w kategorii - Różne: 3]

Rzut stropu nad parterem, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Rzut stropu nad parterem

Rzut fundamentów, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Rzut fundamentów

Rzut poddasza, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Rzut poddasza
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Podstawowy: ilość projektów w kategorii - Płyty: 2]

Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii

Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - schemat geometrii
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Podstawowy: ilość projektów w kategorii - Zakłady: 1]

Budynek zakładu cukierniczego - rzut parteru, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Budynek zakładu cukierniczego - rzut parteru
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Podstawowy: ilość projektów w kategorii - Stacje bazowe: 1]

Stacja bazowa - rzuty, elewacje, stan projektowany, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Podstawowy.
Stacja bazowa - rzuty, elewacje, stan projektowany
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Prawdziwe projekty użytkowników e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Stal
[ilość projektów: 35]

[e-CAD Stal: ilość projektów w kategorii - Różne: 7]

Słup, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Słup

Belka poz. 8 w osi 4 między A-B, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Belka poz. 8 w osi 4 między A-B

Schemat geometryczny belki poz. 8 w osi 4 między A-B, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Schemat geometryczny belki poz. 8 w osi 4 między A-B

Płatew stalowa, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Płatew stalowa

Nadproża w osi B między 3-4, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Nadproża w osi B między 3-4

Ściąg stalowy typ A: między osiami 1-3, wzdłuż osi C, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Ściąg stalowy typ A: między osiami 1-3, wzdłuż osi C

Ściąg stalowy typ B: między osiami 1-3, wzdłuż osi B, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Ściąg stalowy typ B: między osiami 1-3, wzdłuż osi B
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Stal: ilość projektów w kategorii - Pylony: 9]

Pylon: Schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Schemat

Pylon: Słup, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Słup

Pylon: Kratownica, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Kratownica

Pylon: Kratownica, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Kratownica

Pylon: słupki, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: słupki

Pylon: Tablica, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Tablica

Pylon: Podwieszenie, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Podwieszenie

Pylon: Belki - schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Belki - schemat

Pylon: Belki, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Pylon: Belki
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Stal: ilość projektów w kategorii - Telebimy: 9]

Telebim Wrocław: Schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Wrocław: Schemat

Telebim Wrocław: Dźwigar poziomy, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Wrocław: Dźwigar poziomy

Telebim Wrocław: Dźwigar przestrzenny, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Wrocław: Dźwigar przestrzenny

Telebim Wrocław: Dźwigar pionowy, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Wrocław: Dźwigar pionowy

Telebim Częstochowa: Schemat, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Częstochowa: Schemat

Telebim Częstochowa: Dźwigar, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Częstochowa: Dźwigar

Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy

Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy 2, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Częstochowa: Dźwigar poziomy 2

Telebim Częstochowa: Słupki i stężnia, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Telebim Częstochowa: Słupki i stężnia
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Stal: ilość projektów w kategorii - Zakłady: 1]

Budynek zakładu cukierniczego - daszek, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Budynek zakładu cukierniczego - daszek
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Stal: ilość projektów w kategorii - Stacje bazowe: 9]

Stacja bazowa - element Z5, Z6, Z7, Z8, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element Z5, Z6, Z7, Z8

Stacja bazowa - element Z1, Z2, Z3, Z4, S1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element Z1, Z2, Z3, Z4, S1

Stacja bazowa - element R1, R2, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element R1, R2

Stacja bazowa - element D1, M1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element D1, M1

Stacja bazowa - element P1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element P1

Stacja bazowa - element K5, K6, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element K5, K6

Stacja bazowa - element K3, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element K3

Stacja bazowa - element K2, K4, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - element K2, K4

Stacja bazowa - rzuty, element: kotew, stan projektowany, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Stal.
Stacja bazowa - rzuty, element: kotew, stan projektowany
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Prawdziwe projekty użytkowników e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Żelbet
[ilość projektów: 40]

[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Różne: 3]

Murowany szyb windy, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Murowany szyb windy

Zbrojenie ściany oporowej Nr2 - całość, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Zbrojenie ściany oporowej Nr2 - całość

Pozostałe wieńce i słupki w osi A;A, B;B, C;C, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Pozostałe wieńce i słupki w osi A;A, B;B, C;C
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Belki: 7]

Słup S4 w osi 6 + podciąg między osiami 6-1 w piwnicy, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Słup S4 w osi 6 + podciąg między osiami 6-1 w piwnicy

Żebrowieńce, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Żebrowieńce

Żebrowieńce podziemia, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Żebrowieńce podziemia

Żebrowieńce, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Żebrowieńce

Podciąg segmentu "F", autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Podciąg segmentu "F"

Żebrowieniec, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Żebrowieniec

Podciągi, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Podciągi
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Fundamenty: 4]

Ława Ł1 1200x500 + Ława Ł2 1000x500, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Ława Ł1 1200x500 + Ława Ł2 1000x500

Stopa S2 w osi 5, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Stopa S2 w osi 5

Stopoława Ł3 2500x500 przy osi A i C, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Stopoława Ł3 2500x500 przy osi A i C

Stopa słupa S4 w osi 6, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Stopa słupa S4 w osi 6
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Płyty: 3]

Strop poddasza - deskowanie i zbrojenie, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Strop poddasza - deskowanie i zbrojenie

Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - rozkład zbrojenia, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Stropodach garażu podziemnego segmentu "F" - rozkład zbrojenia

Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - rozkład zbrojenia, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Fragment garażu podziemnego segmentu "F" - rozkład zbrojenia
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Ściany: 7]

Ściany poddasza, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Ściany poddasza

Zbrojenie otworów ściany garażu, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Zbrojenie otworów ściany garażu

Zbrojenie ściany żelbetowej garażu, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Zbrojenie ściany żelbetowej garażu

Ściany żelbetowe SEGMENT "G" - zbrojenie podstawowe ścian, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Ściany żelbetowe SEGMENT "G" - zbrojenie podstawowe ścian

Ściana piwnic obok osi A i C, od osi 1, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Ściana piwnic obok osi A i C, od osi 1

Ściana piwnic między osiami 6-1, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Ściana piwnic między osiami 6-1

Słupy garażu, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Słupy garażu
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Słupy: 10]

Trzpienie S8 z Ławy Ł1 w osi AB;B;C (-0,11m), autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Trzpienie S8 z Ławy Ł1 w osi AB;B;C (-0,11m)

Trzpień To-02 przy osi C-5 (poziom +3,83m; +6,76m), autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Trzpień To-02 przy osi C-5 (poziom +3,83m; +6,76m)

Trzpień To-02 przy osi C-5 (poziom +9,69m; +12,62m), autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Trzpień To-02 przy osi C-5 (poziom +9,69m; +12,62m)

Trzpień To-02 przy osi C-5 (poziom -0,11m), autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Trzpień To-02 przy osi C-5 (poziom -0,11m)

Trzpienie-filary ścian żelbetowych przy osi A i C między osiami 1-5, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Trzpienie-filary ścian żelbetowych przy osi A i C między osiami 1-5

Trzpienie-filary Ta-02 i Ta-03 ścian żelbetowych przy osi A i 5 (-0,11m), autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Trzpienie-filary Ta-02 i Ta-03 ścian żelbetowych przy osi A i 5 (-0,11m)

Słup S2 w osi 5 - 3 piętro i 4 piętro, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Słup S2 w osi 5 - 3 piętro i 4 piętro

Słup S2 w osi 5 - piwnica i parter, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Słup S2 w osi 5 - piwnica i parter

Słupy garażu podziemnego segmentu "F" - S1-F1 300x300mm, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Słupy garażu podziemnego segmentu "F" - S1-F1 300x300mm

Słup S2 w osi 5 - 1 piętro i 2 piętro, autor: Marcin Sikora, MS-BUD

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Słup S2 w osi 5 - 1 piętro i 2 piętro
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Schody: 1]

Schody, autor: Przemysław Szymański, B.P. METAL PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Schody
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
[e-CAD Żelbet: ilość projektów w kategorii - Zakłady: 5]

Projekt zakładu cukierniczego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą - Wanna, Rampa, Schody, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Projekt zakładu cukierniczego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą - Wanna, Rampa, Schody

Projekt zakładu cukierniczego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą - płyta zbr. górne, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Projekt zakładu cukierniczego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą - płyta zbr. górne

Budynek zakładu cukierniczego - rama 4, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Budynek zakładu cukierniczego - rama 4

Budynek zakładu cukierniczego - rama 2, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Budynek zakładu cukierniczego - rama 2

Budynek zakładu cukierniczego - rama 1, autor: Grzegorz Kasprowicz, K&K PROJEKT

Jest to projekt użytkownika e-CAD, wykonany w części lub w całości przy użyciu narzędzi z nakładki e-CAD Żelbet.
Budynek zakładu cukierniczego - rama 1
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka Prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD